Giáo án bài cô giáo em rất hiền môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài cô giáo em rất hiền môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§4: cô giáo em rất hiền

i. mục tiêu:

1. Nói được tên và một vài đặc điểm của cô/thầy giáo.

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Cô/thầy bạn tên gì ? Cô/thầy giáo bạn như thế nào ?

 3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:

Khởi động

Hoạt động 2

Khám phá

Hoạt động 3

Luyện nghe

            * Hát bài: Cô và mẹ.

- GV cho HS hát bài Cô và mẹ.

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV giới thiệu tên bài.

* Luyện nói từ.

- GV hỏi: Lớp học của em có ai?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: Hiền, xinh, ngoan, đáng yêu

- YC HS thực hành theo cặp

- Nhận xét – sửa lỗi

* Luyện nói câu:

- GV Hd hs thực hiện theo tranh:

+ Cô giáo em tên là H’Mai. Cô giáo em rất hiền

+ YC HS kể cho nhau nghe về cô giáo.

- Nhận xét – Tuyên dương

* Thực hành:

- GV Hd hs thực hiện theo các lệnh

+ Thầy giáo đang dạy HS tập thể dục? Đó là bức tranh số mấy?

+ Cô giáo đang hướng dẫn tôi viết chữ. Tôi là số mấy?

+ Cả lớp đang vỗ tay. Đó là bức tranh số mấy?

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Thực hiện.

+ Nói về cô giáo là mẹ hiền

- Nhắc lại: cá nhân – đồng thanh

- Cô giáo và các bạn.

- Nói theo GV

- Thực hiện theo cặp.

- Nói với nhau

- Thực hiện theo cặp

- Nói theo mẫu câu.

+ Đó là bức tranh số 1.

+ Tôi là số 3.

+ Bức tranh số 3.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

I. Mục tiêu:

1. Nhận biết chữ: b

2.Viết được chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ và đều nét.

II. Hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu hs nhắc lại chữ a.

- Nhận xét – đánh giá – tuyên dương  

2. Giới thiệu bài mới

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1

Hoạt động 2

* HD viết chữ b.

- Treo bảng phụ viết sẵn chữ b

- Cho HS quan sát chữ b

- Hướng dẫn cách nối nét của con chữ

- Yêu cầu HS nhận xét cấu tạo các nét chữ, độ cao chữ

- HDHS viết bảng con

b

- Cho HS viết bảng con

- Uốn nắn sửa sai cho HS

- Yêu cầu học sinh nhận xét

* HD HS viết bài vào vở

- Nhắc lại các quy trình của các con chữ, cách nối nét chữ b

- HD các em ngồi đúng tư thế

- Yêu cầu HS viết vào vở

b

- Nhắc nhở một số em ngồi và cầm bút sai

- Quan sát HS viết và uốn nắn HS viết sai

- Thu 1 số vở

- Nhận xét – tuyên dương  

- HS quan sát và trả lời

- 2 HS viết bảng lớp  

- Cả lớp đồng thanh

- Lắng nghe

- Viết bài vào vở

IV. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố:- HS nhắc lại các viết

2. Dặn dò -Nhận xét tiết học

V. Chuẩn bị:   GV: Viết sẵn bài vào bảng phụ

                         HS: Bảng con, vở.

I. Mục tiêu:

1. Nói được tên và một vài đặc điểm của cô/thầy giáo.

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Cô/thầy bạn tên gì ? Cô/thầy giáo bạn như thế nào ?

 3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4

Hỏi và đáp

Hoạt động 5

Nói đúng tiếng Việt

*Làm mẫu.

- GV gọi 1 HS lên làm mẫu:

+ Chào em! Cô giáo em tên là gì?

+ Cô/thầy em như thế nào?

- HD hs thực hiện hỏi đáp.

- Yêu cầu HS phát âm

- Chỉnh sửa, sai

* Thực hành:

- GV YC HS hỏi đáp theo cặp:

- Nhận xét – Tuyên dương

* Tổ chức luyện nói:

- YC HS quan sát tranh và nói các tranh vẽ gì?

- YC HS nối tiếp nói theo cặp.

- Nhận xét – Tuyên dương

- Quan sát.

+ Cô giáo em tên là?

+ Cô/thầy giáo em rất hiền/ rất đẹp/..

- Hỏi đáp theo cặp

- Hỏi – đáp với nhau

A:  Chào bạn! Cô/thầy bạn tên là gì?

B: Cô/thầy mình tên là..

B: Cô/thầy giáo bạn như thế nào?

A: + Cô/thầy giáo mình rất hiền/ rất đẹp/..

- Nói theo tranh: bóng chuyền, kể chuyện, bàn ghế, vui vẻ.

- Nghe và thực hiện

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều