Giáo án bài cùng nhau chia sẻ môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 14 – tiết 3: sinh hoạt lớp – cùng nhau chia sẻ I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           HS chia …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 14 – tiết 3: sinh hoạt lớp

– cùng nhau chia sẻ

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           HS chia sẻ về những việc tốt đã làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn và cảm nghĩ của bản thân sau khi thực hiện việc làm ý nghĩa đó.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:Hiểu và chia sẻ được với người gặp hoàn cảnh khó khăn.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

–           SGK Hoạt động trải nghiệm.

b. Đối với HS:

–           SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Câu chuyện của em.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS hiểu và chia sẻ được với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

b.Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

– GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm chia sẻ với nhau những việc đã làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn:

+ Em đã giúp đỡ ai?

+ Hoàn cảnh khó khăn của họ là gì?

+ Em đã làm gì để giúp đỡ họ?

+ Em cảm thấy thế nào mỗi khi làm được việc tốt như vậy?

(2) Làm việc cả lớp

– GV mời một số HS lên chia sẻ trước lớp theo các nội dung đã gợi ý.

– GV đưa ra kết luận về ý nghĩa của những việc làm tốt:

+ Mỗi HS làm được một việc tốt, cả lớp sẽ tạo nên một vườn hoa việc tốt.

+ Mỗi việc tốt các em làm được không chỉ có ý nghĩa với người gặp hoàn cảnh khó khăn, với xã hội mà vô cùng có ý nghĩa với chính bản thân mỗi em.      

– HS thảo luận theo nhóm.

– HS trình bày trước lớp.

– HS lắng nghe, tiếp thu.

Leave a Comment