Giáo án bài Em bảo vệ môi trường môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file SINH HOẠT TẬP THỂ TUẦN 35  I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: – Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

SINH HOẠT TẬP THỂ

TUẦN 35

 I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:

– Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua và năm học.

– GDHS chủ đề 9 “Em bảo vệ môi trường”

– Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

2. Năng lực:

 Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản.

3. Phẩm chất:

 – Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường.

II. Chuẩn bị:

– GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…

– HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo Ban.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên         Hoạt động của học sinh

1. Khởi động:

– GV mời lớp trưởng lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch thực hiện trong hè:

a. Sơ kết năm học bình chọn HS tổ  đạt các danh hiệu trong năm

* Cách thức tiến hành:

– Lớp trưởng mời các tổ trưởng lên báo cáo tình hình học tập của tổ mình về tất cả các môn học trong năm học qua.

– Lớp trưởng tiếp tục mời lớp phó học tập và lớp phó văn thể mĩ báo cáo tình hình của lớp.

– Lớp trưởng mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.GV chủ nhiệm nêu nhận xét chung về ưu, khuyết điểm và đề nghị lớp trưởng điều khiển các tổ vạch ra biện pháp khắc phục những hạn chế.

– Bình chọn các cá nhân đạt thành tích trong năm học qua

– GV nhận xét bổ sung và kết luận danh hiệu đạt được cho từng học sinh

b. Kế hoạch thời gian tới

– Lớp trưởng tiếp tục mời  các tổ trưởng báo cáo kế hoạch trong hè

– Giáo viên chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các tổ.

3. Sinh hoạt theo chủ đề

Gv tổ chức HS chia sẻ những dự định các em sẽ làm khi nghỉ hè

4.Đánh giá:

a. Cá nhân tự đánh giá

– GV HD HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:

-Tốt: Thực hiện thường xuyên các yêu cầu sau:

+Biết lựa chọn việc nên làm để bảo vệ môi trường

+Thực hiện được một số việc để bảo vệ môi trường

– Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên

– Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên

b. Đánh giá theo tổ/ nhóm

– GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung :

+ Có biết lựa chọn và thực hiện được một số việc làm để bảo vệ môi trường hay không.

+Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, có trách nhiệm,… hay không.

c. Đánh giá chung của GV

– GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung

4. Củng cố – dặn dò

– Nhận xét chung quá rình học tập

– GV dặn dò nhắc nhở HS xét, đánh giá chung        

– Lớp trưởng lên điều khiển.

– Các tổ trưởng lần lượt báo cáo về tổ mình. Sau khi báo cáo mời các bạn cho ý kiến.

-HS theo dõi HS chia sẻ, lắng nghe, nhận xét.

-HS theo dõi, lắng nghe.

– HS lắng nghe.

– Các tổ trưởng thảo luận trong tổ

 đưa ra biện pháp khắc phục và chia sẻ trước lớp.

HS bình chọn trong tổ

– Tổ đưa ra trước lớp để bình chọn

– Các tổ trưởng lần lượt nêu kế hoạch của tổ mình trong hè.

-HS nói những dự định của HS trong nhóm

– HS nói trước lớp

-HS tự đánh giá.

– Kiểm chứng lại việc làm của mình

-HS đánh giá lẫn nhau.

-HS thực hiện.

HS lắng nghe thực hiện

HS lắng nghe

 

 

 

Leave a Comment