Giáo án bài Đoạn mạch song song soạn theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 5 Đoạn mạch song song                   I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:                 -Viết được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

5 Đoạn mạch song song

 

                I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

                -Viết được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song.

                – Mô tả cách bố trí thí nghiệm kiểm tra lại hệ thức đưa ra.

                – Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và bài tập đoạn mạch song song.

                2. Kĩ năng:

                – Lắp mạch điện và sử dụng các dụng cụ đo.

                – Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở tương đương của đoạn mạch song song.

                3. Thái độ:

                – Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.

                – Trung thực thông qua việc ghi kết quả đo.

                4. Năng lực:

                – Năng lực tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân.

                – Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.

                – Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện.

                – Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

                – Năng lực thực hành thí nghiệm: hợp tác để làm thí nghiệm; rèn luyện tác phong làm khoa học thực nghiệm.

 

                II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

                – Kế hoạch bài học.

                – Học liệu:

                + 7 dây dẫn dài 30cm;

                + 1 nguồn điện 6V; 3 điện trở mẫu (6 ; 10 , 16  )

                + 1 ampe kế ( 0,1 – 1,5A), 1 vôn kế ( 0,1 – 6V), 1 công tắc.

                2. Học sinh:

                Mỗi nhóm chuẩn bị:

                + 7 dây dẫn dài 30cm;

                + 1 nguồn điện 6V; 3 điện trở mẫu (6 ; 10 , 16  )

                + 1 ampe kế ( 0,1 – 1,5A), 1 vôn kế ( 0,1 – 6V), 1 công tắc.

 

                III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

                1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học:

Tên hoạt động   Phương pháp thực hiện                Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động                – Dạy học hợp tác             – Kĩ thuật học tập hợp tác

B. Hoạt động hình thành kiến thức           – Dạy học theo nhóm

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

C. Hoạt động luyện tập  – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm      – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác.

D. Hoạt động vận dụng  – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng     – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề             – Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

                               

                2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

Hoạt  động của giáo viên và học sinh        Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG  (5 phút)

1. Mục tiêu:

Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

Tổ chức tình huống học tập.

2. Phương pháp thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, chung cả lớp:

3. Sản phẩm hoạt động:

Các công thức tính I và U trong đoạn song song 2 đèn đã học ở lớp 7.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Nhớ lại kiến thức cũ đã học ở lớp 7 về HĐT và CĐDĐ của đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc song song.

+ Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn có quan hệ như thế nào với cường độ dòng điện mạch chính?

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch liên hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn?

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Làm theo yêu cầu, nhớ lại kiến thức.

– Giáo viên:

– Dự kiến sản phẩm: Cột nội dung.

*Báo cáo kết quả: Cột nội dung.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:

– Giáo viên nhận xét, đánh giá:

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học:

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:

Trong mỗi bóng đèn đều có điện trở thì 2 công thức tính trên vẫn dùng được trong trường hợp mắc các điện trở song song, ngoài ra còn các đại lượng và công thức nào chúng ta cùng vào bài học hôm nay.               

I1 + I2 = I  (1)     

  B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song (10 phút)

1. Mục tiêu:

Ôn lại kiến thức liên quan và liên hệ kiến thức mới.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, nhóm: Nghiên cứu tài liệu.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân: Trả lời: C1,C2.

– Phiếu học tập của nhóm:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Trả lời C1.

+ Trả lời C2.

– Học sinh tiếp nhận: Đọc SGK, Trả lời: C1, C2 và các yêu cầu của GV.

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Đọc SGK, trao đổi nhóm tìm câu trả lời: C1, C2.

– Giáo viên: Nêu công thức định luật Ôm và rút ra I1 , I2  chứng minh công thức (3).

– Dự kiến sản phẩm: (bên cột nội dung)

*Báo cáo kết quả: (bên cột nội dung)

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:

 

I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.

C1: Trong mạch điện H5.1 có  R1 // R2 // (V)

C2:    U = IR    

Vì R1 // R2 nên U1 = U2              (3)

 

Hoạt động 2: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song.(15 phút)

1. Mục tiêu: -Viết được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song.

– Mô tả cách bố trí thí nghiệm kiểm tra lại hệ thức đưa ra.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, nhóm: thực nghiệm, nghiên cứu tài liệu.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động: Câu C3.

