Giáo án bài đọc sách báo về các mùa môn tiếng việt lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tự đọc sách báo: đọc sách báo viết về các mùa  (2  tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Biết giới …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tự đọc sách báo: đọc sách báo viết về các mùa

 (2  tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo mình mang tới lớp.

–           Đọc trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe những gì vừa đọc.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng:

•           Nhận diện được một số bài văn xuôi, thơ.

•           Biết ghi chép lại một số câu văn hay, hình ảnh đẹp trong một số bài viết.

3. Phẩm chất

–           Thêm yêu thiên nhiên đất nước, các mùa của đất nước.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu để chiếu.

–           Giáo án.

2. Đối với học sinh

–           SHS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em mang đến lớp sách báo viết về các mùa, tự đọc và đọc lại cho các bạn nghe những bài viết hay, trao đổi về những gì mình đọc được.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu cảu bài

a. Mục tiêu: HS đọc và hiểu yêu cầu các câu hỏi.

b. Cách tiến hành:

– GV mời 3 HS đọc tiếp nối 3 bước của tiết học:

– HS1 (Câu 1): Em hãy mang đến lớp một quyển sách (tờ báo) viết về thời tiết, các mùa. Giới thiệu sách (báo) với các bạn.

+ HS đọc tên các cuốn sách được giới thiệu trong SGK: Cuốn sách lớn rực rỡ về bốn mùa, Thiên nhiên kì diệu hay thảm họa, Lễ hội và bốn mùa, Cuốn sách đầu đời tuyệt đẹp về bốn mùa.

+ GV yêu cầu HS bày ra trước mặt những cuốn sách mà mình mang đến lớp.

+ GV mời một vài HS giới thiệu với các bạn quyển sách của mình theo gợi ý: tên sách, tên tác giả, tên NXB.

– HS2 (Câu 2): Tự đọc một truyện (bài thơ, bài báo) em thích. 

+ HS đọc bài thơ mẫu: Mùa xuân.

+ GV hướng dẫn HS: HS nào không mang sách đến lớp có thể đọc bài thơ Mùa xuân trong SGK.

+ GV yêu cầu mỗi HS chuẩn bị đọc một bài mình thích cho cả lớp nghe.

Hoạt động 2: Tự đọc sách báo

a. Mục tiêu: HS đọc sách, báo và ghi lại những câu văn hay, đáng ghi nhớ vào Phiếu đọc sách.

b. Cách tiến hành:

– GV giữ cho lớp học yên tĩnh để HS đọc. Nhắc HS khi đọc cần ghi lại vào sổ hoặc phiếu đọc sách những câu văn hay, đáng ghi nhớ.

– GV đi tới từng bàn giúp HS chọn bài, đoạn đọc.

Hoạt động 3: Đọc cho các bạn nghe

a. Mục tiêu: HS đọc trước lớp đoạn hoặc bài mình thích.

b. Cách tiến hành:

– GV hướng dẫn HS đọc cho bạn cùng nhóm nghe những gì em vừa đọc.

– GV yêu cầu lần lượt từng HS đọc to, rõ ràng, trước lớp một đoạn hoặc bài mình thích. HS đọc xong, các HS khác đặt câu hỏi.

– GV mời HS vỗ tay khen bạn sau khi mỗi bạn đọc xong.

– GV khen ngợi những HS đọc to, rõ ràng, đọc hay, cung cấp những thông tin thú vị.        

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS đọc yêu cầu câu 1 và đọc tên các cuốn sách được giới thiệu trong SGK.

– HS bày sách.

– HS giới thiệu.

– HS đọc yêu cầu câu hỏi.

– HS chuẩn bị bài thơ, bài báo.

– HS đọc sách, ghi Phiếu đọc sách.

– HS đọc bài.

– HS đọc trước lớp.

– HS vỗ tay.

Leave a Comment