Giáo án bài đánh giá kĩ năng đọc hiểu và viết môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Đánh giá kĩ năng đọc hiểu và viết Tiết 9, 10 (đề luyện tập chuẩn bị cho kiểm tra chính thức) I. Mục tiêu 1. Mức …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Đánh giá kĩ năng đọc hiểu và viết

Tiết 9, 10

(đề luyện tập chuẩn bị cho kiểm tra chính thức)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Đánh giá kĩ năng đọc hiểu (gồm cả kiến thức tiếng Việt).

–           Đánh giá kĩ năng viết:

●         Viết chính tả: Nghe – viết bài Mùa đông nắng ở đâu? (hai khổ thơ cuối).

●         Viết đoạn văn ngắn vê cô giáo (hoặc thầy giáo) lớp 2 của em hoặc viết đoạn văn ngắn về người thân của em.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng: Có kĩ năng đọc hiểu văn bản và kĩ năng viết.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu để chiếu.

–           Giáo án.

2. Đối với học sinh

–           SHS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Trong tiết học ngày hôm nay các em sẽ được đánh giá kĩ năng đọc hiểu (gồm cả kiến thức tiếng Việt) và đánh giá kĩ năng viết.

 II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Đánh giá kĩ năng đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt

a. Mục tiêu: HS đọc thầm bài đọc Em muốn làm cô giáo và làm bài tập; Viết 1-2 câu nhận xét về bạn Hà.

b. Cách tiến hành:

– GV yêu cầu HS đọc thầm, đọc kĩ truyện Em muốn làm cô giáo bài.

– GV nhắc HS: Với CH 1 dạng TNKQ, lúc đầu HS; dung bút chì tạm đánh dấu dấu. Làm bài xong, kiểm tra, rà soát lại kết quả mới đánh dấu chính thức bằng bút mực.

– GV yêu cầu HS làm bài.

Hoạt động 2: Đánh giá kĩ năng viết (Viết chính tả – viết đoạn văn)

a. Mục tiêu: HS nghe – viết bài Mùa đông nắng ở đâu? (hai khổ thơ cuối); Viết đoạn văn ngắn vê cô giáo (hoặc thầy giáo) lớp 2 của em hoặc viết đoạn văn ngắn về người thân của em.

b. Cách tiến hành:

– GV đọc cho HS nghe – viết bài Mùa đông nắng ở đâu? (hai khổ thơ cuối).

– GV nêu nhận và đánh giá khi HS viết xong.

– GV yêu cầu HS chọn một trong hai đề của Bài tập 2. GV khuyến khích HS viết tự do, sáng tạo, nhiều hơn 5 câu.

– GV mời một số HS đọc đoạn văn.

– GV chữa bài cho HS. Nêu nhận xét.      

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS đọc bài.

– HS lắng nghe, tiếp thu.

– HS làm bài:

+ Câu 1:

a. Để bày tỏ ước mơ sau này trở thành cô giáo của trường.

b. Thầy hỏi lại, rồi bắt tay Hà.

c. Khi nào?

d. Em xin hứa sẽ làm mọi việc để giúp thầy ạ.

+ Câu 2: Bạn Hà rất mạnh dạn tự tin. Bạn rất thích trở thành cô giáo.

– HS viết bài chính tả.

– HS chọn một trong hai đề và viết đoạn văn. 

Leave a Comment