Giáo án bài điều em học được từ chủ đề nghề nghiệp trong cuộc sống hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file TUẦN 20- TIẾT 3: SINH HOẠT LỚP Điều em học được từ chủ đề nghê fnghiệp trong cuộc sống I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

TUẦN 20- TIẾT 3: SINH HOẠT LỚP

Điều em học được từ chủ đề nghê fnghiệp trong cuộc sống

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              HS chia sẻ được những điểu bản thân hoạc được hoặc biết được thêm từ chủ đề Nghề nghiệp trong cuộc sống.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Tự nhận xét, đánh giá về mức độ tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm của bản thân.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Điều em học được từ chủ đề Nghề nghiệp trong cuộc sống.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Tự nhận xét, đánh giá về mức độ tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm của bản thân.

b.Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

– GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi:

+ Em đã học được những điều gì từ chủ đề Nghề nghiệp trong cuộc sống?

+ Hoạt động nào em thích nhất trong chủ đề? Vì sao?

(2) Làm việc cả lớp

– GV mời đại diện một số nhóm lên chia sẻ trước lớp theo các nội dung thảo luận trên.

– GV tổng kết và nhận xét về mức độ tích cực tham gia hoạt động của HS (hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành) theo các tiêu chí:

+ Nêu tên nghề nghiệp của bố mẹ và người thân.

+ Nêu đức tính liên quan đến các nghề nghiệp đó.

+ Nhận biết một số đồng tiền Việt Nam.               

Leave a Comment