Giáo án bài Đếm, lập số, đọc, viết số 6 môn toán sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài Số 6 (Tiết 2) MỤC TIÊU Kiến thức, kĩ năng:         –   Đếm, lập số, đọc, viết số 6. –   Nhận biết được thứ tự …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài Số 6 (Tiết 2)

MỤC TIÊU

Kiến thức, kĩ năng:

        –   Đếm, lập số, đọc, viết số 6.

–   Nhận biết được thứ tự dãy số từ 1 đến 6.

–   So sánh các số trong phạm vi 6.

–   Phân tích tổng hợp số

Vận dụng thuật ngữ, nói được câu sử dụng số thứ tự.

Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; sử dụng công cụ phương tiện toán học; giao tiếp toán học.

Tích hợp: an toàn giao thông.

THIẾT BỊ DẠY HỌC

 Giáo viên: 6 khối lập phương, các thẻ chữ số từ 1 đến 6.

Học sinh: 6 khối lập phương.

CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: LUYỆN TẬP

Bài 1:

a) HS thảo luận rồi viết số vào bên dưới mỗi cột chấm tròn.

b) HS thảo luận rồi viết số còn thiếu vào dãy số đã cho.

c) Các em dùng thẻ chữ số chơi so sánh số.

d) HS chọn những số bé hơn 6.

 

Bài 2: Tìm số và giải thích cách làm

GV giới thiệu các biển báo giao thông:

Biển màu xanh: Được  phép.

Biển màu đỏ: Không được phép.

Biển tròn màu đỏ: Biển cấm.

Biển màu xanh: Biển chỉ dẫn.

Tên biển báo: Biển chỉ được phép rẽ trái.

Biển không được phép rẽ trái.

Biển cấm đi ngược chiều.

Biển chỉ dẫn: đường người đi bộ sang ngang.

GV hướng dẫn HS phân tích :

Sơ đồ tách- gộp số ( 4 gồm 2 và 2, 4 gồm 3 và 1)

Giải thích: 4 biển gồm: 2 xanh, 2 đỏ/ 2 trên 2 dưới/ 3 tròn 1 vuông/ 3 không có hình người và 1 có hình người.

Tương tự HS thảo luận và làm bài còn lại.

Các nhóm trình bày.

Nhóm khác nhận xét, GV nhận xét

Thông qua việc trình bày cách tách – gộp số, học sinh được phát triển năng lực giao tiếp toán học và có tích hợp thêm An toàn giao thông.

Hoạt động 2: Củng cố

– GV tổ chức trò chơi: Đố bạn

– GV hướng dẫn cách chơi:

Bạn: Tôi đố, tôi đố.

Lớp: Đố gì, đố gì?

Bạn: Đố gộp 4 và mấy được 6? Mời bạn….

Tương tự với : gộp 1 và 3 được mấy?/ 5 gồm 2 và mấy? 

 

HS thảo luận rồi làm bài a.

 

HS thảo luận rồi làm bài

 

2 bạn ngồi bên cạnh cùng chơi.

HS thảo luận rồi làm bài

 

HS quan sát, lắng nghe.

 

 

 

Leave a Comment