Giáo án bài em tham gia các hoạt động xã hội môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file hoạt động trải nghiệm Bài 18: Em tham gia các hoạt động xã hội.(Tiết 2) I.MỤC TIÊU:HS có khả năng – Biết được những hoạt động …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

hoạt động trải nghiệm

Bài 18: Em tham gia các hoạt động xã hội.(Tiết 2)

I.MỤC TIÊU:HS có khả năng

– Biết được những hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổ;

– Có ý thức trách nhiệm với xã hội; biết yêu thương, chia sẻ với mọi người;

– Tích cực tham gia một số hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi;

II.CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Bài hát “Sức mạnh của nhân đạo”

Học sinh: Thẻ có 2 mặt: mặt xanh/ mặt cười và mặt đỏ/ mặt mếu..

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Thực hành.

Hoạt động 3: Sắm vaixử lí tình huống

– GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK

Bước 1: Làm việc theo nhóm

– GV chia lớp thành 6 nhóm.

+ Nhóm 1, 3, 5: xử lí tình huống 1

+ Nhóm 2, 4, 6: xử lí tính huống 2 trong SGK.

– Các nhóm thảo luận cách xử lí tình huống và phân công bạn sắm vai xử lí tình huống.

Bước 2: Làm việc chung cả lớp

– GV yêu cầu từng nhóm cử hai bạn đại diện lên sắm vai thể hiện cách xử lí tình huống mà nhóm mình đã đảm nhận.

– GV yeu cầu cả lớp quan sát, nhận xét, bổsung.

– Khuyến khích HS phát biểu ý kiến và ghi nhận tất cả ý kiến phù hợp của HS.

Tổng kết: Y/C HS chia sẻ những điều học được, rút ra được sau khi tham gia các hoạt động.

GV đưa ra thông điệp: Em tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi để thể hiện ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, biết yêu thương, chia sẻ với mọi người.

2. Vận dụng.

Hoạt động 4:Lập kế hoạch giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.

– GV tổ chức cho HS tìm hiểu xem trong lớp, trường có bạn nào có hoàn cảnh khó nhăn để tìm biện pháp giúp đỡ.

– Y/C HS về nhà chia sẻ với người thân về nội dung các hoạt động xã hội từ đó người thân sẽ hướng dẫn và giúp các em tham gia các hoạt động xã hội.

– Dặn HS tích cực tham gia các hoạt động xẫ hội phù hợp với lứa tuổi.

3. Củng cố – dặn dò.

– HS nêu lại ND chính của bài.

– Nhận xét tiết học.

– HS quan sát, nêu ND tranh.

– HS các nhóm thảo luận, phân vai.

– Đại diện nhóm lên thể hiện.

– Hs các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

– HS chia sẻ cùng bố mẹ.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sơ kết tuần.Lập kế hoạch tuần tới

I.MỤC TIÊU:

– Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trongtuần học tập vừa qua.

– GDHS chủ đề: “Tham gia hoạt động cộng đồng”

– Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

– Hình thành một số kỹ năng về XD tập thể, tổ chức, lập kế hoạch, điều khiển và tham gia các HĐT, nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển NL tự quản.

– Có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể.

II. CHUẨN BỊ:

– GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…

– HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo Ban.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định tổ chức:

– GVmời chủ tịch HĐTQ lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau

Hoạt động 1: Sơ kết tuần học.

– CTHĐTQ mời lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua.

– Sau báo cáo, các thành viên trong lớp đóng góp ý kiến.

– CTHĐTQ nhận xét chung tinh thần làm việc của các trưởng ban và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

– CTHĐTQ tổng kết,đề xuất tuyên dương cá nhân, nhóm, ban điển hình của lớp; đồng thời nhắc nhở nhóm, ban nào cần hoạt động tích cực, trách nhiệm hơn (nếu có).

– CTHĐTQ mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

Giáo viên chủ nhiệm góp ý, nhận xét và đánh giá về:

+ Phương pháp làm việc của Hội đồng tự quản.

+ Phát hiện và tuyên dương, động viên kịp thời các cá nhân đã có sự cố gắng phấn đấu trong tuần.

+Nhắc nhởnhẹ nhàng trên tinh thần động viên, để giúp đỡ các em tiến bộ hơn trong học tập và rèn luyện…

+Rút kinh nghiệm với những kết quả đạt được đồng thời định hướng kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo.

Hoạt động 2: Xây dựng kế hoạch tuần tới

– CTHĐTQ yêu cầu các trưởng ban dựa vào nội dung cô giáo vừa phổ biến, các ban lập kế hoạch thực hiện.

– Các ban thảo luận đề ra kế hoạch tuần tới; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong mỗi ban.

– Lớp trao đổi, góp ý ,thống nhất phương án thực hiện.

– CTHĐTQ: Nhận xét chung tinh thần làm việc và kết quả thảo luận của các ban.

– CTHĐTQ: mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

– Giáo viên chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các ban.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề: Lập kế hoạch giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn”

– GV yêu cầu HS xung phong kể xem đã làm đượcnhữnggì để giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

– GV yêu cầu các bạn lắng nghe và có thể hỏi lại.

– GV khích lệ các bạn nhút nhát, chưa tự tin tham gia chia sẻ.

– GV khen ngợi các em đã vận dụng tốt kĩ năng

ĐÁNH GIÁ

a.Cá nhân tự đánh giá

– HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:T; Đ: CCG.

b. Đánh giá theo tổ/ nhóm

– Có kết hợp được thái độ thân thiện, cởi mở và lời nói phù hợp khi thực hành làm quen với bạn hay không

-Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm, … hay không

c.Đánh giá chung của GV

– GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung

4. Củng cố – dặn dò

– Nhận xét tiết học của lớp mình.

– GV dặn dò nhắc nhở HS.

-HS hát một số bài hát.

– Các trưởng ban nêu ưu điểm và tồn tại việc thực hiện hoạt động của các ban.

– CTHĐTQ nhận xét chung cả lớp.

– Các ban thực hiện theo CTHĐ.

– Các ban thảo luận và nêu kế hoạch tuần tới.

– Trưởng ban lên báo cáo.

– HS lắng nghe.

 

 

Leave a Comment