Giáo án bài Điều em học được từ chủ đề An toàn trong cuộc sống hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Điều em học được từ  chủ đề An toàn trong cuộc sống I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              Giúp HS tự …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Điều em học được từ  chủ đề An toàn trong cuộc sống

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              Giúp HS tự nhận xét, đánh giá về những điều bản thân học được sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề An toàn trong cuộc sống.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Hiểu được ý nghĩa của những bài học trong chủ đề An toàn trong cuộc sống.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Điều em học được từ chủ đề An toàn trong cuộc sống.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Hiểu được ý nghĩa của những bài học trong chủ đề An toàn trong cuộc sống.

b.Cách tiến hành:

– GV tổ chức cho HS thảo luận theo cặp đôi các nội dung:

+ Kể lại những hoạt động mà em đã được tham gia trong chủ đề An toàn trong cuộc sống.

+ Ghi lại vào tờ giấy nhỏ những hoạt động mà em yêu thích.

– GV mời một số HS chia sẻ trước lớp về một hoạt động trong chủ đề mà HS yêu thích và những điều học được khi tham gia các hoạt động trong chủ đề.

– GV yêu cầu HS tự nhận xét, đánh giá sau khi học xong chủ đề An toàn trong cuộc sống.

– GV nhắc nhở HS các nội dung:

+ Thực hiện phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.

+ Lưu ý vui chơi an toàn trong mùa hè.  

Leave a Comment