Giáo án bài em thương thầy mến cô môn âm nhạc sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file I. Mục tiêu 1. Kiến thức: – Hát đúng cao độ, trường độ bài Em thương thầy mến cô. Hát thuộc và rõ lời, biết hát …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

– Hát đúng cao độ, trường độ bài Em thương thầy mến cô. Hát thuộc và rõ lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản.

– Nghe và vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu bài hát Lời cô.

– Đọc được nhạc đúng tên nốt, đúng cao độ nét nhạc với nốt Đô, Rê, Mi, Pha Son theo kí hiệu bàn tay.

– Chơi tem-bơ-rin, trai-en-gô và động tác tay, chân thể hiện được mẫu tiết tấu, biết ứng dụng để đệm cho bài hát Em thương thầy mến cô.

– Biết cảm nhận được cao độ, trường độ, cường độ, âm sắc thông qua các hoạt động Vận dụng – Sáng tạo.

2. Năng lực:

– Biết thể hiện bài hát Em thương thầy mến cô với giọng hát tự nhiên, tư thế phù hợp. Hát hòa giọng với nhạc đệm và có biểu cảm bài hát. Biểu diễn các tiết mục âm nhạc với hình thức phù hợp.

– Biết chuẩn bị đồ dùng học tập, biết hợp tác, chia sẻ hiểu biết âm nhạc với bạn và giải quyết các nhiệm vụ được giao.

– Biết nhận xét đánh giá kỹ năng thể hiện âm nhạc của mình và của bạn.

3. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng đức tính chăm chỉ trong rèn luyện kĩ năng ca hát cho học sinh để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

– Giáo dục học sinh biết đoàn kết, vui vẻ, hòa đồng với bạn. Tự tin trong các hoạt động sinh hoạt tập thể.

– Kính trọng biết ơn thầy cô giáo.

Ii. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

* Chuẩn bị của giáo viên:

– Đàn phím điện tử, loa đài, băng đĩa nhạc, thanh phách.

– Chơi đàn và hát tốt bài Em thương thầy  mến cô.

– Tập một số động tác vận động cho bài Em thương thầy  mến cô.

– Videoclip bài: Lời cô.

– Thể hiện thuần thục kí hiệu bàn tay các nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son.

– Thể hiện đúng tiết tấu bằng nhạc cụ và động tác tay, chân.

– Thực hành các hoạt động Vận dụng – Sáng tạo.

* Chuẩn bị của học sinh:

 – Có một trong số các nhạc cụ gõ như: Song loan, thanh phách, trống nhỏ, chuông, tem-bơ-rin, trai-en-gô.

Iii. Tổ chức các hoạt động dạy học

Tiết     kế hoạch dạy học

5          1. Hát: Em thương thầy  mến cô

2. Vận dụng-sáng tạo: Vận động theo tiếng trống.

6          1. Ôn tập bài hát: Em thương thầy mến cô

2. Nghe nhạc: Lời cô

7          1. Đọc nhạc

2. Vận dụng – Sáng tạo: Phân biệt âm thanh cao – thấp

8          1. Nhạc cụ

2. Vận dụng – Sáng tạo: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ

Leave a Comment