Giáo án bài chữ th, ia môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 23 th, th, ia xiii.     mục tiêu            giúp hs: – Nhận biết và đọc đúng các âm th, ia; đọc đúng các tiếng, từ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 23

th, th, ia

xiii.     mục tiêu

           giúp hs:

– Nhận biết và đọc đúng các âm th, ia; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm th, ia; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

      – Viết đúng các chữ th, ia; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ th, ia.

– Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm th, ia có trong bài học.

      – Phát triển kĩ năng nói lời cảm ơn.

      – Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy doán nội dung tranh minh hoạ.

–           Cảm nhận được tinh cảm gia đình, tình cảm bạn bè

XIV.    CHUẨN BỊ

– Nắm vững đặc điểm phát ảm của các âm th, ia; cấu tạo và cách viết các chữ th, ia; nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này.

– GV nắm vững nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này.

– Trung thu: ngày 15 tháng 8 âm lịch hằng năm. Vào ngày này, trẻ em thường được chia quà bánh và tổ chức các trò vui như rước đèn ông sao, phá cổ trung thu, múa lân,…

XV.     HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

  Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh

1. Ôn và khởi động

– HS ôn lại chữ t, tr. GV có thể cho HS chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ t, tr.

– HS viết chữ t, tr

2. Nhận biết

– HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi

 – GV và HS thống nhất câu trả lời.

– GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới tranh và HS nói theo.

– GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo.

GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS dọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Trung thu,/ bé được chia quà.

– GV giúp HS nhận biết tiếng có âm th, ia và giới thiệu chữ ghi âm th, ia.

3. Đọc HS luyện đọc âm

a. Đọc âm

– GV đưa chữ th lên bảng để giúp HS nhận biết chữ gh trong bài học.

– GV đọc mẫu âm th.

-GV yêu cầu HS đọc âm , sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Tương tự với âm ia

b. Đọc tiếng

– Đọc tiếng mẫu + GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS): thu, chia.

GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng thu, chia.

+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu thu, chia.

– Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.

+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

– Đọc tiếng trong SHS + Đọc tiếng chứa âm th

•GV đưa các tiếng yêu cầu HS tìm điểm chung

• Đánh vấn tiếng: GV yêu cầu HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm th.

• GV yêu cầu đọc trơn các tiếng có cùng âm th.

+ Đọc tiếng chứa âm th Quy trình tương tự với quy trình đọc tiếng chứa âm ia.

+ Đọc trơn các tiếng chứa các âm th, ia đang học: Một số (3 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3- 4 tiếng có cả hai âm th, ia.

+ HS đọc tất cả các tiếng.

– Ghép chữ cái tạo tiếng

+ HS tự tạo các tiếng có chứa gh, nh.

+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 – 3 HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

– GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ Thủ đô, lá thư, thìa dĩa, lá tía tô.. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ

– GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, – GV cho từ Thủ đô xuất hiện dưới tranh

– GV yêu cầu HS phân tích và đánh vần Thủ đô, đọc trơn từ Thủ đô. GV thực hiện các bước tương tự đối với lá thư, thìa dĩa, lá tía tô

– GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc, 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

– GV đưa mẫu chữ th, ia và hướng dẫn HS quan sát.

– GV viết mẫu và nêu cách viết chữ th, ia.

– HS viết chữ th, ia (chữ cỡ vừa) vào bảng con. Chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng

– HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn.

– GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS.

-Hs chơi

-HS viết

-Hs trả lời

-Hs trả lời

– HS nói theo.

– HS đọc

– HS đọc

-Hs lắng nghe

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe           

-Một số (4 5) HS đọc âm th, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

– Một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu ghé, nhà.

– HS đánh vần

– Một số (4 – 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

-HS đọc

-HS quan sát

– HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm gh.

-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS tự tạo

-HS phân tích và đánh vần

-HS đọc

-HS quan sát

-HS nói

-HS quan sát

-HS phân tích đánh vần

-HS đọc

-HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS viết

-HS nhận xét

-Hs lắng nghe

TIẾT 2

5. Viết vở

– GV hướng dẫn HS (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

– GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

– GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc

– HS đọc thầm

– Tìm tiếng có âm th, ia

 -GV đọc mẫu

 – HS đọc thành tiếng câu (theo cả nhân và nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV

– HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:      

   Gia đình bạn nhỏ cỏ những ai?

   Bạn nhỏ chia thìa dĩa to cho ai?

   Bạn nhỏ chia thìa dĩa nhỏ cho ai?

  Em đã bao giờ chia thia dia cho cả nhà giống bạn nhỏ trong bài chưa?

– GV và HS thống nhất câu trả lời.

7. Nói theo tranh

Nói theo tranh GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nhận xét về các tình huống trong tranh.

Tranh: Cô cho Nam mượn bút và Nam cảm ơn cô.

Tranh 2: Bạn cho Nam mượn sách, Nam cảm ơn bạn.

– Đại diện một nhóm thể hiện nội dung trước cả lớp, GV và HS nhận xét.

8. Củng cố

– GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm th, ia.

 – GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

– Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.

– HS tô chữ viết chữ viết thường, chữ cỡ vừa vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

– HS đọc thầm.

– Hs tìm

– HS lắng nghe.

– HS đọc

– HS quan sát.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS trả lời.

– HS quan sát và nói.

-HS lắng nghe

-HS thể hiện, nhận xét

-Hs lắng nghe

Leave a Comment