Giáo án bài đếm, đọc, viết các số từ 0 đến 5 môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file I. Mục tiêu:  sau tiết học, hs có khả năng: 1. Kiến thức : +Đếm, đọc, viết các số từ 0 đến 5. +Sắp xếp được …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

I. Mục tiêu:  sau tiết học, hs có khả năng:

1. Kiến thức :

+Đếm, đọc, viết các số từ 0 đến 5.

+Sắp xếp được thứ tự các số từ 0 đến 5.

2. Kỹ năng : Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.

3. Thái độ: HS yêu thích môn Toán.           

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

+ SGK toán 1.

+ Bộ đồ dùng học toán 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

TG       ND- Hoạt động của thầy     Hoạt động của học sinh      

3’

1-Khởi động

-Cho học sinh nghe- hát bài : Tập đếm

Giới thiệu bài 1: Các số 0, 1, 2, 3,4, 5 ( tiết 1) – ghi bảng

2-Hoạt động khám phá

*Dạy số 1

-Cho HS QS tranh 1

?Có mấy con cá ở trong bình?

? Có mấy khối vuông?

-Viết bảng giới thiệu số 1

-cho học sinh đọc lại:  một

*Dạy số 2

-Cho HS QS và đếm số cá có trong hình 2

+ Hướng dẫn đếm: một con cá, hai con cá. Vậy có hai con cá; một khối vuông, hai khối vuông. Vậy có hai khối vuông.

+Giới thiệu số 2 – cách viết số 2

*Dạy số 3,4,5 tương tự

* Dạy số 0

? Trong bể có con cá nào không?

Có khối vuông nào không?

Giới thiệu số 0- cách viết số 0

*Chốt

-Cho học sinh quan sát lại toàn bộ các tranh.

? Hình nào có ít cá nhất?

? Hình nào có nhiều cá nhất

Cho HS nhận biết số lượng từ bé đến lớn- viết dãy số từ 0- 5 giới thiệu đây là dãy số từ bé đến lớn ( tăng dần, lớn dần)

-Cho HS đọc xuôi, ngược, số lớn nhất, bé nhất…

* Nghỉ giải lao: Trò chơi Tôi cần

3-Hoạt động luyện tập

Bài 1: Tập viết số

?YCHS dự đoán xem bài 1 yêu cầu làm gì?

-GV nêu yêu cầu- hướng dẫn học sinh cỡ chữ, quy trình viết.

-Viết mẫu

-cho HS viết vở BT

-Quan sát- chỉnh sửa

-Cho HS nhận xét bài

Chốt: Nhắc nhở quy trình viết, cỡ chữ

Bài 2: Số

-Cho HS dự đoán yêu cầu bài 2

-Cho HS nêu cách làm ở hình con mèo

-Cho HS làm các phần còn lại vào sách BT

-Cho HS chữa bài.

– Nhận xét

Phần b: Cho HS nhận xét điểm giống nhau trong 3 bức tranh

-Điểm khác nhau?

-Cho HS đếm số cá trong mỗi bình

? số cá trong bình nào ít nhất? ( nhiều nhất)

Chốt: viết số phù hợp với số lượng con vật, đồ vật

Bài 3: Số

-Cho HS nêu cách làm

-Cho HS làm – chữa bài

-Cho HS đếm dãy số vừa điền xong- nhận biết số lớn hơn, bé hơn, số lớn nhất, bé nhất trong dãy số.

*Chốt: số lớn nhất, bé nhất trong dãy số từ 0- 5; thứ tự dãy số

4-Củng cố:

Trò chơi: ai nhanh – ai đúng

-GV cho 2 đội nam – nữ thi với nhau

Mỗi đội được phát các số từ 0- 5, nhiệm vụ các nhóm sau hiệu lệnh của GV xếp nhanh, xếp đúng theo thứ tự GV yêu cầu:(  0- 5 hoặc 5- 0).

Nhóm nào xếp đúng, xếp nhanh là thắng cuộc   

-Học sinh thực hiện

-Nhắc lại tên bài

-Có 1 con cá

-có 1 khối vuông

-quan sát

-đọc CN- ĐT

-làm theo

-Nghe – đọc lại

-Không

-Không

-Đọc CN- ĐT

-( hình cuối- 0 con cá)

-( hình 5- có 5 con cá)

-đọc dãy số 0- 5: CN- ĐT

-Thực hiện

-Chơi dưới sự hướng dẫn của giáo viên

-Tập viết số

-nghe

-Thực hiện

-Đổi vở- nhận xét bài của nhau.

-Nghe

-Điền số

-Có 1 con mèo- điền số 1

-Thực hiện

-HS TL cá nhân

-Đều có bình đựng cá

-số cá trong mỗi bình

-Bình 1 nhiều nhất, bình 3 ít nhất

-Điền số tương ứng với chấm trên xúc xắc

-Thực hiện

-mỗi đội 6 bạn

-tiến hành chơi        

Leave a Comment