Giáo án bài chữ o môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 6 o, o iv.        mục tiêu 1. Kiến thức – Nhận biết và đọc đúng âm o; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 6

o, o

iv.        mục tiêu

1. Kiến thức

– Nhận biết và đọc đúng âm o; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có âm o và thanh hỏi; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

– Viết đúng chữ o và đấu hỏi; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ o và dấu hỏi.

-Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm o và thanh hỏi có trong bài học.

      2. Kỹ năng

– Phát triển kỹ năng nói lời chào hỏi.

      – Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật, suy đoán nội dung tranh minh hoạ

(chào mẹ khi mẹ đón lúc tan học và chào ông, bà khi đi học vé).

3. Thái độ

– Cảm nhận được tỉnh cảm, mối quan hệ với mọi người trong gia đình.

V.        CHUẨN BỊ

– GV cần nắm vững đặc điểm phát âm của âm o và thanh hỏi; cấu tao và cách viết chữ o và đấu hỏi; nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách giải thich nghĩa của những từ ngữ này.

VI.       HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ôn và khởi động

– HS hát chơi trò chơi

2. Nhận biết

– HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: Em thấy gì trong tranh?

– GV và HS thống nhất câu trả lời.

– GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo.

– GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS dọc theo.

– GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo.

– GV và HS lặp lại nhận biết một số lần: Đàn bò, gặm cỏ.

– GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có âm o, thanh hỏi, giới thiệu chữ o, dấu hỏi.

3. Đọc HS luyện đọc âm

a. Đọc âm

– GV đưa chữ o lên bảng để giúp HS nhận biết chữ o trong bài học này.

– GV đọc mẫu âm o.

– GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đọc âm o, sau đó từng nhóm và cả lớp đọc đồng thanh một số lần.

b. Đọc tiếng

– GV đọc tiếng mẫu

– GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu bò, cỏ (trong SHS). GV khuyến khích HS vận dụng mó hình tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng bỏ, cỏ.

-GV yêu cầu một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu bà cỏ (bờ – bơ huyền bờ; cờ  cơ hỏi cờ). Lớp đánh văn đồng thanh tiếng mẫu.

-GV yêu cầu một số (4 – 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

– Đọc tiếng trong SHS

+ Đọc tiếng chứa âm o ở nhóm thứ nhất •GV đưa các tiếng chứa âm o ở nhóm thứ nhất: bỏ, bó, bỏ, yêu cấu HS tìm điểm chung (cùng chứa âm o).

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vấn tất cả các tiếng có cùng âm đang học.

• Một số (4 – 5) HS đọc trong các tiếng có cùng âm o đang học.

– Tương tự đọc tiếng chứa âm o ở nhóm thứ hai: cỏ, có, cỏ

-GV yêu cầu đọc trơn các tiếng chứa âm o đang học: Một số (3 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn một dòng.

– GV yêu cầu HS đọc tất cả các tiếng.

*Ghép chữ cái tạo tiếng

+ HS tự tạo các tiếng có chứa o.

+ GV yêu cầu 3- 4 HS phân tích tiếng, 2- 3 HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

– GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: bò, cỏ, cỏ. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn bỏ.

– GV nêu yêu cầu nói tên người trong tranh. GV cho từ bò xuất hiện dưới tranh.

– HS phân tích và đánh vần tiếng bò, đọc trơn từ bò.

– GV thực hiện các bước tương tự đối với cò, cỏ.

– HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 -4 lượt HS dọc. 2 – 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lấn,

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

– Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lán.

4. Viết bảng

– GV hướng dẫn HS chữ o.

– GV giới thiệu mẫu chữ viết thường ghi âm o, dấu hỏi và hướng dẫn HS quan sát.

– GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trinh và cách viết chữ o, dấu hỏi.

– HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn.

– GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.

– GV quan sát và sửa lỗi cho HS.  

–           Hs chơi

-HS trả lời

– HS nói theo.

– HS đọc

– HS đọc

– HS đọc

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe           

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe

-Một số (4 5) HS đọc âm a, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

-HS đánh vần tiếng mẫu bà cỏ (bờ – bơ huyền bờ; cờ  cơ hỏi cờ). Lớp đánh văn đồng thanh tiếng mẫu.

– HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

-HS tìm

-HS đánh vần

-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS tự tạo

-HS trả lòi

-HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS phân tích đánh vần

-HS đọc

-HS đọc

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe, quan sát

– HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng).

-HS nhận xét

-HS quan sát

TIẾT 2

5. Viết vở

– GV hướng dẫn HS tô chữ o HS tô chữ a (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. Chú ý liên kết các nét trong chữ a.

– GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

– GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc

– HS đọc thầm cả câu; tìm các tiếng có âm o.

– GV đọc mẫu cả câu.

– GV giải thích nghĩa tử ngữ (nếu cần).

– HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đóng thanh theo GV.

– HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đã đọc:

Tranh vẽ con gì?

Chúng đang làm gi?

– GV và HS thống nhất câu trả lời.

7. Nói theo tranh

– GV yêu cầu HS quan sát từng tranh trong SHS.

– GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:

Các em nhìn thấy những ai trong các bức tranh thứ nhất và thứ hai?

Em thủ đoán xe, khi mẹ đến đón, bạn HS nói gì với mẹ?

Khi đi học về, bạn ấy nói gi với ông bà

– GV và HS thống nhất câu trả lời.

– GV  yêu cầu HS thực hiện nhóm đôi, đóng vai 2 tình huống trên

– Đại diện một nhóm đóng vai trước cả lớp, GV và HS nhận xét.

8. Củng cố

– GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm o.

 – GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

– Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.

– HS tô chữ o (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

– HS đọc thẩm a.

– HS lắng nghe.

– HS đọc

– HS quan sát.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS quan sát.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

-HS thực hiện

-HS đóng vai, nhận xét

-Hs lắng nghe

Leave a Comment