Giáo án bài Đếm, lập số, đọc, viết số 7 môn toán sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file                                                           TOÁN                                                                                                                                           BÀI: SỐ 7 (tiết 1) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức, kĩ năng:         –   Đếm, lập số, đọc, viết số 7. …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

 

                                                        TOÁN                                                                                       

                                                   BÀI: SỐ 7 (tiết 1)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng:

        –   Đếm, lập số, đọc, viết số 7.

–   Nhận biết được thứ tự dãy số từ 1 đến 7.

–   Làm quen số thứ tự trong phạm vi 7.

    Vận dụng thuật ngữ, nói được câu sử dụng số thứ tự.

–   So sánh các số trong phạm vi 7.

–   Phân tích, tổng hợp số.

2. Năng lực chú trọng:Tư duy và lập luận toán học; sử dụng công cụ, phương tiện toán học, giao tiếp toán học.

3.Tích hợp: Tự nhiên Xã hội. Mĩ thuật

II. CHUẨN BỊ

 Giáo viên: 7 khối lập phương, các thẻ chữ số từ 1 đến 7.

Học sinh: 7 khối lập phương.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Khởi động.

– Giáo viên tổ chức trò chơi “Tạo nhóm”.

– Giáo viên nêu yêu cầu: Tạo nhóm – tạo nhóm

+ 6 bạn gồm 3 nam và còn lại là nữ.

+ 6 bạn gồm 1 nữ và còn lại là nam.

+ 6 bạn gồm 2 cao và còn lại là thấp.

 

Hoạt động 2: Giới thiệu số 7

Lập số

-GV cho HS quan sát tranh và nêu yêu cầu:

  + Có mấy que kem?

  + Có mấy chấm tròn?

– GV nói: có 7 que kem, có 7 chấm tròn, ta có số 7.

Đọc viết, số 7

-GV giới thiệu: số 7 được viết bởi chữ số 7 – đọc là “bảy”.

 

-GV hướng dẫn cách viết số 7. 

 

GV đọc số từ 1 đến 7

 

GV nhận xét, chốt và chuyển ý.

Hoạt động 3: Thực hành đếm, lập số

– GV hướng dẫn học sinh sử dụng ngón tay, khối lập phương để đếm và lập số.

 

– GV vỗ tay lần lượt từ 1 tới 7 cái và ngược lại.

 

– GV chia nhóm 5 và phân công nhiệm vụ: (HS sẽ lần lượt thay đổi nhiệm vụ)

  + 1 HS vỗ tay.

  + 1 HS bật ngón tay.

  + 1 HS viết bảng con.

  + 1 HS xếp khối lập phương.

  + 1 HS tìm thẻ số gắn lên bảng cài.

-GV quan sát, nhận xét, chuyển ý.

Hoạt động 4: Tách – gộp số 7

– GV ra hiệu lệnh.

– GV hệ thống lại, đặt 3 bảng con của 3 học sinh trên bảng lớp, tổ chức cho HS đọc sơ đồ.

GV nhận xét, chốt ý.

5. Hoạt động 5: Củng cố.

– GV tổ chức trò chơi: Truyền điện

– GV hướng dẫn cách chơi, nêu yêu cầu: đếm nhanh từ 1 đến 7 những đồ vật có trong lớp.

– GV hỏi: Sau cơn mưa các em sẽ thấy gì trên bầu trời?

– GV hỏi: Cầu vồng có mấy màu?

– GV giúp học sinh nói bảy màu cầu vồng.

– GV hỏi tiếp: Vậy các em có biết cái gì luôn luôn có 7 ngoài cầu vồng có 7 màu? Các em hãy tìm giúp cô?

Dặn dò:

– Về nhà tập thực hiện lại thao tác tách – gộp 7, ghi và đọc lại các sơ đồ theo thao tác. (thực hiện nhiều cách khác nhau).

– Nói lại tên 7 màu sắc cầu vồng.

– Chuẩn bị bài Số 7          

-HS làm theo yêu cầu của GV.

– HS đếm và trả lời

+ Có 7 que kem.

+ Có 7 chấm tròn.

– HS lắng nghe.

 

– HS nhận biết số 7 và đọc số theo dãy, cả lớp.

– HS quan sát.

– HS viết số 7 vào bảng con và đọc “Bảy”.

– HS viết bảng con các số từ 1 đến 7.

– HS đọc xuôi, ngược dãy số vừa viết.

 

– HS bật ngón tay lần lượt từ 1 đến 7 ngón, (bật từng ngón như sách giáo khoa trang 40) vừa bật ngón tay vừa đếm. Một, hai, ba,…. Và ngược lại: bảy, sáu, năm …

– HS lấy 7 khối lập phương rồi đếm lần lượt từ 1 đến 7.

– HS thực hành trong nhóm.

– Mỗi HS để 7 khối lập phương trên bàn.

– HS tự tách 7 khối lập phương thành hai phần bất kì. (cá nhân).

– HS viết trường hợp tách của mình vào sơ đồ tách – gộp số trên bảng con.

– HS trình bày (đưa bảng con, nói cấu tạo số 7. Ví dụ: 7 gồm 6 và 1,

7 gồm 5 và 2, …)

– HS đọc các sơ đồ tách – gộp 7 theo que chỉ và hướng dẫn của GV.

 (Mỗi sơ đồ đọc 4 cách)

Ví dụ:  + 7 gồm 1 và 6

    + 7 gồm 6 và 1

    + Gộp 1 và 6 được 7

    + Gộp 6 và 1 được 7

– HS đọc cá nhân, tổ, cả lớp.

-HS thi đua đếm những đồ vật có trong lớp từ 1 đến 7. (bàn, ghế, bạn nam, bạn nữ, …)

-HS trả lời: dạ thưa cô  cầu vồng.

 

-HS trả lời: dạ thưa cô có 7 màu.

HS nêu lại 7 màu cầu vồng.

HS trả lời: 7 nốt nhạc, 7 chú lùn trong câu chuyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn.

Leave a Comment