Giáo án bài đọc nhạc môn âm nhạc sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file ( Chủ đề 6:  em yêu âm nhạc – tiết 26) – đọc nhạc – vận dụng – sáng tạo: thể hiện nhịp điệu Bằng ngôn …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

( Chủ đề 6:  em yêu âm nhạc – tiết 26)

– đọc nhạc

– vận dụng – sáng tạo: thể hiện nhịp điệu

Bằng ngôn ngữ

I.mục tiêu:

 – Đọc được nhạc đúng tên nốt, đúng cao độ mẫu âm với nốt Son, La theo kí hiệu bàn tay.

 – Biết cảm nhận về cao độ, trường độ, cường độ, âm sắc thông qua hoạt động Vận dụng -Sáng tạo.

II.CHUẨN BỊ:

GV: – Băng đĩa nhạc, loa đài, một số nhạc cụ gõ.

        – Thể hiện thuần thục kí hiệu bàn tay các nốt nhạc

        – Thực hành các hoạt động Vận dụng-Sáng tạo

HS:  – Có một trong số các nhạc cụ gõ như: song loan, thanh phách, trống nhỏ, chuông, tem-bơ-rin, trai-en-gô.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. HĐ Khởi động ( 3’)

Cho HS hát kết hợp vận động theo nhạc bài hát Múa vui.

2. HĐ Khám phá- Luyện tập ( 30’)

* Đọc nhạc (20’)

– GV dùng nhạc cụ lấy cao độ chuẩn, hướng dẫn HS đọc 2 nốt Son, La kết hợp thể hiện kí hiệu bàn tay.

– Cho HS tập đọc nhạc từng câu ngắn để HS làm quen với bài đọc nhạc

– GV cho tổ 1 và tổ 2 chỉ đọc nốt Son, tổ 3 và tổ 4 chỉ đọc nốt La.

– Khi HS đọc nhạc đúng yêu cầu, GV đổi lại nhiệm vụ của các tổ.

– GV cho từng cặp HS đọc nhạc, mỗi bạn chỉ đọc một nốt.

– GV cho một vài cặp HS lên bảng đọc nhạc.

– GV tuyên dương và nhận xét, khuyến khích HS.

* Vận dụng-Sáng tạo: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ (10’)

– GV làm mẫu, đọc và vỗ tay theo mẫu tiết tấu thứ nhất (SGK trang 41)

                 Âm     nhạc          có    nhịp điệu                                      

– GV hướng dẫn HS luyện tập mẫu tiết tấu thứ nhất theo hình thức nhóm, tổ.

– GVHDHS đọc và luyện tập tiết tấu bằng tiếng trống, động tác tay chân.

                 Âm     nhạc          có    nhịp điệu

–  GV chia lớp thành 3 tổ:

 + Tổ 1: Gõ trống

 + Tổ 2: Thực hiện động tác tay, chân

 + Tổ 3: Đọc

– Khi HS làm đúng yêu cầu, GV đổi lại nhiệm vụ của các tổ.

– GVNX tuyên dương các tổ

– GV làm mẫu, đọc và vỗ tay theo mẫu tiết tấu thứ hai (SGK trang 41)

            Nhịp điệu     nhịp điệu     rộn  ràng

– GV hướng dẫn HS luyện tập mẫu tiết tấu thứ hai theo hình thức nhóm, tổ (tương tự mẫu tiết tấu thứ nhất).

– GV chia lớp thành 3 tổ:

 + Tổ 1: Gõ trống

 + Tổ 2: Thực hiện động tác tay, chân

 + Tổ 3: Đọc

– Khi HS làm đúng yêu cầu, GV đổi lại nhiệm vụ của các tổ.

– GVNX tuyên dương các tổ

– GV hướng dẫn HS thực hiện nối hai mẫu tiết tấu bằng hình thức gõ trống. Sau đó kết hợp động tác tay, chân.

– GV cho HS hát kết hợp hát bài Múa vui (Bài tập mở, tùy tình hình HS có thể dậy hoặc không)

– GV gọi 1 số nhóm lên thể hiện

– GV giáo dục thái độ và phẩm chất cho HS để tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

– GV tuyên dương và nhận xét, khuyến khích HS.

 3. HĐ Ứng dụng ( 2’)

– GV nhắc lại nội dung của chủ đề và khen ngợi các em có ý thức luyện tập, hát hay, đọc nhạc tốt, tích cực, sáng tạo, …. Động viên những em còn rụt rè, chưa mạnh dạn cần cố gắng hơn.

– Dặn các em về nhà xem lại các nội dung đã học.        

– HS thực hiện

– HS lắng nghe và đọc nốt Son, la kết hợp kí hiệu bàn tay

– Các nhóm, tổ thực hiện

– HS thực hiện

– HS quan sát, lắng nghe

– HS thực hiện

– HS quan sát, lắng nghe

– HS thực hiện theo HD của GV

– HS lắng nghe và thực hiện

– HS nghe và quan sát

– HS thực hiện

– HS thực hiện theo sự HD của GV

– HS lắng nghe

– HS thực hiện

– HS hát kết hợp động tác tay, chân

– HS thực hiện

– HS lắng nghe

– HS lắng nghe và ghi nhớ

 

 

Leave a Comment