Giáo án bài điều em học được từ chủ đề gia đình em môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 28- tiết 3: sinh hoạt lớp – điều em học được từ chủ đề gia đình em I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 28- tiết 3: sinh hoạt lớp

– điều em học được từ chủ đề gia đình em

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           HS tự nhận xét, đánh giá về những điều mà bản thân học được sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề Gia đình em.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:Hiểu về những điều mà em đã học được từ chủ đề Gia đình em.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

b. Đối với HS:

–           SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Điều em học được từ chủ đề gia đình em.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS hiểu được và đánh giá về những điều đã học ở chủ đề Gia đình em.

b.Cách tiến hành:

– GV tổ chức cho HS thảo luận theo cặp đôi:

+ Kể tên những hoạt động mà em đã được tham gia trong chủ đề Gia đình em.

+ Em thích hoạt động nào nhất? Vì sao?

+ Chia sẻ những điều em học được từ chủ đề Gia đình em.

– GV mời một số HS chia trước lớp theo những nội dung trên.

– GV yêu cầu HS tự nhận xét, đánh giá theo mức: hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành.

– HS thảo luận theo cặp đôi.

– HS trình bày.

– HS tự đánh giá, nhận xét.

Leave a Comment