Giáo án bài em đánh răng môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài em đánh răng môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§13: em đánh răng.

I. Mục tiêu:

1. Hiểu và nói theo tranh được các từ ngữ:  Đánh răng, cho gà ăn, quét nhà, ...

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Em đánh răng. Em quét nhà.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4

Hỏi và đáp

Hoạt động 5

Nói đúng tiếng Việt

            *Làm mẫu.

- GV gọi 1 HS lên làm mẫu:

+ Buổi sáng em làm gì?

- HD hs thực hiện hỏi đáp.

- Yêu cầu HS phát âm

- Chỉnh sửa, sai

* Thực hành:

- GV YC HS hỏi đáp theo cặp:

- Nhận xét – Tuyên dương

* Tổ chức luyện nói:

- YC HS quan sát tranh và nói các tranh vẽ gì?

- YC HS nối tiếp nói theo cặp.

- Nhận xét – Tuyên dương

- Quan sát.

+ Em đánh răng.

+ Em rửa mặt.

+ Em chải tóc…

- Hỏi đáp theo cặp

- Hỏi – đáp với nhau

A: Buổi sáng bạn làm gì?

B: Tớ đánh rang, rửa mặt, chải đầu

- Nói theo tranh: đôi mắt, mắc áo, củ sâm, sân nhà.

- Nghe và thực hiện

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều