Giáo án bài đôi bạn cùng tiến môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 29- tiết 3: sinh hoạt lớp – đôi bạn cùng tiến I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           HS biết giao …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 29- tiết 3: sinh hoạt lớp

– đôi bạn cùng tiến

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           HS biết giao lưu, chia sẻ với các đôi bạn cùng tiến lên trong lớp và học được những điều tốt từ các đôi bạn cùng tiến.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:Nói về những điều thú vị học được từ những đôi bạn cùng tiến.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

b. Đối với HS:

–           SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Đôi bạn cùng tiến. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Nói về những điều thú vị học được từ những đôi bạn cùng tiến.

b.Cách tiến hành:

– GV mời một số đôi bạn cùng tiến lên trước lớp để cùng trao đổi, giao lưu với các bạn về những việc đã làm để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– GV khuyến khích HS dưới lớp đặt câu hỏi cho các đôi bạn cùng tiến.

– GV yêu cầu HS nói về những điều thú vị học được từ những chia sẻ của các đôi bạn cùng tiến.

– GV khen ngợi các đôi bạn cùng tiến và bày tỏ mong muốn, hi vọng lớp sẽ có thêm nhiều đôi bạn cùng tiến.   

– HS trao đổi, giao lưu trước lớp.

– HS đặt câu hỏi.

– HS trả lời.

Leave a Comment