Giáo án bài em chào cô môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài em chào cô môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§1: em chào cô

I. Mục tiêu:

1. Hiểu và sử dụng được các từ  ngữ: Cô giáo ( cô ), thầy giáo ( thầy ), em, chúng em .

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu:Em chào cô ạ ! Chúng em chào cô a ! Chào bạn !.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1.Kiểm tra:

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Giáo viên       Học sinh

Hoạt động 1:

* Làm quen.

Hoạt động 2:

* Học nói từ và câu.

Hoạt động 3:

Luyện nghe.

+ GV lấy tay chỉ vào mình để giới thiệu: Cô là cô giáo của các em, Các em nói theo cô !, …...

- HD hs nói các từ ngữ:

- GV nói: Cô giáo gọi em là em

- Cô giáo gọi cả lớp là các em.

- Các em tự gọi mình là chúng em

- Yêu cầu HS giới thiệu bản thân.

- GV giới thiệu sách và bài học, HS nối tiếp nêu tên bài học: Em chào cô

a. Học nói từ:

- GV giới thiệu các mẫu câu: Hôm nay đến trường các em gặp ai?

- HS trả lời: Em gặp ông, bà…

- GV giới thiệu bản thân: chỉ tay vào mình: cô giáo. Chỉ vào HS: học sinh

- GV treo tranh và hỏi: Đây là ai?

- Khen ngợi.

- YC HS bắt cặp giới thiệu với bạn cùng bàn và xung quanh mình ngồi.

b. Học nói mẫu câu:

- GV giới thiệu các mẫu câu: Khi cô vào lớp, các em phải chào cô.

- Chúng em chào cô a !

- Cô chào các em!

- YC HS quan sát tranh và TLCH:

+ Tranh vẽ gì?

+ Đó là bức tranh số mấy? 

- Quan sát, theo dõi, lắng nghe

- Đồng thanh.

- Nói theo mẫu câu.

- Nghe và thực hiện

- Thực hiện, trả lời câu hỏi.

- Quan sát tranh và trả lời: Tranh vẽ cô giáo.

- Thực hiện, giới thiệu tên mình.

- Nói theo mẫu câu.

- Nghe và thực hiện

- Quan sát tranh và trả lời:

+Tranh vẽ các bạn HS chào ông cụ.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:

- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V. Chuẩn bị:-  SGK, phấn, bảng con.

Tiết 2:                                                       Tự chọn:

§1: Đọc thơ: Con voi.

I. Mục tiêu:

1. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh.

2.HS đọc đúng và thuộc bài thơ.

II. Hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra:

2. Giới thiệu bài mới

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Giáo viên       Học sinh

Hoạt động 1

* Giới thiệu bài thơ.

Hoạt động 2

* HD HS đọc thuộc bài thơ

- GV giới thiệu bài thơ: Con voi

- GV đọc mẫu bài thơ

Con vỏi, con voi

Cái vòi đi trước

Hai chân trước đi trước

Hai chân sau đi sau

Còn cái đuôi đi sau rốt

Tôi xin kể nốt

Câu chuyện con voi.

- GV đọc lại bài thơ.

- GV dạy HS đọc thuộc từng câu trong bài thơ. Mỗi câu đọc 3 lần.

- GV đọc 2 câu một lần cho HS đọc thuộc.

- GV đọc 3 câu một lần cho HS đọc thuộc.

- GV đọc cả bài.

- GV cho HS đọc đồng thanh cả bài 3 lần.

- GV cho HS thi đua đọc thuộc bài thơ

- Nhận xét – tuyên dương   - HS quan sát và lắng nghe

-  HS lắng nghe.  

- HS đọc từng câu thơ theo giáo viên.

- HS đọc theo giáo viên.

- Lắng nghe

- HS đọc

- HS thi đua đọc thuộc lòng bài thơ.

IV. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố: - HS đọc lại cả bài thơ 2 lần

2. Dặn dò -Nhận xét tiết học

V. Chuẩn bị:  Bài thơ: Con voi.

I. Mục tiêu:

1. Hiểu và sử dụng được các từ  ngữ: Cô giáo ( cô ), thầy giáo ( thầy ), em, chúng em .

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Em chào cô ạ ! Chúng em chào cô a ! Chào bạn !.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1.Kiểm tra: YC HS thực hiện các nội dung đã học ở tiết 1.

- Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Giáo viên       Học sinh

Hoạt động 4

* Hỏi và đáp.

Hoạt động 5

* Nói đúng tiếng Việt

- GV gọi 1 HS lên và làm mẫu:

+ GV: Đây là ai?

+ HS: Đây là cô giáo.

+ GV: Cô chào em!

+ HS: Em chào cô ạ!

- GV YC HS nối tiếp thực hiện với với GV.

- YC HS thực hiện theo cặp.

- Nhận xét tuyên dương.

- GV giới thiệu các từ ngữ: cái bàn, cái ghế, cửa sổ…

- Yêu cầu học sinh nói theo.

+ Đây là cái gì?

+ Đây là cái bàn.

- HD từng cặp trả lời

- Nhận xét

* Thực hành theo tình huống .

- GV Hd hs thực hiện theo các lệnh

+ chào bạn, bạn tên là gì ?

+ Luyện nói: Cái bàn, bán hàng,…

- Nhận xét – Tuyên dương - Quan sát, theo dõi và thực hiện.

- Thực hiện theo cặp.

- Lắng nghe

- HS nói theo

- Hỏi – đáp với nhau

- Nói theo mẫu câu.

- Nghe và thực hiện

- Thực hiện

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:

- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V. Chuẩn bị: Phấn, bảng con, SGK

Xem nhiều