Giáo án bài đánh giá và luyện tập tổng hợp môn tiếng việt lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 9: ôn tập giữa học kì i Tiết 9: đánh giá và luyện tập tổng hợp I. Mục tiêu 1. Mức độ, năng lực, yêu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 9: ôn tập giữa học kì i

Tiết 9: đánh giá và luyện tập tổng hợp

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Nhận biết nội dung chủ điểm.

– Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

– Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

         Đọc đúng bài thơ Chúng em là đẹp nhất. Phát âm đúng các từ ngữ dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ. Nghỉ hơi đúng theo dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc 60 – 70 tiếng/ phút.

         Hiểu nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu bài thơ Chúng em là đẹp nhất: Bài thơ nói về vẻ đẹp của các bạn nhỏ, là mầm non, là tương lai, đáng để yêu thương và trân trọng.

+ Năng lực văn học:

         Biết bày tỏ sự yêu thích đối với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp trong bài thơ.

         Biết liên hệ nội dung bài đọc với thực tiễn: chăm chỉ học hành, vui vẻ, vô tư, chân thật, biết yêu thương mọi người xung quanh.

2. Phẩm chất

– Bồi dưỡng tình cảm gia đình, tình bạn và lòng tốt, sự quả cảm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp (trò chơi phỏng vấn).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu bài: Bài thơ chúng ta luyện tập hôm nay Chúng em là đẹp nhất sẽ giúp các hiêu các bạn nhỏ, trong đó có các em là đẹp nhất, là tương lai, đáng để yêu thương và trân trọng.

2. HĐ 1: Đọc thành tiếng

Mục tiêu: Đọc thành tiếng câu, đoạn và toàn bộ văn bản.

Cách tiến hành:

– GV đọc mẫu bài Chúng em là đẹp nhất.

– GV tổ chức cho HS luyện đọc:

+ Đọc nối tiếp: GV chỉ định 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài thơ. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.

+ Đọc nhóm 3: GV yêu cầu HS đọc theo nhóm 3.

+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ GV mời 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.

3. HĐ 2: Đọc hiểu

Mục tiêu: Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu bài thơ: Bài thơ nói về vẻ đẹp của các bạn nhỏ, là mầm non, là tương lai, đáng để yêu thương và trân trọng.

Cách tiến hành:

– GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.

– GV đọc lần lượt CH 1, CH 2 trước lớp, cho HS trả lời nhanh, sau đó chốt đáp án:

+ Câu 1: Đánh dấu v vào ô trống trước ý đúng:

a) Trong khổ thơ 1, trẻ em được so sánh với: Những nụ hoa, bông hoa.

b) Những gì đã nuôi dưỡng bông hoa lớn lên? Trả lời: Đất trời.

c) Dòng nêu đúng các từ chỉ đặc điểm ở khổ thơ 3: Vô tư, chân thật, đẹp.

+ Câu 2: Những tiếng ở cuối dòng trong khổ thơ 3 bắt vần với nhau: thật – Đất – nhất.

– GV YC HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành YC của CH 3.

– GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp, YC cả lớp lắng nghe, nhận xét.

– GV nhận xét, khen ngợi HS.

– GV mời các cặp HS trả lời CH trước lớp theo hình thức phỏng vấn.

– GV nhận xét, khen ngợi HS.

– HS lắng nghe.

– HS đọc thầm theo.

– HS luyện đọc:

+ 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài thơ.

+ HS đọc theo nhóm 3.

+ HS thi đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.

– Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.

– HS lắng nghe, trả lời nhanh CH, nghe GV chốt đáp án.

– HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành CH 3. VD:

a) Đặt câu nói về trẻ em: Trẻ em là yêu thương.

b) Đặt câu nói về tình yêu thương dành cho trẻ em: Mọi người đều yêu thương, quý mến trẻ em.

Bài 9: ôn tập giữa học kì i

Tiết 10: đánh giá và luyện tập tổng hợp: chính tả – tập viết

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Nhận biết nội dung chủ điểm.

– Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

– Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

         Nghe (thầy,cô) đọc, viết lại chính xác bài thơ Ngày mai lên sao Kim. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.

         Viết được đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc tốt đã làm.

+ Năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.

2. Phẩm chất

– Rèn tính kiên trì, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp (trò chơi phỏng vấn).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV nêu MĐYC của bài học.

2. HĐ 1: Nghe – viết

Mục tiêu: Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác đoạn thơ Ngày mai lên sao Kim. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.

Cách tiến hành:

2.1. GV nêu nhiệm vụ:

– GV đọc mẫu bài thơ Ngày mai lên sao Kim.

– GV mời 1 HS đọc lại bài thơ, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.

– GV hướng dẫn HS nói về nội dung và hình thức của bài thơ:

+ Về nội dung: Bài thơ là sự tưởng tượng ngộ nghĩnh về vũ trụ, khao khát khám phá vũ trụ, cụ thể là đi lên sao Kim xem có gì trên đó.

+ Về hình thức: Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.

2.2. Đọc cho HS viết:

– GV đọc thong thả từng dòng thơ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. Mỗi dòng đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần). GV theo dõi, uốn nắn HS.

– GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.

2.3. Chấm, chữa bài

– GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).

– GV chấm 5 – 7 bài, chiếu bài của HS lên bảng lớp để cả lớp quan sát, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.

3. HĐ 2: Viết 4 – 5 câu kể về một việc tốt đã làm

Mục tiêu: Viết được đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc tốt đã làm.

Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc YC và gợi ý của BT 2.

– GV YC HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.

– GV mời một số HS viết bài làm lên bảng.

– GV gọi một số HS khác nhận xét.

– GV chữa bài, nhận xét, khen ngợi HS.   

– HS lắng nghe.

– HS đọc thầm theo.

– 1 HS đọc lại bài thơ, cả lớp đọc thầm theo.

– HS nghe GV hướng dẫn, nói và nhận biết về hình thức, nội dung của bài thơ.

– HS nghe – viết.

– HS soát lại.

– HS tự chữa lỗi.

– HS quan sát, lắng nghe.

– 1 HS đọc YC và gợi ý của BT 2.

– HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.

– Một số HS viết bài làm lên bảng.

– Một số HS khác nhận xét.

– HS lắng nghe.

Leave a Comment