Giáo án bài đường em tới trường môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài đường em tới trường môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

Tiết 1:                                          tập nói tiếng việt:

§9: đường em tới trường.

I. Mục tiêu:

1. Nghe đọc thơ, kết hợp nhìn tranh nói về con đường đến trường của các bạn nhỏ.

2. HS có kĩ năng nghe và hiểu được nhiệm vụ cần làm: nói số trong tranh. Trả lời được 1 -2 câu hỏi về nội dung bài thơ.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Có hứng thú khi học thơ.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:

Khởi động

Hoạt động 2

Khám phá

Hoạt động 3

Luyện nghe

            * Hát bài: Đường và chân.

- GV cho HS hát bài: Em yêu trường em.

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV giới thiệu tên bài.

* Ôn luyện nói từ.

- GV hỏi: Các em thấy gì trong tranh?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: nắng tươi, trời xanh, rộn rang, sườn đồi, ríu rít.

- YC HS thực hành theo cặp

- Nhận xét – sửa lỗi

* Ôn luyện nói câu:

- GV Hd hs thực hiện theo tranh:

+ Các bạn học sinh đi học.

+  Đường các bạn đi có cây và hoa,...

+ YC HS kể cho nhau nghe về các hoạt động ở trường.

- Nhận xét – Tuyên dương

* Thực hành:

- GV Hd hs thực hiện theo các lệnh

+ Chúng tôi dắt tay nhau đi trên con đường đất đỏ tới trường. chúng tôi là số mấy?

+ Chúng tôi đi học trên con đường hai bên là cánh đồng lúa chín vàng. Chúng tôi là số mấy?...

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Thực hiện.

+ Nói về đường đi học.

- Nhắc lại: cá nhân – đồng thanh

- Tranh vẽ các bạn đi học.

- Nói theo GV

- Thực hiện theo cặp.

- Nói với nhau

- Thực hiện theo cặp

- Nói theo mẫu câu.

+ Chúng tôi là số 1.

+ Chúng tôi là số 2.

….

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

I. Mục tiêu:

1. Nhớ và hát được bài hát: Con vịt.

2. HS có kĩ năng biểu diễn một bài hát.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1

Hát mẫu

Hoạt động 2

Hướng dẫn hát

* Cung cấp lời bài hát và hát mẫu.

+ GV hát mẫu bài hát

Một con vịt

Xòe ra hai cái cánh

Nó kêu rằng

“ Cap! Cap! Cap! Cạp! Cạp! Cạp”

Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm.

Lúc lên bờ hong cái cánh cho khô.

* HD HS hát.

- GV dạy HS hát từng câu ( 1 câu 3 lần)

- GV hát từng đoạn.

- Cho HS hát cả bài.

- Nhận xét

* HD HS biểu diễn:

- GV biểu diễn mẫu cho HS.

- Cho HS lên biểu diễn.

- Gọi HS chọn bạn biểu diễn theo nhóm 4-5 bạn

- Nhận xét – khen ngợi.      

- Quan sát.

- Đồng thanh, cá nhân.

- Hỏi – đáp với nhau

- HS hát từng câu theo GV

- HS hát từng đoạn

- Lớp hát đồng thanh

- Quan sát

- Nối tiếp cá nhân lên biểu diễn.

- Biểu diễn theo nhóm.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V. Chuẩn bị: Lời bài hát: Đi học

I. Mục tiêu:

1. Nghe đọc thơ, kết hợp nhìn tranh nói về con đường đến trường của các bạn nhỏ.

2. HS có kĩ năng nghe và hiểu được nhiệm vụ cần làm: nói số trong tranh. Trả lời được 1 -2 câu hỏi về nội dung bài thơ.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Có hứng thú khi học thơ.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4:

HS nghe GV đọc thơ

Hoạt động 5

HS học nội dung bài thơ

- GV cho HS xem tranh và hỏi:

+ Tranh vẽ gì?

- GV đọc mẫu lần một: chậm rãi, rõ ràng..

Đường em đến trường   Cẩn thận kẻo ngã

Gập ghềnh dốc đá         Khi trời mưa trơn

- GV đọc mẫu lần 2.

- GV đọc mẫu lần 3 và YC HS trả lời câu hỏi.

+ Con đường đến trường của bạn nhỏ thế nào?

+ Con đường ấy trời mưa thì thế nào?

+ Bạn nhỏ phải làm gì?

- Nhận xét – Tuyên dương - Quan sát.

+ Các bạn đang đi học.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- Trả lời câu hỏi.

+ Con đường đến trường của bạn nhỏ gập ghềnh khó đi.

+ Con đường rất trơn

+ Cẩn thận kẻo ngã..

Hoạt động 6

HS học nói từ và mẫu câu

Hoạt động 7

HS học thuộc bài thơ           * Học nói từ

- GV hỏi: Các em thấy gì trong tranh?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: nắng tươi, trời xanh, rộn rang, sườn đồi, ríu rít.

- YC HS thực hành cá nhân – Đồng thanh

- Nhận xét – sửa lỗi

* Ôn luyện nói câu:

- GV Hd hs nói câu:

+ Đường em đến trường gập ghềnh dốc đá.

+  Đường các bạn đi có cây và hoa,...

- YC HS thực hành cá nhân – Đồng thanh

- Nhận xét – sửa lỗi

* Thực hành:

- GV đọc 2 câu một lần cho HS đọc thuộc.

- GV đọc cả bài thơ một lần cho HS đọc thuộc.

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Tranh vẽ các bạn đi học.

- Nói theo GV

- Nối tiếp cá nhân – Đồng thanh nói.

 Lắng nghe

 - Nối tiếp cá nhân – Đồng thanh nói.

- Lắng nghe.

- Nối tiếp cá nhân – Đồng thanh đọc.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:-

Xem nhiều