Giáo án bài chuẩn bị cho ngày hội diễn môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 25- tiết 3: sinh hoạt lớp – chuẩn bị cho ngày hội diễn I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           HS …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 25- tiết 3: sinh hoạt lớp

– chuẩn bị cho ngày hội diễn

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           HS tập luyện tiết mục văn nghệ để chuẩn bị tham gia hội diễn Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của trường.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:HS tham gia nhiệt tình vào các tiết mục văn nghệ.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

b. Đối với HS:

–           SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Chuẩn bị cho ngày hội diễn

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS tham gia nhiệt tình vào các tiết mục văn nghệ.

b.Cách tiến hành:

– GV mời từng tổ trình bày ý tưởng tiết mục văn nghệ dự định sẽ tham gia hội diễn của trường.

– GV yêu cầu HS theo dõi, cổ vũ các bạn.

– GV và HS đóng góp ý kiến để lựa chọn tiết mục văn nghệ sẽ tham dự hội diễn của trường.

– Những HS tham gia tiết mục văn nghệ được chọn sẽ tiến hành tập luyện kĩ càng, chăm chỉ.

– GV động viên, hỗ trợ HS trong quá trình tập luyện.

Leave a Comment