Giáo án bài đếm, đọc, viết được các số từ 0 đến 5 môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tiết bài mới I. Mục tiêu Giúp HS: * Kiến thức : – Đếm, đọc, viết được các số từ 0 đến 5. – Sắp xếp …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tiết bài mới

I. Mục tiêu

Giúp HS:

* Kiến thức :

– Đếm, đọc, viết được các số từ 0 đến 5.

– Sắp xếp các số theo thứ tự từ 0 đến 5.

* Phát triển năng lực :

Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.

II. CHUẨN BỊ

– GV:

– HS:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

1. Kiểm tra: 5’

2. Bài mới: 32’

a. Giới thiệu bài: 1’

b. Tìm hiểu bài: 31’

* Khám phá

* Hoạt động

3. Củng cố, dặn dò: 3’

Leave a Comment