Giáo án bài điều đã học được chủ đề quê hương em hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file điều đã học được chủ đề Quê hương em. I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              Tự nhận xét, đánh giá bản …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

điều đã học được chủ đề Quê hương em.

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              Tự nhận xét, đánh giá bản thân về những điều đã học được chủ đề Quê hương em.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Bày tỏ được cảm xúc của bản thân sau khi thực hiện những hoạt động trong chủ đề.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Điều em học được từ chủ đề quê hương em.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Tự nhận xét, đánh giá bản thân về những điều đã học được chủ đề Quê hương em.

b.Cách tiến hành:

1) Làm việc nhóm:

– GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi, chia sẻ trước lớp về những điều bản thân đã học được sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề Quê hương em.

– GV gợi ý cho HS trả lời các câu hỏi:

+ Em đã học được những điều gì từ chủ đề Quê hương em?

+ Hoạt động nào em thích nhất trong chủ đề? Vì sao?

+ Cảm xúc của em như thế nào khi thực hiện được những hoạt động giữ gìn vệ sinh trường lớp?

(2) Làm việc cả lớp

– GV mời đại diện một số nhóm lên chia sẻ trước lớp theo các nội dung thảo luận trên.

– GV tổng kết và nhận xét về mức độ tích cực tham gia hoạt động của HS (hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành) theo các tiêu chí.

– GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Em yêu cây xanh (tác giả Hoàng Văn Yến) để kết thúc tiết sinh hoạt lớp.         

Leave a Comment