Giáo án bài chúng em chào cờ môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài chúng em chào cờ môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§5: chúng em chào cờ.

I. Mục tiêu:

1. Nhìn và nhớ được một số từ ngữ về một số hoạt động của HS ở trường.

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Chúng em chào cờ! Chúng em chơi nhảy dây! Chúng em đang vẽ tranh!..

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1.Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu học sinh hát

                              - Nhận xét – tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:

Khởi động

Hoạt động 2

Khám phá

Hoạt động 3

Luyện nghe

            * Hát bài: Cô và mẹ.

- GV cho HS hát bài Em yêu trường em.

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV giới thiệu tên bài.

* Luyện nói từ.

- GV hỏi: Các em đang làm gì?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: Lá cờ, đứng nghiêm, chào cờ

- YC HS thực hành theo cặp

- Nhận xét – sửa lỗi

* Luyện nói câu:

- GV Hd hs thực hiện theo tranh:

+ Chúng em chào cờ.

+ YC HS kể cho nhau nghe về các hoạt động ở trường.

- Nhận xét – Tuyên dương

* Thực hành:

- GV Hd hs thực hiện theo các lệnh

+ Chúng tôi đang vẽ tranh? Đó là bức tranh số mấy?

+ Chúng tôi đang chơi nhảy dây. Chúng tôi là số mấy?

+ Chúng tôi đang chơi đá cầu. Chúng tôi là số mấy?

+ Chúng tôi đang đọc sách. Chúng tôi là số mấy?

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Thực hiện.

+ Nói về trường học.

- Nhắc lại: cá nhân – đồng thanh

- Cô giáo và các bạn.

- Nói theo GV

- Thực hiện theo cặp.

- Nói với nhau

- Thực hiện theo cặp

- Nói theo mẫu câu.

+ Đó là bức tranh số 3..

+ Chúng tôi là số 2.

+ Chúng tôi là số 1

+ Chúng tôi là số 4.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Tiết 2:                                                       Tự chọn

§5: Học chữ c

I. Mục tiêu:

1. Nhận biết chữ: c

2.Viết được chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ và đều nét.

II. Hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu hs nhắc lại chữ b.

- Nhận xét – đánh giá – tuyên dương  

2. Giới thiệu bài mới

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1

Hoạt động 2

* HD viết chữ c.

- Treo bảng phụ viết sẵn chữ c

- Cho HS quan sát chữ c

- Hướng dẫn cách nối nét của con chữ

- Yêu cầu HS nhận xét cấu tạo các nét chữ, độ cao chữ

- HDHS viết bảng con

c

- Cho HS viết bảng con

- Uốn nắn sửa sai cho HS

- Yêu cầu học sinh nhận xét

* HD HS viết bài vào vở

- Nhắc lại các quy trình của các con chữ, cách nối nét chữ c

- HD các em ngồi đúng tư thế

- Yêu cầu HS viết vào vở

c

- Nhắc nhở một số em ngồi và cầm bút sai

- Quan sát HS viết và uốn nắn HS viết sai

- Thu 1 số vở

- Nhận xét – tuyên dương  

- Quan sát và trả lời

- 2 HS viết bảng lớp  

- Cả lớp đồng thanh

- Lắng nghe

- Viết bài vào vở

IV. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố:

- HS nhắc lại các viết

2. Dặn dò -Nhận xét tiết học

V. Chuẩn bị:

GV: Viết sẵn bài vào bảng phụ

HS: Bảng con, vở.

I. Mục tiêu:

1. Nhìn và nhớ được một số từ ngữ về một số hoạt động của HS ở trường.

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Chúng em chào cờ! Chúng em chơi nhảy dây! Chúng em đang vẽ tranh!..

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1.Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu học sinh hát

                              - Nhận xét – tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4

Hỏi và đáp

Hoạt động 5

Nói đúng tiếng Việt

*Làm mẫu.

- GV gọi 1 HS lên làm mẫu:

+ Chào em! Cô giáo em tên là gì?

+ Cô/thầy em như thế nào?

- HD hs thực hiện hỏi đáp.

- Yêu cầu HS phát âm

- Chỉnh sửa, sai

* Thực hành:

- GV YC HS hỏi đáp theo cặp:

- Nhận xét – Tuyên dương

* Tổ chức luyện nói:

- YC HS quan sát tranh và nói các tranh vẽ gì?

- YC HS nối tiếp nói theo cặp.

- Nhận xét – Tuyên dương

- Quan sát.

+ Cô giáo em tên là?

+ Cô/thầy giáo em rất hiền/ rất đẹp/..

- Hỏi đáp theo cặp

- Hỏi – đáp với nhau

A:  Chào bạn! Cô/thầy bạn tên là gì?

B: Cô/thầy mình tên là..

B: Cô/thầy giáo bạn như thế nào?

A: + Cô/thầy giáo mình rất hiền/ rất đẹp/..

- Nói theo tranh: bóng chuyền, kể chuyện, bàn ghế, vui vẻ.

- Nghe và thực hiện

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều