Giáo án bài chuyển động hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại môn giáo dục thể chất sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Giáo án Giáo dục thể chất 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Ngày soạn:…/…/… Ngày dạy:…/…/… CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Giáo án Giáo dục thể chất 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngày soạn:…/…/…

Ngày dạy:…/…/…

CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

BÀI 1: CHUYỂN ĐỘNG HÌNH HÀNG DỌC

THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

•        Biết thực hiện vệ sinh cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện.

•        Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của GV để tập luyện động tác chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

•        Thực hiện được chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại; vận dụng được vào trong các hoạt động tập thể.

•        Tham gia tích cực các trò chơi vận động và bài tập phát triển thể lực.

•        Hoàn thành lượng vận động theo yêu cầu, phát triển thể lực.

2. Năng lực

Năng lực chung:

•        Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

•        Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

Năng lực riêng:

•        Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

•        Hình thành thói quen tập luyện thể thao.

3. Phẩm chất

– Bồi dưỡng tính đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong luyện tập thể thao và hoạt động tập thể.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên

•        Giáo án, SGK, SGV.

•        Kẻ vẽ sân tập theo nội dung của bài học.

•        Còi, cờ, tranh ảnh, băng đĩa hình, dụng cụ luyện tập.

2. Đối với học sinh

•        SGK.

•        Trang phục thể thao, giày tập hoặc dép quai hậu; đảm bảo vệ sinh và an toàn trong tập luyện.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Nội dung: HS khởi động, chơi trò chơi

c. Sản phẩm học tập: HS cùng chơi trò chơi

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu HS: thực hiện xoay các khớp, giúp các em làm nóng cơ thể.

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện.

– GV cho HS chơi trò chơi bổ trợ cho phần khởi động. GV phổ biến luật chơi:

+ HS di chuyển theo đội hình vòng tròn, ngược chiều kim đồng hồ, em này đi sau em kia khoảng một cánh tay, chỉ huy di chuyển trong vòng tròn theo chiều ngược lại.

+ Chỉ huy cho tất cả vừa đi (hoặc chạy, nhảy chân sáo) theo vòng tròn, vừa đọc:

Kết bạn, kết bạn là đoàn kết

Kết bạn là sức mạnh

Chúng ta cùng nhau kết bạn

+ Kết thúc vần điệu, chỉ huy hô: Kết hai (Kết ba, Kết bốn, Kết năm), HS nhanh chóng kết thành các nhóm hai bạn (hoặc ba, bốn, năm,…bạn) theo yêu cầu.

+ Em nào không kết được nhóm theo yêu cầu sẽ phải chạy một vòng quanh các bạn.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS biết chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn.

b. Nội dung: HS nghe GV hướng dẫn, HS thảo luận, trao đổi, thực hiện nhiệm vụ.

c. Sản phẩm học tập: HS thực hiện các động tác

d. Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS      DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV cho HS quan sát tranh, ảnh hoặc băng đĩa hình thể hiện các đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn.

Yêu cầu HS quan sát trả lời câu hỏi:

+ Đây là đội hình gì?

+ Các bạn chạy theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ?

+ Các bạn trong vòng tròn quay mặt vào đâu?…

– GV mô tả động tác, phân tích, hướng dẫn cách thực hiện động tác (có thể vừa làm mẫu, vừa giảng giải, nhấn mạnh những yêu cầu của động tác).

– GV hô cho HS thực hiện, mỗi động tác tập từ 2-4 lần.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

– GV cho một (hai) tổ lên thực hiện thử các động tác di chuyển theo từng đội hình nói trên.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– GV gọi một hàng (một tổ) thực hiện động tác lên thực hiện động tác.

– GV biểu dương những hàng (hoặc tổ) làm đúng và sửa động tác cho những hàng (hoặc tổ) làm chưa đúng. Cả lớp chú ý quan sát để ghi nhớ, chuẩn bị bước vào tập luyện chính thức.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

– GV đánh giá, nhận xét      1. Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn

– Đội hình chuẩn bị: Cả lớp tập hợp theo đội hình vòng tròn, hướng mặt vào trong.

– Khẩu lệnh: “Bên phải – Quay”.

– Động tác: Tất cả thực hiện động tác quay phải để quay mặt theo chiều vòng tròn.

– Khẩu lệnh: “Thành 1 (2, 3, 4,…) hàng dọc đi thường (chạy thường) – Bước (Chạy)!”

– Động tác: Sau khi nghe khẩu lệnh, tất cả đi theo chiều vòng tròn (hướng ngược chiều kim đồng hổ), sau đó bắt đầu từ tổ trưởng tổ 1, các em lần lượt đi thường (chạy thường) tạo thành 1 (hoặc 2, 3, 4, …) hàng dọc.

Hoạt động 2: Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS biết chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc.

b. Nội dung: HS nghe GV hướng dẫn, HS thảo luận, trao đổi, thực hiện nhiệm vụ.

c. Sản phẩm học tập: HS thực hiện các động tác theo khẩu lệnh

d. Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS      DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV cho HS quan sát tranh, ảnh hoặc băng đĩa hình thể hiện các đội hình vòng tròn thành đội hình hàng ngang.

Yêu cầu HS quan sát trả lời câu hỏi:

+ Đây là đội hình gì?

+ Các bạn trong vòng tròn quay mặt vào đâu?…

+ Các bạn chạy theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ?

– GV mô tả động tác, phân tích, hướng dẫn cách thực hiện động tác (có thể vừa làm mẫu, vừa giảng giải, nhấn mạnh những yêu cầu của động tác).

– GV hô cho HS thực hiện, mỗi động tác tập từ 2-4 lần.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

– GV cho một (hai) tổ lên thực hiện thử các động tác di chuyển theo từng đội hình nói trên.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– GV gọi một hàng (một tổ) thực hiện động tác lên thực hiện động tác.

– GV biểu dương những hàng (hoặc tổ) làm đúng và sửa động tác cho những hàng (hoặc tổ) làm chưa đúng. Cả lớp chú ý quan sát để ghi nhớ, chuẩn bị bước vào tập luyện chính thức.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

– GV đánh giá, nhận xét.     2. Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc

– Đội hình chuẩn bị: Cả lớp tập hợp theo đội hình vòng tròn, hướng mặt vào trong.

– Khẩu lệnh: “Bên phải – Quay”.

– Động tác: Tất cả thực hiện động tác quay phải để quay mặt theo chiều vòng tròn.

– Khẩu lệnh: “Thành 1 (2, 3, 4,…) hàng dọc đi thường (chạy thường) – Bước (Chạy)!”

– Động tác: Sau khi nghe khẩu lệnh, tất cả đi theo chiều vòng tròn (hướng ngược chiều kim đồng hổ), sau đó bắt đầu từ tổ trưởng tổ 1, các em lần lượt đi thường (chạy thường) tạo thành 1 (hoặc 2, 3, 4, …) hàng dọc.

C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS rèn luyện lại các động tác đã học, rèn luyện thể lực.

b. Nội dung: HS nghe GV hướng dẫn, HS thảo luận, trao đổi, thực hiện nhiệm vụ.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời, hoạt động của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS      DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV yêu cầu HS luyện tập theo các hình thức như gợi ý sgk trang 11

+ GV chú ý, quan tâm giúp đỡ những hàng (tổ) thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời những hàng (tổ) thực hiện chưa đúng.

+ GV hướng dẫn lại với tốc độ chậm, kết hợp diễn giải bằng lời nói với thực hiện động tác đối với những hàng (tổ) tiếp thu chưa tốt.

– GV tổ chức trò chơi Bịt mắt bắt dê:

+ GV yêu cầu HS chuẩn bị:

· Cả lớp đứng thành vòng tròn, em nọ cách em kia khoảng một sải tay, mặt hướng vào trong.

· Chọn hai em vào trong vòng tròn đóng vai dê bị lạc và người đi tìm dê. Bịt mắt cả hai em và cho đứng cách xa nhau khoảng một sải tay.

+ GV phổ biến luật chơi:

· Khi có lệnh, cả hai em cùng di chuyển trong vòng tròn, em đóng vai dê thỉnh thoảng kêu be be,… em kia chạy đến chỗ có tiếng kêu để bắt. Các em đứng xung quanh hò reo cổ vũ.

· Sau khoảng 1 – 2 phút chơi, nếu bắt được dê thì người đi tìm dê sẽ thắng và ngược lại.

· Tiếp theo, GV cho đổi vai chơi hoặc cho hai em khác vào thay.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

– HS thực hiện luyện tập.

– GV theo dõi, hỗ trợ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– HS thực hiện tập luyện và chơi trò chơi.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá, nhận xét        – HS thực hiện luyện tập.

– HS chơi theo hiệu lệnh của GV.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi 1,2,3 trang 12 sgk.

– HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời:

Câu 1: Đáp án – Hình A.

Câu 2,3:

– GV hướng dẫn HS tự vui chơi ngoài giờ học bằng các trò chơi chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

– GV cần hướng dẫn cho HS biết cách làm vệ sinh cá nhân và vệ sinh tập luyện để đảm bảo an toàn khi tập luyện và vui chơi ngoài giờ học.

IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

Hình thức đánh giá    Phương pháp đánh giá       Công cụ đánh giá       Ghi chú

Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập          Vấn đáp, kiểm tra miệng    Phiếu quan sát trong giờ học      

Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học      Kiểm tra viết     Thang đo, bảng kiểm

Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…       Kiểm tra thực hành Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp

 

 

Leave a Comment