Giáo án bài Dân cư , xã hội châu phi thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 18 DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU PHI Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 7 Thời gian thực hiện: (1 tiết) Nội dung kiến thức: …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

18 DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU PHI

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 7

Thời gian thực hiện: (1 tiết)

Nội dung kiến thức:

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

– Trình bày được đặc điểm dân cư – xã hội Châu Phi, sự bùng nổ dân số ở châu Phi.

– Nêu được hậu quả của sự bùng nổ dân số đối với phát triển kinh tế – xã hội châu Phi.

– Trình bày được các xung đột giữa các tộc người và hậu quả hậu quả của các xung đột đó với sự phát triển kinh tế – xã hội châu Phi.

2. Năng lực

* Năng lực chung

– Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí

– Năng lực tìm hiểu địa lí: phân tích được bảng số liệu thống kê, nhận xét bảng số liệu, nhận định và rút ra nhận xét.

– Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: trình bày được các giải pháp khắc phục khó khăn do bùng nổ dân số mang lại.

3. Phẩm chất

– Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học.

– Nhân ái: cảm thông sâu sắc với nhân dân châu Phi.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Bản đồ phân bố dân cư và đô thị (hoặc hình 29.1) .

– Bảng số liệu thống kê về tỉ lệ gia tăng dân số một quốc gia châu Phi .

– Ảnh về xung đột vũ trang và di dân.

2. Chuẩn bị của học sinh

– SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

– Tạo sự phấn khởi trước khi bước vào bài học mới.

b) Nội dung:

– Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm:

– Hs trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

– Châu Phi gồm có những kiểu môi trường tự nhiên nào?

– Nêu đặc điểm khí hậu hoang mạc .

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ. Gv quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ.

Bước 3: Hs trình bày, Hs khác nhận xét bổ sung.

Bươc 4: GV dẫn dắt vào bài mới.

– Châu Phi là một trong những cái nôi của loài người, châu Phi có bao nhiêu dân? Phân bố như thế nào? Tình hình xã hội có đặc điểm gì nổi bật?

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới (35 phút)

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu lịch sử và dân cư (15 phút)

a) Mục đích:

– Trình bày được đặc điểm dân cư – xã hội Châu Phi, sự bùng nổ dân số ở châu Phi.

b) Nội dung:

– Học sinh khai thác đoạn văn bản sgk trang 89 kết hợp quan sát hình 29.1 để trả lời các câu hỏi của giáo viên.

Nội dung chính

1. Dân cư:

– Năm 2001 có hơn 818 triệu dân, chiếm 13,4% dân số thế giới .

– Dân cư phân bố  không đều.

– Đa số dân châu Phi sông ở nông thôn

– Các thành phố có hơn một triệu dân thường  tập trung ở ven biển.

c) Sản phẩm:

– Học sinh ghi ra giấy được các câu trả lời.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

– Quan sát  bản đồ phân bố dân cư và đô thị ( 29.1 ) .

– Năm 2001 châu Phi có bao nhiêu dân ? So với thế giới?

–  Thảo luận 4 nhóm  – 4 phút

+ Nhóm 1,2 : Đặc điểm dân cư châu Phi ? Giải thích ?

+ Nhóm 3,4 : Đa số dân sống tập trung nơi nào ? Các thành phố lớn trên 1 triệu dân thường tập trung ở đâu ? Vì sao?

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ. Gv quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ.

Bước 3: Hs trình bày, Hs khác nhận xét bổ sung.

Bươc 4: Gv nhận xét, chuẩn xác.

2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người ở châu Phi (20 phút)

a) Mục đích:

– Nêu được hậu quả của sự bùng nổ dân số đối với phát triển kinh tế – xã hội châu Phi.

– Trình bày được các xung đột giữa các tộc người và hậu quả hậu quả của các xung đột đó với sự phát triển kinh tế – xã hội châu Phi.

b) Nội dung:

– Học sinh khai thác đoạn văn bản sgk trang 90, 91 kết hợp quan sát hình 29.1, 29.2, 29.3 để trả lời các câu hỏi của giáo viên.

Nội dung chính

2. Sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người ở châu Phi:

a. Bùng nổ dân số :

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên vào loại cao nhất thế giới.

b. Xung đột tộc người :

– Châu Phi có nhiều tộc người, nhiều thổ ngữ khác nhau.

– Mâu thuẫn giữa các tộc người trong từng nước và giữa các nước láng giềng với nhau dẫn đến xung đột biên giới và nội chiến .

c) Sản phẩm:

– Học sinh ghi ra giấy được các câu trả lời.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

– Hướng dẫn học sinh phân tích bảng số liệu 91-sgk

Thảo luận nhóm: Chia lớp thành 8 nhóm

Nhóm 1+2

– Bùng nổ dân số là gì?

– Cho biết 2001, dân số Châu Phi là bao nhiêu? Tỉ lệ gia tăng tự nhiên?

Nhóm 3+4

– Cho biết các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình? Nằm ở vùng nào của Châu Phi?

– Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn mức trung bình? Nằm ở vùng nào?

Nhóm 5+6

– Bùng nổ dân số gây ra những hậu quả gì? Ảnh hưởng đến môi trường ra sao?

– Ngoài bùng nổ dân số, Châu phi còn có những khó khăn gì ảnh hưởng đến phát triển kinh tế?

Nhóm 7+8

– Nguyên nhân nào dẫn đến xung đột tộc người ở châu Phi?

– Hậu quả của xung đột tộc người?

– Yêu cầu học sinh mô tả H29.2

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ. Gv quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ.

Bước 3: Hs đại diện nhóm trình bày, Hs khác nhận xét bổ sung.

Bươc 4: Gv nhận xét, chuẩn xác.

3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

– Củng cố lại nội dung bài học.

b) Nội dung:

– Học sinh vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm:

– Học sinh trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

– Nêu và giải thích sự phân bố dân cư ở châu Phi ?

– Nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội của châu Phi ?

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: GV nhận xét, chốt kiến thức.

4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích:

– Vận dụng kiến thức đã học.

b) Nội dung:

– Vận dụng kiến thức đã học để trả lời các vấn đề liên quan.

c) Sản phẩm:

– Học sinh ghi ra giấy được câu trả lời của câu hỏi.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

– Bùng nổ dân số Ở Châu Phi gây ra những hậu quả gì? Ảnh hưởng đến môi trường ra sao?

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: GV nhận xét, chốt kiến thức.

Leave a Comment