– Phiếu học tập cá nhân:

– Phiếu học tập của nhóm:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song được tính như thế nào?

+ Hoàn thành câu C3.

Công thức (4) đã được chứng minh bằng lí thuyết  để khẳng định công thức này chúng ta tiến hành TN kiểm tra.

+ Với những dụng cụ TN đã phát cho các nhóm các em hãy nêu cách tiến hành TN kiểm tra.

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Đọc SGK, chứng minh C3.

+ Nêu cách kiểm tra, dụng cụ, tiến hành.

+ Mắc mạch điện theo sơ dồ H4.1   Kết luận.

+ Nhóm trư¬ởng phân công, điều hành hoạt động nhóm.

+ Thảo luận, báo cáo kết quả.

– Giáo viên:

Hướng dẫn HS C3 :

+ Viết biểu thức liên hệ giữa UAB , U1 và U2.

+ Viết biểu thức tính trên theo I và R tương ứng.

+ Theo dõi, h¬ướng dẫn các nhóm làm TN.

+ Hết thời gian, yêu cầu các nhóm dừng TN, báo cáo kết quả.

+ Tổ chức thảo luận lớp về kết quả của các nhóm.

– Dự kiến sản phẩm: (Cột nội dung)

*Báo cáo kết quả: (Cột nội dung)

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:

GV thông báo: Người ta thường dùng các dụng cụ điện có cùng hiệu điện thế định mức và mắc chúng song song vào mạch điện. Khi đó chúng đều hoạt động bình thường và có thể sử dụng độc lập với nhau.          II. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song.

 

1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song.

 C3:

Vì R1 // R2

nên IAB = I1 + I2

 

3. Kết luận: Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở song song thì nghịch đảo điện trở tương đương bằng tổng nghịch đảo của các điện trở thành phần.

1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2.

 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)

1. Mục tiêu: Hệ thống hóa KT và làm một số BT.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, cặp đôi: Nghiên cứu tài liệu: C4, C5/SGK

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân: Trả lời C4, C5/SGK và các yêu cầu của GV.

– Phiếu học tập của nhóm:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Đọc phần ghi nhớ trong SGK.

+ Trả lời C4, C5/SGK

– Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Thảo luận cặp đôi, nghiên cứu trả lời C4, C5/SGK

– Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi. Làm TN kiểm tra C4.

– Dự kiến sản phẩm: (Cột nội dung)

*Báo cáo kết quả: (Cột nội dung)

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng.

+ Từ kết quả C5, mở rộng:

Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 3 điện trở song song.

 

+ Nếu có n điện trở giống nhau mắc song song thì Rtđ = R/n         III.Vận dụng:

 

C4:

+ Vì quạt trần và đèn dây

tóc có cùng HĐT định mức 220V   đèn và quạt được mắc song song vào nguồn 220V để chúng hoạt động bình thường.

+ Sơ đồ mạch điện:

+Nếu đèn không hoạt

động thì quạt vẫn hoạt động vì quạt vẫn được mắc vào HĐT đã cho.

– Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành C5.

C5:

+ Vì R1 //R2 do đó điện trở tương đương R12 là:

  R12 = 15 

+ Khi mắc thêm điện trở R3 thì điện trở tương đương RAC của đoạn mạch mới là: 

 RAC = 10  

Điện trở RAC nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI, MỞ RỘNG (5 phút)

1. Mục tiêu:

HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.

2. Phương pháp thực hiện:

Nêu vấn đề, vấn đáp – gợi mở.

Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động

HS hoàn thành các nhiệm vụ GV giao vào tiết học sau.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Đọc mục có thể em chưa biết.

+ Xem trước bài 6 “Bài tập vận dụng định luật Ôm”.

+ Làm các BT trong SBT: từ bài 5.1 -> 5.10/SBT.

– Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.

– Giáo viên:

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: Trong vở BT.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau..            

 

 

 

 

 

Leave a Comment