Giáo án bài Định luật junlenxo soạn theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 16 Định luật junlenxo I. MỤC TIÊU:                 1. Kiến thức:                 – Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện chạy qua vật dẫn thông …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

16 Định luật junlenxo

I. MỤC TIÊU:

                1. Kiến thức:

                – Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện chạy qua vật dẫn thông thường thì một phần hay toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.

                – Phát biểu định luật Jun – len – xơ và vận dụng được biểu thức này để giải bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

                2. Kĩ năng:

                – Rèn luyện kĩ năng phân tích tổng hợp kiến thức để sử lí kết quả đã cho.

                3. Thái độ:

                – Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.

                – Cẩn thận, có ý thức hợp tác làm việc trong nhóm.

                – Trung thực thông qua việc ghi kết quả đo.

                4. Năng lực:

                – Năng lực tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân.

                – Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.

                – Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện.

                – Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

               

                II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

                – Kế hoạch bài học.

          – Bình nhiệt lượng kế; Biến trở con chạy,

          – Biến áp nguồn, ampe kế, vôn kế, Nhiệt kế, nước sạch, giá thí nghiệm, dây nối điện.

                2. Học sinh: Đọc trước bài 16.

 

                III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

                1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học:

Tên hoạt động   Phương pháp thực hiện                Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động                – Dạy học hợp tác             – Kĩ thuật học tập hợp tác

B. Hoạt động hình thành kiến thức.          – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm      – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác.

C. Hoạt động hình thành kỹ năng.             – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm      – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác.

D. Hoạt động vận dụng  – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng     – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề             – Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

                               

                2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

Hoạt  động của giáo viên và học sinh        Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG  (5 phút)

1. Mục tiêu:

Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

Tổ chức tình huống học tập.

2. Phương pháp thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, chung cả lớp:

3. Sản phẩm hoạt động:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Thu Báo cáo thực hành.

+ Điện năng có thể biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho ví dụ?

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Làm theo yêu cầu.

– Giáo viên:

– Dự kiến sản phẩm: Cột nội dung.

*Báo cáo kết quả: Cột nội dung.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:

– Giáo viên nhận xét, đánh giá:

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học:

 Trường hợp điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng thì nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào các yếu tố nào?       

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:           

+ Điện năng  Nhiệt năng : VD bóng đèn dây tóc.

+ Điện năng  Quang năng : VD đèn LED.

+ Điện năng  Cơ năng: VD quạt, máy bơm.

 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (25 phút)

1. Mục tiêu:

– Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện chạy qua vật dẫn thông thường thì một phần hay toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.

– Phát biểu định luật Jun – len – xơ và vận dụng được biểu thức này để giải bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, cặp đôi: Nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm thực tế.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân: C1,2,3.

– Phiếu học tập của nhóm:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Kể tên một vài dụng cụ, thiết bị biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng?

+ Kể tên một vài dụng cụ, thiết bị biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng?

+ Gọi A là điện năng tiêu thụ của đoạn mạch có điện trở R dòng điện chạy qua mạch đó là I trong thời gian t. Vậy A được tính ntn?

GV: Xét trường hợp điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng thì nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn điện trở R khi có dòng điện cường độ I chạy qua trong thời gian t được tính bằng công thức nào?

+ Đọc phần mô tả thí nghiệm và các dữ liệu đã thu được từ TN kiểm tra.

+ Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm C1 ; C2 ; C3

– Học sinh tiếp nhận:

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: thảo luận nhóm tìm ví dụ theo yêu cầu.

+ A = I2.R.t

+ Đại diện nhóm lên bảng trình bày.

– Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi.

– Dự kiến sản phẩm: (cột nội dung)

*Báo cáo kết quả: (cột nội dung)

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:

Do 1 phần nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi trường nên Q=A.

Như vậy hệ thức định luật Jun-Len –Xơ mà đã suy luận ở phần 1 đã khẳng định kết quả thí nghiệm kiểm tra.       

 

I. Trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng:

 

1. Một phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng:

– bóng đèn dây tóc, đèn LED

2. Toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.

– Bàn là, mỏ hàn, ấm điện.

 

 

II. Định luật Jun – Len – Xơ:

1.            Hệ thức của định luật

Q = I2R.t.

 

2.            Xử lí kết quả kiểm tra

 

C1: A = I2Rt = 2,42.5.300 =86.40J

 

C2: Q1 = C1m1   = 4200 .0,2 .9,5 = 7980J.

Q2 = C2m2   = 880.0,078.9,5 = 652,08(J)

Q = Q1= Q2 = 8632,08J.

C3:  Q    A.

 

 

 

3.            Phát biểu định luật

  Q = I2.R.t

 I là cường độ dòng điện    (A)

 R là điện trở                     ( )

 t là thời gian                     ( s)

 Q là nhiệt lượng                 (J)

 

Q = 0,24 I2. R. t               (cal)

 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)

1. Mục tiêu: dùng các kiến thức vật lí để giải thích các hiện tượng thực tế.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, cặp đôi: nghiên cứ tài liệu.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân: C4,5.

– Phiếu học tập của nhóm:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Y/c các nhóm thảo luận làm C4,5.

– Học sinh tiếp nhận:

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: thảo luận cách làm và lên bảng giải.

– Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi.

Gợi ý:

+ Q = I2R.t vậy nhiệt lượng tỏa ra ở dây tóc và dây nối khác nhau ở yêu tố nào.

+ So sánh điện trở dây nối và dây tóc.

– Dự kiến sản phẩm: (Cột nội dung)

*Báo cáo kết quả: (Cột nội dung)

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: III. Vận dụng:

 

 

C4:

– Dây tóc bóng đèn được làm từ hợp kim có điện trở suất lớn  lớn hơn nhiều so với điện trở của dây nối.

– Q = I2.R.t mà cường độ dòng điện qua dây tóc bóng đèn và dây nối như nhau Q tỏa ra ở dây tóc bóng đèn lớn hơn ở dây nối dây tóc bóng đèn nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng còn dây nối hầu như không nóng.

 

C5: Tóm tắt

 Uđm = 220V;   Pđm = 1000W

 U = 220V

V = 2 lit   m = 2kg

 t1 = 200C  ; t2 = 1000C

 c = 4200J/kgK.

     t= ?

        Giải

Vì ấm nhôm sử dụng ở U = Uđm = 220V

  P = Pđm= 1000W

Theo định luật bảo toàn năng lượng có

 A = Q = P.t

P.t = mct   t =  = 672(s)

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI, MỞ RỘNG (5 phút)

1. Mục tiêu:

HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.

2. Phương pháp thực hiện:

Nêu vấn đề, vấn đáp – gợi mở.

Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động

HS hoàn thành các nhiệm vụ GV giao vào tiết học sau.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Đọc và chuẩn bị nội dung bài tiếp theo.

+ Đọc mục ghi nhớ và có thể em chưa biết.

+ Xem trước bài 17 “BT vận dụng Định luật Jun – Lenxo”.

+ Làm các BTVN từ 16.17.1 – 16.17.10/SBT.

– Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh: Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.

– Giáo viên:

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: Trong vở BT.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau..            

 

Leave a Comment