Giáo án bài điều em học được từ chủ đề em yêu lao động hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file điều em học được từ chủ đề Em yêu lao động I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              HS tự nhận xét, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

điều em học được từ chủ đề Em yêu lao động

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              HS tự nhận xét, đánh giá về những điều bản thân học được sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề Em yêu lao động.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Hiểu và chia sẻ được những điều em học được từ chủ đề Em yêu lao động.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

–              SGK Hoạt động trải nghiệm.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Điều em học được từ chủ đề Em yêu lao động.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS Hiểu và chia sẻ được những điều em học được từ chủ đề Em yêu lao động.

b.Cách tiến hành:

– GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm các câu hỏi:

+ Kể tên những hoạt động mà các em đã được tham gia trong chủ đề Em yêu lao động.

+ Hoạt động nào làm em nhớ nhất? (Thực hiện một số việc phù hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây xanh; thể hiện sự khéo léo của bản thân thông qua sản phẩm tự làm; sử dụng an toàn một số dụng cụ lao động quen thuộc) Vì sao?

– GV mời một số HS chia sẻ trước lớp về một hoạt động trong chủ đề mà HS yêu thích.

Leave a Comment