Giáo án bài em thích ăn kẹo môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài em thích ăn kẹo môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§12 : em thích ăn kẹo.

I. Mục tiêu:

1. Hiểu và nói theo tranh được các từ ngữ:  Kem, kẹo, thịt nướng, cá rán, ...

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Em thích ăn kẹo. Kẹo rất ngọt.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Phân biệt âm cuối: p/t, m/n.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:

Khởi động

Hoạt động 2

Khám phá

Hoạt động 3

Luyện nghe

            * Chơi trò chơi: Con thỏ.

- GV cho HS chơi trò chơi: con thỏ.

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV giới thiệu tên bài.

* Luyện nói từ.

- GV hỏi: Các em thấy gì trong tranh?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: Kem, kẹo, thịt nướng, cá rán

- YC HS thực hành theo cặp

- Nhận xét – sửa lỗi

* Luyện nói câu:

- GV Hd hs thực hiện theo tranh:

+ Em thích ăn kẹo.

+ Kẹo rất ngọt

+ YC HS kể cho nhau nghe về các loại bánh kẹo mà em biết.

- Nhận xét – Tuyên dương

* Thực hành:

- GV Hd hs thực hiện theo các lệnh

+ Tôi được kẹp vào thanh tre và nướng? Tôi là số mấy?

+ Tôi là một loại cơm được nấu trong ống nứa. Tôi là số mấy?

+ Tôi là một loại cơm nấu bằng gạo nếp, có năm màu. Tôi là số mấy?

+ Tôi là một loại bánh hình vuông,gói bằng lá xanh. Tôi là số mấy?

+ Tôi là một loại bánh hình tròn, màu trắng. Tôi là số mấy?

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Thực hiện.

+ Nói về con thỏ.

- Nhắc lại: cá nhân – đồng thanh

- Thức ăn và kẹo.

- Nói theo GV

- Thực hiện theo cặp.

- Nói với nhau

- Thực hiện theo cặp

- Nói theo mẫu câu.

+ Tôi là số 1.

+ Tôi là số 2..

+ Tôi là số 3.

+ Tôi là số 4.

+ Tôi là số 3.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

I. Mục tiêu:

1. Nhận biết chữ: o

2.Viết được chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ và đều nét.

II. Hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu hs nhắc lại chữ o.

- Nhận xét – đánh giá – tuyên dương  

2. Giới thiệu bài mới

* HD viết chữ c.

- Treo bảng phụ viết sẵn chữ o

- Cho HS quan sát chữ o

- Hướng dẫn cách nối nét của con chữ

- Yêu cầu HS nhận xét cấu tạo các nét chữ, độ cao chữ

- HDHS viết bảng con

o

- Cho HS viết bảng con

- Uốn nắn sửa sai cho HS

- Yêu cầu học sinh nhận xét

* HD HS viết bài vào vở

- Nhắc lại các quy trình của các con chữ, cách nối nét chữ o

- HD các em ngồi đúng tư thế

- Yêu cầu HS viết vào vở

o

- Nhắc nhở một số em ngồi và cầm bút sai

- Quan sát HS viết và uốn nắn HS viết sai

- Thu 1 số vở

- Nhận xét – tuyên dươn    

- Quan sát và trả lời

- 2 HS viết bảng lớp  

- Cả lớp đồng thanh

- Lắng nghe

- Viết bài vào vở

IV. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố:

- HS nhắc lại các viết

2. Dặn dò -Nhận xét tiết học

V. Chuẩn bị:

GV: Viết sẵn bài vào bảng phụ

HS: Bảng con, vở.

I. Mục tiêu:

1. Hiểu và nói theo tranh được các từ ngữ:  Kem, kẹo, thịt nướng, cá rán, ...

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Em thích ăn kẹo. Kẹo rất ngọt.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Phân biệt âm cuối: p/t, m/n.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4

Hỏi và đáp

Hoạt động 5

Nói đúng tiếng Việt

            *Làm mẫu.

- GV gọi 1 HS lên làm mẫu:

+ Em có thích ăn kẹo không?

+ Kẹo như thế nào?

- HD hs thực hiện hỏi đáp.

- Yêu cầu HS phát âm

- Chỉnh sửa, sai

* Thực hành:

- GV YC HS hỏi đáp theo cặp:

- Nhận xét – Tuyên dương

* Tổ chức luyện nói:

- YC HS quan sát tranh và nói các tranh vẽ gì?

- YC HS nối tiếp nói theo cặp.

- Nhận xét – Tuyên dương

- Quan sát.

+ Em thích ăn kẹo.

+ Kẹo rất ngọt.

- Hỏi đáp theo cặp

- Hỏi – đáp với nhau

A: Bạncó thích ăn kẹo không?

B: Tớ thích ăn kẹo.

A. Kẹo như thế nào?B: Kẹo rất ngọt.

- Nói theo tranh: bắt cá, bắp ngô, quả cam, cái can.

- Nghe và thực hiện

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều