Giáo án bài chữ i , k môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 11 i, i, k. k vii.      mục tiêu 1.Kiến thức –           Nhận biết và đọc đúng các âm i, k; đọc đúng các tiếng, từ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 11

i, i, k. k

vii.      mục tiêu

1.Kiến thức

–           Nhận biết và đọc đúng các âm i, k; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm i, k; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

        – Viết đúng các chữ i, k; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ i, k.

        – Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm i, k có trong bài học.

      2. Kỹ năng

        – Phát triển kỹ năng nói lời giới thiệu, làm quen.

  – Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung các tranh minh hoạ: 1. Trang Nam đang vẽ, bức vẽ sắp hoàn thành; 2. Tranh một con kì đã đang bò kẽ đá; 3. Tranh Nam và một bạn khác đang nói chuyện, làm quen với nhau ở hành lang lớp học.

3. Thái độ

        – Cảm nhận được tình cảm bạn bè khi được cùng học, cùng chơi, cùng trò chuyện.

VIII.    CHUẨN BỊ

– GV cần nắm vững cách phát âm của các âm i, k; cầu tạo, và cách viết các chữ i, k. – Nắm vững nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này.

     – Hiểu về loài động vật được giới thiệu trong bài:

 – Kỳ đã là một loài bò sát, thường sống ở những vùng rừng rậm gán sông suối, khe lạch, các đấm lấy, các củ loa, các khu rừng ẩm thấp của miền nhiệt đới. Phần lớn chúng làm tổ trong những hốc tấy, kẽ đá. Chúng thường bắt chuột, bọ, éch, nhái, cá làm thức ăn. Kỳ đà leo trẻo rất giỏi, đặc biệt là leo trên đá, trên cây.

IX.       HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

  Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh

1. Ôn và khởi động

– HS hát chơi trò chơi

2. Nhận biết

– HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:               Em thấy gì trong tranh?

– GV và HS thống nhất câu trả lời.

– GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo.

– GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS dọc theo.

– GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo.

– GV và HS lặp lại nhận biết một số lần: Nam vẽ kỳ đà..

– GV giúp HS nhận biết tiếng có âm i, k và giới thiệu chữ ghi âm i, k.

3. Đọc HS luyện đọc âm

a. Đọc âm

– GV đưa chữ i lên bảng để giúp HS nhận biết chữ i trong bài học này.

– GV đọc mẫu âm i.

– GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đọc âm i, sau đó từng nhóm và cả lớp đọc đồng thanh một số lần.

– Âm k hướng dẫn tương tự

b. Đọc tiếng

– GV đọc tiếng mẫu

– GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu bò, cỏ (trong SHS). GV khuyến khích HS vận dụng mó hình tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng ki, kì.

-GV yêu cầu một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu ki, kì. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu. GV lưu ý HS, c (xê) và k (ca) đều đọc là "cờ" Âm "cờ" viết là k (ca) khi âm này đứng trước e,ê,I ; viết là c (xê) khi đứng trưoc các âm còn lại.

-GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

– Đọc tiếng trong SHS

+ Đọc tiếng chứa âm i

 •GV đưa các tiếng chứa âm i ở yêu cầu HS tìm điểm chung (cùng chứa âm i).

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vấn tất cả các tiếng có cùng âm đang học.

• Một số (4 – 5) HS đọc trong các tiếng có cùng âm i đang học.

-GV yêu cầu đọc trơn các tiếng chứa âm o đang học: Một số (3 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn một dòng.

– GV yêu cầu HS đọc tất cả các tiếng.

*Ghép chữ cái tạo tiếng

+ HS tự tạo các tiếng có chứa i.

+ GV yêu cầu 3- 4 HS phân tích tiếng, 2- 3 HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

Tương tự với âm k

c. Đọc từ ngữ

– GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: bí đỏ, kẻ ô, đi đò, kì đà. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn bí đỏ.

– GV nêu yêu cầu nói tên người trong tranh. GV cho từ bí đỏ xuất hiện dưới tranh.

– HS phân tích và đánh vần bí đỏ, đọc trơn từ bí đỏ.

– GV thực hiện các bước tương tự đối với kẻ ô, đi đò, kì đà.

– HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 -4 lượt HS dọc. 2 – 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lấn,

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

– Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lán.

4. Viết bảng

– GV hướng dẫn HS chữ i, k.

– GV giới thiệu mẫu chữ viết thường ghi âm i, âm k và hướng dẫn HS quan sát.

– GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết âm i, âm k dấu hỏi.

– HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn.

– GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.

– GV quan sát và sửa lỗi cho HS.  

–           Hs chơi

-HS trả lời

– HS nói theo.

– HS đọc

– HS đọc

– HS đọc

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe           

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe

-Một số (4 5) HS đọc âm i, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

-HS đánh vần tiếng mẫu. Lớp đánh văn đồng thanh tiếng mẫu.

– HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

-HS tìm

-HS đánh vần

-HS đọc

-HS đọc

-HS tự tạo

-HS trả lòi

-HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS phân tích đánh vần

-HS đọc

-HS đọc

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe, quan sát

– HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng).

-HS nhận xét

-HS quan sát

TIẾT 2

5. Viết vở

– GV hướng dẫn HS tô chữ o HS tô chữ i, k (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. Chú ý liên kết các nét trong chữ a.

– GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

– GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc

– HS đọc thầm cả câu; tìm các tiếng có âm I, âm k.

– GV đọc mẫu cả câu.

– GV giải thích nghĩa từ ngữ (nếu cần).

– HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đóng thanh theo GV.

– HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đã đọc:

– GV và HS thống nhất câu trả lời.

7. Nói theo tranh

– GV yêu cầu HS quan sát từng tranh trong SHS.

– GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:

Các em nhin thấy những ai trong tranh? Những người ấy đang ở đâu?

Họ đang làm gì?

 – GV và HS thống nhất câu trả lời.

– GV  yêu cầu HS thực hiện nhóm đôi, đóng vai 1 HS đóng vai Nam, 1 HS đóng vai bạn còn lại. Bạn hỏi (vi dụ: Bạn tên gì? Bạn học lớp nào?…), Nam trả lời (tự giới thiệu bản thân mình).

– Đại diện một nhóm đóng vai trước cả lớp, GV và HS nhận xét.

8. Củng cố

– GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm i ,k.

 – GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

– Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.

– HS tô chữ i, k (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

– HS đọc thầm .

– HS lắng nghe.

– HS đọc

– HS quan sát.

– HS trả lời.

– HS quan sát.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

-HS thực hiện

-HS đóng vai, nhận xét

-Hs lắng nghe

Leave a Comment