Giáo án bài gia đình em có sáu người môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài gia đình em có sáu người môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§19: gia đình em có sáu người.

I. Mục tiêu:

1. Nói được các thành viên trong gia đình. Hiểu và nói theo tranh được các từ ngữ:  ông, bà, bố, mẹ, chị gái, em trai,…

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Gia đình em có sáu người. Đây là mẹ em.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Phân biệt ơm/ơp, s/x.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:

Khởi động

Hoạt động 2

Khám phá

Hoạt động 3

Luyện nghe

            * Hát bài: Cả nhà thương nhau

- GV cho HS hát bài:Cả nhà thương nhau.

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV giới thiệu tên bài.

* Ôn luyện nói từ.

- GV hỏi: Các em thấy gì trong tranh?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: ông, bà, bố, mẹ, chị gái, em trai,…

- YC HS thực hành theo cặp

- Nhận xét – sửa lỗi

* Ôn luyện nói câu:

- GV Hd hs thực hiện theo tranh:

+ Gia đình em có sáu người.

+  Đây là mẹ em.

+ YC HS kể cho nhau nghe về gia đình em

- Nhận xét – Tuyên dương

* Thực hành:

- GV Hd hs thực hiện theo các lệnh

+ Bố đóng ghế. Bố là số mấy?

+ Em bé được bố mẹ đưa tới trường. Em là số mấy?

+ Mẹ nấu cơm. Mẹ là số mấy?

+ Chị đang nhặt rau. Chị là số mấy?

+ Em bé đang tập đi. Em là số mấy?

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Thực hiện.

+ Nói về gia đình.

- Nhắc lại: cá nhân – đồng thanh

- Cả nhà đang ăn cơm.

- Nói theo GV

- Thực hiện theo cặp.

- Nói với nhau

- Thực hiện theo cặp

- Nói theo mẫu câu.

+ Bố là số 3.

+ Em là số 5.

+ Mẹ là số 2.

+ Mẹ là số 1.

+ Em là số 4.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

§19: Học bài hát: Mẹ và cô

I. Mục tiêu:

1. Nhớ và hát được bài hát: Mẹ và cô.

2. HS có kĩ năng biểu diễn một bài hát.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1

Hát mẫu

Hoạt động 2

Hướng dẫn hát

* Cung cấp lời bài hát và hát mẫu.

+ GV hát mẫu bài hát

Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo

Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền

Cô và mẹ là hai cô giáo

Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền.

* HD HS hát.

- GV dạy HS hát từng câu ( 1 câu 3 lần)

- GV hát từng đoạn.

- Cho HS hát cả bài.

- Nhận xét

* HD HS biểu diễn:

- GV biểu diễn mẫu cho HS.

- Cho HS lên biểu diễn.

- Gọi HS chọn bạn biểu diễn theo nhóm 4-5 bạn

- Nhận xét – khen ngợi.      

- Quan sát.

- Đồng thanh, cá nhân.

- HS hát từng câu theo GV

- HS hát từng đoạn

- Lớp hát đồng thanh

- Quan sát

- Nối tiếp cá nhân lên biểu diễn.

- Biểu diễn theo nhóm.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V. Chuẩn bị: Lời bài hát: Đi học

I. Mục tiêu:

1. Nói được các thành viên trong gia đình. Hiểu và nói theo tranh được các từ ngữ:  ông, bà, bố, mẹ, chị gái, em trai,…

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Gia đình em có sáu người. Đây là mẹ em.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Phân biệt ơm/ơp, s/x.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4

Hỏi và đáp

Hoạt động 5

Nói đúng tiếng Việt

*Làm mẫu.

- GV gọi 1 HS lên làm mẫu:

+ Gia đình em có mấy người?

+ Đây là ai?

- HD hs thực hiện hỏi đáp.

- Yêu cầu HS phát âm

- Chỉnh sửa, sai

* Thực hành:

- GV YC HS hỏi đáp theo cặp:

- Nhận xét – Tuyên dương

* Tổ chức luyện nói:

- YC HS quan sát tranh và nói các tranh vẽ gì?

- YC HS nối tiếp nói theo cặp.

- Nhận xét – Tuyên dương

- Quan sát.

+ Gia đình em có sáu người

+ Đây là mẹ em.

- Hỏi đáp theo cặp

- Hỏi – đáp với nhau

A: Gia đình bạn có mấy người?

B: Gia đình tớ có …người

A. Đây là ai?

B: Đây là mẹ em.

- Nói theo tranh: cá bớp, máy bơm, củ sắn, xinh xắn.

- Nghe và thực hiện

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều