Giáo án bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954) thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 19 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954). (Tiếp theo) MỤC TIÊU:  Kiến thức: HS trình bày …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

19 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954).

(Tiếp theo)

MỤC TIÊU: 

Kiến thức: HS trình bày được

                                – Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954,  nội dung Hiệp định Giơ- ne –vơ.

                                – Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp

2. Năng lực :

Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp

Năng lực tái hiện bối cảnh lịch sử phân tích, nhận định đánh giá âm mưu, thủ đoạn chiến tranh của Pháp.

Đánh giá được sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta đã đưa cuộc KC của dân tộc có những bước phát triển như thế nào

3. Phẩm chất: Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước tinh thần cách mạng lòng đoàn kết dân tộc, đoàn kết với nhân dân Đông Dương, đoàn kết quốc tế, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và niềm tự hào dân tộc

Tranh ảnh, máy chiếu…

IV. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word và Powerpoint. Máy tính

 – Bản đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ, tranh ảnh liên quan .

– Các video về chiến dịch Điện Biên Phủ

– Các số liệu:bổ sung thêm về công việc chuẩn bị của ta: huy động 1L. Lượng lớn: 4 đại đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công pháo, nhiều tiểu đoàn công binh, thông tin, vận tải, quân y…với tổng số 55.000 quân. Hàng chục nghìn tấn vũ khí đạn dượt, 27.000 tấn gạo, 628 ô tô tải, 11.800 thuyền bè, 21.000 xe đạp, hàng nghìn xe ngựa, trâu bò..chuyển ra mặt trận.

 2. Học sinh

 Học bài cũ, tìm hiểu trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ. (3 phút)

CH: Trình bày nội dung kế hoạch Na Va?

Trả lời:

+ Bước 1: Thu — Đông 1953 và Xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Trung và Nam Đông Dương.

+ Bước 2: Từ Thu — Đông 1954, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Bắc, giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc chiến tranh.

3. Bài mới

   A.TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT (3 phút)

a. Mục tiêu: giúp HS huy động vốn kiến thức và kĩ năng đã có để chuẩn bị tiếp nhận kiến thức và kĩ năng mới, còn nhằm tạo ra hứng thú và và một tâm thế tích cực để HS bước vào bài học mới.

b. Nội dung: GV cho HS xem 1 bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp…,  Sau đó GV hỏi: Hình ảnh trên là ai? Sự kiện nào gắn liền với tên tuổi của ông? HS suy nghĩ trả lời…

c. Dự kiến sản phẩm:

– Dự kiến HS trả lời: Đại tướng Vó nguyên Giáp tên ông gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954

– GV bổ sung và dẫn dắt vào bài mới: ……..

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC:

II.Cuộc tiến công chiến lược đông — xuân 1953 — 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

1.Cuộc Tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954.

  2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954

a) Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trình bày hiểu biết về tập đoàn cứ điểm điện biên phủ, trình bày trên lược đồ, xem video để hiểu được sự chiến đấu anh dung của chiến sĩ bộ đội

thời gian 15 p

c) Sản phẩm: đánh giá được tập đoàn cứ điểm ĐBP và trình bày diễn biến trên lược đồ

d) Tổ chức thực hiện

HOẠT ĐỘNG CUA GV- HS

Gợi ý sản phẩm

Bước 1. Chuyển giao nhiêm vụ

GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình trong tài liệu HDH KHXH 9, tập hai, hãy :

+ Giới thiệu về tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp. Lí giải vì sao Pháp – Mĩ coi Điện Biên Phủ là “pháo đài bất khả xâm phạm”?

+ Nêu suy nghĩ của em khi quan sát hình 55,56.

+ Trình bày diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ trên lược đồ

Bước 2 HS thực hiện nhiệm vụ

GV có thể tổ chức cho HS sử dụng phương pháp trao đổi đàm thoại để HS làm việc cá nhân, cặp đôi hoặc nhóm để tìm hiểu về chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS và cặp đôi hoặc nhóm để có thể gợi ý hoặc trợ giúp khi các em gặp khó khăn

Bước 3: HS báo cáo sản phẩm

Giới thiệu về tập đoàn Điện Biên Phủ

HS giải thích

HS trình bày diễn biến trên lược đồ

GV cho HS xem các vi deo

Bước 4: Nhận xét đánh giá

GV giải thích và lí giải vì sao Pháp – Mĩ coi Điện Biên Phủ là pháo đài bất khả xâm phạm:

+ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ: được Mĩ giúp đỡ, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Lực lượng địch ở đây lúc cao nhất là quân, được bố trí làm 49 cứ điểm, chia thành ba phân khu: phân khu Trung tâm có sở chỉ huy và sân bay Mường Thanh, phân khu Bắc, phân khu Nam.

+ Tập đoàn Điện Biên Phủ được xây dựng kiên cố, không có sức mạnh nào có thể công phá, nên Pháp – Mĩ đã coi Điện Biên Phủ là "pháo đài bất khả xâm phạm".

HS có thể quan sát các hình 34, 35 và trình bày suy nghĩ về tinh thần chuẩn bị và chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là hai nguyên nhân quan trọng dẫn đến quân Pháp phải đầu hàng

– Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh: Nói về thắng lợi Điện Biên Phủ CTHCM khẳng định:

“Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi CNTD lăng xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào GPDT khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”

* m mưu của địch:

ĐBP có vị trí chiến lược quan trọng

Leave a Comment