Giáo án bài đề kiểm tra cuối học kì 1 môn tiếng việt sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN: đề kiểm tra cuối học kì 1 NĂM HỌC: 2020 – 2021    ĐIỂM                 NHẬN XÉT……………………………………………… ……………………………………………………………. …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: đề kiểm tra cuối học kì 1

NĂM HỌC: 2020 – 2021

 

 ĐIỂM

                NHẬN XÉT………………………………………………

…………………………………………………………….

 

 

 

 

 

I.             PHẦN ĐỌC

1.            PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG

Về mùa thu, dòng sông phẳng lặng, sóng gợn lăn tăn. Dưới sông từng đàn cá tung tăng bơi lội.

                Câu hỏi 1 : Tìm tiếng trong bài có vần “ăn” ?

                Câu hỏi 2 : Tìm tiếng trong bài có vần “ ăng” ?

 

2.            ĐỌC HIỂU:                          

Đọc bài và làm theo yêu cầu

Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà. Tối đến, Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con.

Khoanh tròn chữ cái ( A, B, C, D ) trước ý trả lời đúng.

Câu 1 : Ban ngày, Sẻ đi đâu ?                                                      

A. Đi kiếm rơm  C. Đi kiếm bạn

B. Đi kiếm ăn      D. Đi kiếm tổ

 

Câu 2 : Sẻ âu yếm đàn con vào thời gian nào ?                                    

A. Sáng sớm       C. Đêm về

B. Giữa trưa        D. Tối đến

 

Câu 3: Nối chữ cột A với chữ cột B cho phù hợp: ( theo mẫu)

                                             A                                                             B

 

                  quả

                      hỏa

                                               

 

                  cái                              chén

                                               

 

                 tàu                              mít

 

 

III.           PHẦN VIẾT :

1.            Nhìn chép

Dù còn nhỏ nhưng em đã biết giúp bố mẹ làm việc nhà.

2.            KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT:

Câu 4: Điền vần “ c / k ” vào chỗ chấm                                                    

– …..ô giáo           – con ….iến

 

Câu 5 : Điền vần “ ch / tr ” vào chỗ chấm                                                               

– …..e mưa          – cây    . . . e

 

 

 

Câu 6 : Con gì  ?

                                 

. . . . . . . . . .                          . . . . . . . . . . .

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT

A) PHẦN ĐỌC :

I) ĐỌC THÀNH TIẾNG ( 7 điểm )

 

Tiêu chí 2 điểm  1,5 điểm               1 điểm  0,5 điểm               0 điểm

– Đọc to, rõ ràng (1đ)                                      To đủ nghe; rõ tiếng                       Chưa to ; chưa rõ

– Đọc đúng (2đ) Sai 0-2 lỗi             Sai 3-4 lỗi                             Sai 5-6 lỗi             > 6 lỗi

– Tốc độ đọc (2đ)              15 – 20 tiếng/phút                           15 -20

tiếng/phút          10 – 15

tiếng/phút          < 10

tiếng/phút

-Ngắt nghỉ hơi (1đ)                                          Sai 0-2 lỗi             Sai 3 lỗi = > 4 lỗi

* Trả lời câu hỏi (1đ)                                       Đúng và đầy đủ Đúng ; chưa đầy đủ         Chưa đúng.

 

II. ĐỌC HIỂU ( 3 điểm )

 

Câu hỏi Đáp án đúng       Số điểm

Câu 1     B             1

Câu 2     D             1

 

Câu 3    

 

 

                  A                                   B                                                     

 

                  quả

                      hỏa

                                               

 

                  máy

                     bay

                                               

 

                 tàu                              xoài

                1

B/ PHẦN VIẾT : ( 10 điểm )

I. Chính tả : ( 7 điểm )

 

Tiêu chí 2 điểm  1 điểm  0 điểm

– Đúng chữ thường, cỡ nhỏ (2đ)                Đúng kiểu chữ; cỡ chữ   Đúng kiểu chữ; chưa đúng cỡ chữ             Không đúng kiểu chữ; cỡ chữ

– Đúng từ ngữ, dấu câu (2đ)         Sai 0-4 lỗi             Sai 5-7 lỗi             > 7 lỗi

– Tốc độ viết : 20 chữ/ 15phút (2đ)            Đủ số chữ            Sót 1 – 4 chữ       > 4 chữ

– Trình bày (1đ)                 Sạch đẹp; rõ ràng             Chữ không rõ nét; có tẩy xóa

* Viết câu diễn đạt (1đ)                 Đúng trọng tâm câu hỏi.                Chưa đúng trọng tâm câu hỏi.

 

II. Kiến thức tiếng Việt : ( 3 điểm )

 

Câu hỏi Đáp án đúng       Số điểm

Câu 4     Cô giáo, con kiến              1

Câu 5     Che mưa, cây tre              1

Câu 6     ( con ) gà / ( con ) ngựa  1

               

 

Leave a Comment