Giáo án bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953- 1954) thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 18 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953- 1954) I- MỤC TIÊU  1.Kiến thức:  HS trình bày được: –  m mưu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

18 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953- 1954)

I- MỤC TIÊU 

1.Kiến thức:  HS trình bày được:

–  m mưu của Pháp – Mỹ trong kế hoạch Nava

– Nét chính về diễn biến và tác dụng của cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 đối với cuộc kháng chiến chống Pháp

2. Năng lực :

 – Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác

 – Rèn luyện thao tác phân tích, tổng hợp, đánh giá sự kiện ,đọc bản đồ chiến sự

– Biết được sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta đã đưa cuộc KC của dân tộc có những bước phát triển như thế nào

3. Phâm chất :

 Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word và Powerpoint.

– Bản đồ Đông Xuân 1953-1954, tranh ảnh liên quan .

 2. Học sinh

Học bài cũ, tìm hiểu trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

  A. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT (5 phút)

a. Mục tiêu: giúp HS huy động vốn kiến thức và kĩ năng đã có để chuẩn bị tiếp nhận kiến thức và kĩ năng mới, còn nhằm tạo ra hứng thú và và một tâm thế tích cực để HS bước vào bài học mới.

b. Nội dung: GV cho HS xem 1 bức ảnh tướng Na va…,  Sau đó GV hỏi: em biết gì về hình ảnh trên trên? HS suy nghĩ trả lời…

c. Sản phẩm: Dự kiến HS trả lời: tướng Na va.

d) Tổ chức thực hiện

 GV cho HS xem 1 bức ảnh tướng Na va…,  Sau đó GV hỏi: em biết gì về hình ảnh trên trên?

– GV bổ sung và dẫn dắt vào bài mới: Năm 1953 Đảng đã quyết định mở cuộc tiến công Đông Xuân 1953-1954 nhằm phân tán lực lượng của địch ở Bắc Bộ, với thắng lợi đạt được ta chủ động mở chiến dịch Điện Biên Phủ quyết định số phận của Pháp ở Đông Dương.

B.HOAT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

   I/ KẾ HOẠCH NA VA CỦA PHÁP MỸ.

a) Mục tiêu: Trình bày và phân tích bối cảnh lịch sử, âm mưu, thủ đoạn mới của TD pháp và can thiệp Mĩ trong k/h Nava

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

thời gian 10 phút

c) Sản phẩm: (phần nội dung chính)

d) Tổ chức thực hiện

HOAT ĐỘNG CỦA GV_HS

Nội dung chính

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:

Các em  đọc thông tin kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

+ Trình bày nội dung kế hoạch Na-va

GV: Nội dung và mục đích của kế hoạch Nava?

Bước 2; Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc sách giáo khoa và quan sát trên lược đồ để trình bày. Trong quá trình thực hiện giáo viên hộ trợ hs bằng các câu hỏi gợi mở

-Vì sao, Kế hoạch Nava ra đời?

HS: HS suy nghĩ để trả lời

+Pháp gặp nhiều khó khăn …

+ Dựa vào Mỹ để tìm thắng lợi, kết thúc chiến tranh trong danh dự

– Nội dung và mục đích của kế hoạch Nava chia làm mấy bước

Bước 3. HS báo cáo:

Bước 4- Kết luận, nhận định:

Sau đó GV khắc sâu một lần nữa qua phân tích và trình bày trên lược đồ.

  GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận

Như vậy kế hoạch Nava Pháp-Mĩ dự kiến tiến hành trong thời gian 18 tháng với mục đích “chuyển bại thành thắng” kết thúc chiến tranh trong danh dự.

 m mưu của Pháp Mĩ có thành công hay không chúng ta sang tiếp túc tìm hiểu phần II của bài…

7/5/1953 Na Va được cử sang làm tổng chỉ huy quân đội pháp ở Đông Dương và kế hoạch Nava nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong danh dự.

Nội dung: Chia làm 2 bước:

+ Bước 1: Thu – Đông 1953 và Xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Trung và Nam Đông Dương.

+ Bước 2: Từ Thu – Đông 1954, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Bắc, giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc chiến tranh.

– Pháp xin tăng thêm viện trợ, tăng thêm quân, tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ 44 tiểu đoàn.

II/ CUỘC CHIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XU N 1953 – 1954 VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954

a) Mục tiêu: trình bày diễn biến cuộc tiến công chiến lược Đ-Xuân 1953-1954 theo lược đồ, hiểu rõ được cuộc tiến công bước đầu làm phá sản k/h Nava

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm để trình bày được trên lược đồ các cuộc tiến công Đông Xuân 1953-1954 trên lược đồ

Thời gian 20 phút

c) Sản phẩm: (mục nội dung chính)

d) Tổ chức thực hiện

HOAT ĐỘNG CỦA GV_HS

Nội dung chính

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

– GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

+ Trình bày cuộc Tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 trên lược đồ.

+ Cho biết vì sao nói cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc sách giáo khoa, quan sát lược đồ GV hộ trợ các em bắng các câu hỏi gợi mở

– Để đối phó với kế hoạch Nava, ta có chủ trương gì? (phương hướng chiến lược, phương châm chiến lước)

– Em có nhận xét gì phương hướng chiến lược của ta? (Điều khiển địch, buộc chúng phân tán theo kế hoạch của ta)

– Em có nhận xét gì về kết quả đạt được trong đông –xuân 1953-1954? Điểm then chốt của kế hoạch Nava?(tập trung quân…ta phá thế tập trung)

Bước 3 HS báo cáo:

HS trình bày phương hướng, phương châm chiến lược

Trình bày trên lược đồ các cuộc tiến công của ta

 Như vậy với cuộc tiến công đông –xuân 1953-1954, Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản, tạo điều kiện cho ta giành thắng lợi lớn ở Điện Biên Phủ

Bước 4. Nhận xét đánh giá

1. Cuộc chiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954

– Phương hướng chiến lược của ta: Mở các cuộc tiến công vào hướng quan trọng về chiến lược mà lực lượng địch yếu, buộc địch phải bị động phân tán lực lượng.

– Phương châm chiến lược là tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh ăn chắc, đánh chắc thắng.

– Tháng 12/1953, ta tiến công và giải phóng Lai Châu, Pháp buộc phải điều quân tăng cường cho Điện Biên Phủ, đây thành nơi tập trung quân thứ hai của Pháp.

– Tháng 12/1953, liên quân Lào – Việt tiến công Trung Lào, giải phóng Thà – Khẹt, Pháp phải tăng cường cho Xê – nô, đây thành nơi tập trung quân thứ ba của Pháp.

– Tháng 1/1954, liên quân Lào – Việt tấn công Thượng Lào, giải phóng tỉnh Phong – xa – lỳ, Pháp phải tăng quân giữ Luông- pha- băng, đây là nơi tập trung quân thứ tư của Pháp.

– Tháng 2/1954, ta giải phóng thị xã Kon – Tum, uy hiếp Plây – cu, Pháp phải tăng quân giữ Plây – cu, đây thành nơi tập trung quân thứ năm của Pháp.

* Ý nghĩa : Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản, tạo điều kiện cho ta giành thắng lợi lớn ở Điện Biên Phủ

C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân hoàn thành bảng hoạc vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các cuộc tiến công của ta trong chiến cuộc Dông Xuân 1953-1954

thời gian 5 phút

c) Sản phẩm: vẽ được sơ đồ hoăc lập bảng;

d) Tổ chức thực hiện:

– GV tổ chức tổ chức cho học sinh lập bảng niên biểu các sự kiện chính tong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1945 hoặc v

Dự kiến sản phẩm

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập ở nhà

thời gian 5 p

c) Sản phẩm học tập: bài tập

d) Cách thức tiến hành hoạt động

GV giao bài tập cho HS về nhà thực hiện

Câu hỏi

Nghệ thuật quân sự của Đảng ta khi chỉ đạo tiến công trong Đông xuân 1953-1954?

Vì sao nói Cuộc tấn công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ

Dự kiến sản phẩm

1. Trong cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954, quân đội và nhân dân Việt Nam thực hiện kế sách điều địch để đánh địch. Lợi dụng điểm yếu của kế hoạch Nava là mâu thuẫn giữa tập trung lực lượng để đánh và phân tán lực lượng để giữ. Cuộc tiến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954 đã làm phân tán cao độ khối cơ động chiến lược của địch, khoét sâu vào điểm yếu của kế hoạch Nava. Từ kế hoạch ban đầu là tập trung quân đông ở Đồng bằng Bắc Bộ, Nava đã phải điều quân thành 5 nơi tập trung quân khác nhau => bước đầu kế hoạch Nava bị phá sản

2. Cuộc tấn công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ vì:

+ Pháp – Mĩ phải phân tán lực lượng đối phó với ta.

+ Điện Biên Phủ từ chỗ không có trong kế hoạch Na-va thì sau chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 trở thành trung tâm của kế hoạch Na-va.

+ Chuyển từ đồng bằng lên miền núi (Điện Biên Phủ).

       HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC:

       – Học bài cũ, làm bài tập ở SGK               

Leave a Comment