Giáo án bài con rồng cháu tiên môn tiếng việt lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài đọc 1: con rồng cháu tiên (60 phút) I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Đọc trơn toàn bài. Phát âm …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài đọc 1: con rồng cháu tiên

(60 phút)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Đọc trơn toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. Biết đọc bài với giọng kể chậm rãi, tự hào, gây ấn tượng với những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

–           Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung bài: Câu chuyện là một cách giải thích đầy tự hào của người Việt Nam về nguồn gốc của mình. Qua bài đọc, HS thêm tự hào về nguồn gốc dân tộc Việt Nam.

–           Tìm đúng bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Để làm gì?

–           Biết đặt câu hỏi có bộ phận trả lời câu hỏi Để làm gì?

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng: Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp trong bài.

3. Phẩm chất

–           Tự hào về nguồn gốc dân tộc Việt Nam

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu để chiếu.

–           Giáo án.

2. Đối với học sinh

–           SHS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV chỉ vào hình minh họa vợ chồng Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng 100 người con và giới thiệu bài học: Bài học hôm nay sẽ giúp các em mở rộng hiểu biết về người Việt Nam, niềm tự hào về nguồn gốc, tổ tiên của người Việt Nam qua câu chuyện nổi tiếng Con rồng cháu Tiên.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Đọc thành tiếng

a. Mục tiêu: HS đọc bài Con Rồng cháu Tiên với giọng kể chậm rãi, tự hào, gây ấn tượng với những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

b. Cách tiến hành :

– GV đọc mẫu bài đọc:

+ Phát âm đúng các từ ngữ.

+ Giọng kể chậm rãi, tự hào, gây ấn tượng với những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

– GV yêu cầu HS đọc mục chú giải từ ngữ khó: nòi giống, đóng đô, Phong Châu.

– GV tổ chức cho HS luyện đọc trước lớp. HS đọc tiếp nối 5 đoạn như trong SGK đã đánh số.

– GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS, hướng dẫn các em đọc đúng các từ ngữ HS địa phương dễ phát âm sai: Lạc Việt, Lạc Long Quân, nàng.

– GV yêu cầu từng cặp HS luyện đọc tiếp nối 5 đoạn trong bài đọc.

– GV yêu cầu HS thi đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp (cá nhân, bàn, tổ).

– GV mời 1HS khá, giỏi đọc lại toàn bài.

Hoạt động 2: Đọc hiểu

a. Mục tiêu: HS trả lời các câu hỏi trong SGK trang 117.

b. Cách tiến hành:

– GV mời 4 HS đọc nối tiếp 4 câu hỏi:

+ HS1 (Câu 1): Nói những điều em biết về Lạc Long Quân và Âu Cơ qua đoạn 1.

+ HS2 (Câu 2): Bà Âu Cơ sinh con kì lạ như thế nào?

+ HS3 (Câu 3): Vị vua đầu tiên lập ra nước ta là ai?

+ HS4 (Câu 4): Theo câu chuyện này thì người Việt Nam ta là con cháu của ai?

– GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi.

– GV mời một số HS trình bày kết quả.

– GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Qua câu chuyện này các em hiểu điều gì?

Hoạt động 3: Luyện tập

a. Mục tiêu: HS trả lời các câu hỏi trong phần Luyện tập SGK trang 117.

b. Cách tiến hành:

– GV mời 2 HS đọc yêu cầu 2 bài tập:

+ HS1 (Câu 1): Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Để làm gì?

a. Người Việt Nam lập Đền Hùng để thờ các vị vua đầu tiên lập ra nước ta.

b. Ngày mùng mười tháng Ba âm lịch hàng năm, người dân cả nước về Đền Hùng để tưởng niệm tổ tiên chung.

+ HS2 (Câu 2): Đặt một câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Để làm gì?

– GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi.

– GV mời một số HS trình bày kết quả thảo luận.          

– HS lắng nghe, tiếp thu.

– HS lắng nghe, đọc thầm theo.

– HS đọc chú giải:

+ Nòi giống: con cháu của rồng.

+ Đóng đô: lập kinh đô.

+ Phong Châu: vùng đất bây giờ thuộc tỉnh Phú Thọ.

– HS đọc bài.

– HS luyện phát âm.

– HS luyện đọc.

– HS thi đọc.

– HS đọc bài; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.

– HS đọc yêu cầu câu hỏi.

– HS thảo luận theo nhóm.

– HS trình bày:

+ Câu 1: Nói những điều em biết về Lạc Long Quân và Âu Cơ qua đoạn 1: Lạc Long Quân nòi rồng, sức khỏe phi thường, đã giúp dân diệt trừ yêu quái. Nàng Âu Cơ sống ở vùng núi phía Bắc, xinh đẹp tuyệt trần.

+ Câu 2: Bà Âu Cơ sinh con kì lạ: Bà sinh ra một cái bọc trăm trứng, nở ra 100 người con lớn nhanh như thổi, khỏe mạnh như thần.

+ Câu 3: Vị vua đầu tiên lập ra nước ta là người con trưởng của Âu Cơ, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu.

+ Câu 4: Theo câu chuyện này thì người Việt Nam ta là con cháu của Rồng – Lạc Long Quân nòi rồng, của Tiên – Âu Cơ xinh đẹp như tiên; là dòng dõi của các Vua Hùng.

– HS trả lời: Câu chuyện là một cách giải thích đầy từ hào của người Việt Nam về nguồn gốc cao quý của mình: Người Việt Nam là con cháu của Rồng và của Tiên, con cháu các Vua Hùng.

– HS đọc yêu cầu câu hỏi.

– HS thảo luận theo nhóm đôi.

– HS trình bày kết quả:

+ Câu 1:

a. để thờ các vị vua đầu tiên lập ra nước ta.

b. để tưởng niệm tổ tiên chung.

+ Câu 2: Thiếu nhi phải chăm tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.

Leave a Comment