Giáo án bài điều em học được từ trường tiểu học môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 4 – tiết 3: điều em học được từ Chủ đề trường tiểu học I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 4 – tiết 3: điều em học được từ

Chủ đề trường tiểu học

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           HS có khả năng tự nhận xét và đánh giá bản thân về những điều đã đạt đươc sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề Trường tiểu học.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:

●         HS tự đánh giá những điều đã đạt được sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề Trường tiểu học.

●         Trả lời được câu hỏi GV đặt ra.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

–           SGK Hoạt động trải nghiệm.

b. Đối với HS:

–           SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Điều em học được từ chủ đề Trường tiểu học.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu:

– Tự đánh giá kết quả học tập ở mức: Hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành.

– Nói được hoạt động thích nhất trong chủ đề.

– Nói được những việc làm để duy trì nền nếp học tập.

b.Cách tiến hành:

– GV tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi về những hoạt động và cảm xúc của HS khi tham gia chủ đề Trường tiểu học.

– GV tổ chức cho HS tự đánh giá những điều đã đạt được sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề Trường tiểu học bằng cách trả lời câu hỏi:

+ Em thích hoạt động nào nhất trong chủ đề này? Tại sao?

+ Em thích nhưng hoạt động nào trong sinh hoạt Sao? 

+ Em đã làm gì đề duy trì nền nếp học tập?

+ Em sẽ làm gi để học tập tốt hơn?           

– HS thảo luận theo cặp đôi.

– HS trả lời.

Leave a Comment