Giáo án bài điều em học được từ chủ đề Em với cộng đồng hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Điều em học được từ chủ đề Em với cộng đồng. I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              HS chia sẻ được …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Điều em học được từ chủ đề Em với cộng đồng.

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              HS chia sẻ được cảm xúc của mình sau khi thực hiện những việc làm ý nghĩa trong chủ đề Em với cộng đồng.

–              HS tự nhận xét, đánh giá về những điều bản thân học được sau khi tham gia chủ đề Em với cộng đồng.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Hiểu được ý nghĩa của những việc làm trong chủ đề Em với cộng đồng.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

–              SGK Hoạt động trải nghiệm.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Điều em học được từ chủ đề Em với cộng đồng.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS hiểu được ý nghĩa của những việc làm trong chủ đề Em với cộng đồng.

b.Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

– GV tổ chức cho HS thảo luận các câu hỏi sau:

+ Em có cảm xúc gì sau khi thực hiện những việc làm ý nghĩa trong chủ đề Em với cộng đồng?

+ Chia sẻ về một hoạt động mà em thích nhất trong chủ đề.

(2) Làm việc cả lớp:

– GV mời một số HS lên chia sẻ trước lớp theo các nội dung thảo luận trên.

– GV tổng kết và nhận xét về mức độ tích cực tham gia hoạt động của HS.

Leave a Comment