Giáo án bài chữ ô môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 7 ô, ô iv.        mục tiêu 1.Kiến thức – Nhận biết và đọc đúng âm ở, đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có âm …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 7

ô, ô

iv.        mục tiêu

1.Kiến thức

– Nhận biết và đọc đúng âm ở, đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có âm ở và thanh nặng;hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

– Viết đúng chữ ô và dấu nặng: viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ ổ và dấu nặng.

– Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm ó và thanh nặng có trong bải học.

– Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm xe cộ (tranh vẽ xe đạp, xe máy, ô tô).

2.Kỹ năng

– Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật bố Hà và Hà, suy đoán nội dung tranh minh hoạ về phương tiện giao thông.

3. Thái độ

– Cảm nhận được tình cảm gia đình.

V.        CHUẨN BỊ

–           GV cần nắm vững đặc điểm phát âm của âm ô

–           GV cần nắm vũng cấu tạo và cách viết chữ ghi âm ô.

VI.       HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ôn và khởi động

– HS ôn lại chữ o. GV có thể cho HS chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ o.

– HS viết chữ o

2. Nhận biết

– HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: Em thấy gì trong tranh?

 – GV và HS thống nhất câu trả lời.

– GV nói của thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo.

-GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS dọc theo.

GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Bố và Hài đi bộ trên phố.GV giúp HS nhận biết tiếng có âm ô và giới thiệu chữ ghi âm ô, thanh nặng.

3. Đọc HS luyện đọc âm ô

a. Đọc âm

– GV đưa chữ ô lên bảng để giúp HS nhận biết chữ ô trong bài học.

– GV đọc mẫu âm ô

– GV yêu cầu HS đọc.

b. Đọc tiếng

– Đọc tiếng trong SHS + Đọc tiếng chứa âm ô ở nhóm thứ nhất •GV đưa các tiếng chứa âm ở ở nhóm thứ nhất: bố, bổ, bộ yêu cầu HS tìm diểm chung cùng chứa âm ô).

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm ô đang học.

• GV yêu cầu HS đọc trơn các tiếng có cùng àm ó dang học.

+ Đọc tiếng chứa âm ô ở nhóm thứ hai: cô, cổ, cộ Quy trình tương tự với quy trình đọc tiếng chứa âm ô ở nhóm thứ nhất.

+ Đọc trơn các tiếng chửa âm ô đang học: Một số (3 – 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn một nhóm,

+ GV yêu cầu HS đọc tất cả các tiếng.

Ghép chữ cái tạo tiếng

 + GV yêu cầu HS tự tạo các tiếng có chứa ô.

+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 – 3 HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

– GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: bố, cô bé, cổ cỏ

-Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ

GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh.

– GV cho từ bố xuất hiện dưới tranh.

– Yêu cầu HS phân tích và đánh vần tiếng bố, đọc trơn từ bố.

-GV thực hiện các bước tương tự đối với cô bé, cổ cỏ

– HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc.

 – 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

4. Viết bảng

– GV đưa mẫu chữ ô và hướng dẫn HS quan sát.

– GV viết mẫu và nêu cách viết chữ ô.

– HS viết chữ ô(chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng).

– HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn.

– GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS.         

-Hs chơi

-HS viết

-Hs trả lời

-Hs trả lời

– HS nói theo.

– HS đọc

– HS đọc

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe           

-Một số (4 5) HS đọc âm b, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs lắng nghe

-HS đánh vần

-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS ghép

-HS phân tích

-HS đọc

-HS quan sát

-HS nói

-HS quan sát

-HS phân tích và đánh vần

-HS đọc

-HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS viết

-HS nhận xét

-Hs lắng nghe

TIẾT 2

5. Viết vở

– GV hướng dẫn HS tô chữ b HS tô chữ ô(chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

– GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

– GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc

– HS đọc thầm câu

– Tìm tiếng có âm ô

 -GV đọc mẫu

 – HS đọc thành tiếng sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV

7. Nói theo tranh

– HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:

Em thấy gì trong tranh? (Có thể hỏi thêm: Kể tên những phương tiện giao thông mà em biết) 3 loại phương tiện trong tranh có điểm nào giống nhau và điểm nào khác nhau (có thể hỏi thêm: Em thích đi lại bằng phương tiện nào nhất? Vì sao?; lưu ý HS về ưu điểm và hạn chế của mỗi loại phương tiện)

– GV và HS thống nhất câu trả lới.

– Gv chia HS thành các nhóm trả lời dựa vào nội dung đã trả lời ở trên và có thể trao đổi thêm về phương tiện giao thông..

– Đại diện một nhóm thể hiện nội dung trước cả lớp, GV và HS nhận xét.

8. Củng cố

– GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm ô.

 – GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

– Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.

– HS tô chữ ô (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

– HS đọc thẩm.

– Hs tìm

– HS lắng nghe.

– HS đọc

– HS quan sát.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

-HS thực hiện

-HS thể hiện, nhận xét

-Hs lắng nghe

LUYỆN VIẾT

LUYỆN VIẾT O, Ô

I. MỤC TIÊU:

– Giúp HS củng cố về đọc viết các âm o,ôđã học.

II. ĐỒ DÙNG:

– Vở bài tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ôn đọc:

– GV ghi bảng.

o, ô, bò, cô

– GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:

– Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

o, ô, bò, cô. Mỗi chữ 3 dòng.

– Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

3. Chấm bài:

– GV chấm vở của HS.

– Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Củng cố – dặn dò:

– GV hệ thống kiến thức đã học.

– Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà. 

– HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

– HS viết vở ô ly.

– Dãy bàn 1 nộp vở.

Leave a Comment