Giáo án bài em vui học toán(tiết 2) môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 94: em vui học toán(tiết 2) I. Mục tiêu 7.         Kiến thức, kĩ năng: –           Củng cố kĩ năng kiểm đếm, ước lượng và đo …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 94: em vui học toán(tiết 2)

I. Mục tiêu

7.         Kiến thức, kĩ năng:

–           Củng cố kĩ năng kiểm đếm, ước lượng và đo độ dài, kĩ năng thuyết trình về sản phẩm của nhóm.

8.         Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực:

– Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học….).

    b. Phẩm chất:

– Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập…

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: SGK, sách giáo viên.

2. Học sinh: SGK, cuộn dây để xác định khoảng cách giữa hai vị trí, thước mét.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Thời gian       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên      Hoạt động của học sinh

3’        1.Khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.         

– Cho lớp hát bài “ Con heo đất”

– Bài hát nói về ……sau đó GV giớt thiệu bài…

– Lớp hát và kết hợp động tác….

29’      2.Thực hành, luyện tập

 Bài 3 (trang 87)

Mục tiêu: Củng cố kĩ năng kiểm, đếm và ghi lại kết quả một hay nhiều nhóm sự vật.

– GV chia HS thành các nhóm, tổ chức cho các nhóm HS ra sân trường. YC các nhóm đếm các đồ vật có trong sân trường rồi ghi lại kết quả vào phiếu bảng nhóm.

Tên vật           Số lượng

– Gọi các nhóm báo cáo kết quả. Đối chiếu kết quả với nhau.

– GV nhận xét, rút kinh nghiệm cho các nhóm.  

– HS thực hiện theo nhóm: giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Các nhóm giao nhiệm vụ cho từng bạn.

–           HS ra ngoài lớp học kiểm đếm những đồ vật có trong sân trường chẳng hạn như số cây to trong sân trường, sô ghè, chậu hoa, số lớp học, … và sử dụng các vạch đếm để ghi lại kết quả.

–           Các nhóm báo cáo kết quả, đặt câu hỏi cho nhau và rút ra nhận xét.

–           Rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện kiểm đếm, những khó khăn gặp phải và cách khắc phục.

            Bài 4 (trang 87)

Mục tiêu: Củng cố kĩ năng ước lượng và đo độ dài vật cho trước.       

– GV HDHS lựa chọn vị hai vị trí mà HS muốn đo sau đó YCHS tập trung theo nhóm theo vị trí đã lựa chọn.

– YC các nhóm tiến hành ước lượng và đo khoảng cách của hai vị trí đó.

– Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

– GV nhận xét và rút ra kết luận.   

– HS thực hiện theo nhóm:  ,

+ Lựa chọn hai vị trí để đo khoảng cách.

+ Ước lượng khoảng cách giữa hai vị trí đó với đơn vị đo thích hợp.

+Dùng thước mét để đo, kiểm tra dự đoán, ghi lại số đo đã xác định được

+ Các nhóm báo cáo kết quả, đặt câu hỏi cho nhau và rút ra nhận xét.

+ Rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện ước lượng và đo, những khó gặp phải và cách khắc phục.

            3. Vận dụng:

– Đếm số đồ vật trong lớp học

            – GV giao nhiệm vụ cho các nhóm:

– YC các nhóm tiến hành đếm và ghi số lượng các vật.

– Đại diện nhóm trình bày KQ

– Nhận xét.    

– HS làm theo nhóm 4

Đại diện 1 nhóm

Các nhóm khác bổ sung

3’        3. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, khích lệ HS.   – HS nêu ý kiến

– HS lắng nghe

Leave a Comment