Giáo án bài em thích xem phim môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài em thích xem phim môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§14: em thích xem phim.

I. Mục tiêu:

1. Nói được một số hoạt động yêu thích của bản thân. Hiểu và nói theo tranh được các từ ngữ:  xem phim/xem tivi, hát, múa.

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Em thích xem phim. Phim rất hay.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Phân biệt âm cuối: t/c, ng/nh.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:

Khởi động

Hoạt động 2

Khám phá

Luyện nghe

            * Hát bài: Con vịt

- GV cho HS hát bài: Con vịt.

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV giới thiệu tên bài.

* Ôn luyện nói từ.

- GV hỏi: Các em thấy gì trong tranh?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: xem phim/xem tivi, hát, múa.

- YC HS thực hành theo cặp

- Nhận xét – sửa lỗi

* Ôn luyện nói câu:

- GV Hd hs thực hiện theo tranh:

+ Em thích xem phim

+  Em thích hát…

+ YC HS kể cho nhau nghe về các hoạt động mình thích.

- Nhận xét – Tuyên dương

* Thực hành:

- GV Hd hs thực hiện theo các lệnh

+ Tôi đang chơi quay. Tôi là số mấy?

+ Tôi đang xếp hình. Tôi là số mấy?

+ Tôi đang vẽ. Tôi là số mấy?

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Thực hiện.

+ Nói về con vịt.

- Nhắc lại: cá nhân – đồng thanh

- Tranh vẽ các bạn đi học.

- Nói theo GV

- Thực hiện theo cặp.

- Nói với nhau

- Thực hiện theo cặp

- Nói theo mẫu câu.

+ Tôi là số 2.

+ Tôi là số 1.

+ Tôi là số 3.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

I. Mục tiêu:

1. Nhớ và hát được bài hát: Cả nhà thương nhau.

2. HS có kĩ năng biểu diễn một bài hát.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1

Hát mẫu

Hoạt động 2

Hướng dẫn hát

* Cung cấp lời bài hát và hát mẫu.

+ GV hát mẫu bài hát

Ba thương con vì con giống mẹ

Mẹ thương con vì con giống ba

Cả nhà ta đều yêu thương nhau

Xa là nhớ, gặp nhau là cười.

* HD HS hát.

- GV dạy HS hát từng câu ( 1 câu 3 lần)

- GV hát từng đoạn.

- Cho HS hát cả bài.

- Nhận xét

* HD HS biểu diễn:

- GV biểu diễn mẫu cho HS.

- Cho HS lên biểu diễn.

- Gọi HS chọn bạn biểu diễn theo nhóm 4-5 bạn

- Nhận xét – khen ngợi.      

- Quan sát.

- Đồng thanh, cá nhân.

- HS hát từng câu theo GV

- HS hát từng đoạn

- Lớp hát đồng thanh

- Quan sát

- Nối tiếp cá nhân lên biểu diễn.

- Biểu diễn theo nhóm.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V. Chuẩn bị: Lời bài hát: Đi học

I. Mục tiêu:

1. Nói được một số hoạt động yêu thích của bản thân. Hiểu và nói theo tranh được các từ ngữ:  xem phim/xem tivi, hát, múa.

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Em thích xem phim. Phim rất hay.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Phân biệt âm cuối: t/c, ng/nh.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4

Hỏi và đáp

Hoạt động 5

Nói đúng tiếng Việt

*Làm mẫu.

- GV gọi 1 HS lên làm mẫu:

+ Em thích xem phim không?

+ Phim thế nào?

- HD hs thực hiện hỏi đáp.

- Yêu cầu HS phát âm

- Chỉnh sửa, sai

* Thực hành:

- GV YC HS hỏi đáp theo cặp:

- Nhận xét – Tuyên dương

* Tổ chức luyện nói:

- YC HS quan sát tranh và nói các tranh vẽ gì?

- YC HS nối tiếp nói theo cặp.

- Nhận xét – Tuyên dương

- Quan sát.

+ Em thích xem phim.

+ Phim rất hay..

- Hỏi đáp theo cặp

- Hỏi – đáp với nhau

A: Bạn thích xem phim không?

B: Mình thích xem phim.

A. Phim thế nào?

B: Phim rất hay..

- Nói theo tranh: nốt nhạc, xanh nhạt, trang sách, vẽ tranh

- Nghe và thực hiện

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều