Giáo án bài Giữ gìn mối quan hệ bạn bè, thầy cô môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 10 –           Nhiệm vụ 4: Giữ gìn mối quan hệ bạn bè, thầy cô –           Nhiệm vụ 5: Phát triển kĩ năng tạo thiện cảm …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 10

–           Nhiệm vụ 4: Giữ gìn mối quan hệ bạn bè, thầy cô

–           Nhiệm vụ 5: Phát triển kĩ năng tạo thiện cảm trong giao tiếp

Hoạt động 1: Giữ gìn quan hệ vói bạn bè, thầy cô

a.         Mục tiêu: giúp HS rèn luyện kĩ năng giữ gìn và phát triên mối quan hệ với bạn bè, thầy cô. Từ đó, thể hiện sự trân trọng tình cảm với bạn bè, thầy cô qua việc làm, hành động cụ thể.

b.         Nội dung:

–           Tổ chức trò chơi : Làm theo lời hát

–           Khảo sát các cách giừ gìn mối quan hệ với bạn bè, thầy cô.

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          Dự KIẾN SẢN PHẨM

–           Nhiệm vụ 1: Tổ chức trò chơi: “Làm theo lời bài hát”

Buóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV phổ biến luật chơi: HS hát và làm theo lời bài hát: “Cầm tay nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Cầm tay nhau đi, xem ai có giận hờn chi. Mình là anh em, có chi đâu mà giận hờn. Cầm tay nhau đi hãy cầm cái tay nhau đi”.

–           GV lần lượt thay thế động từ cầm tay bằng các hành động khác như: hỏi han, khoác vai,…

Bu'ó’c 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.          1. Tổ chức trò choi: “Làm theo lòi bài hát”

– GV hỏi HS về thông điệp của trò chơi,- Khuyên chủng ta tươi cười, gần gũi, quan tâm đến nhau đê mối quan hệ luôn thoải mái, vui vẻ và bền lâu. 

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           HS tham gia trò chơi

–           GV và HS khác cố vũ, động viên.

Bưóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

–           Nhiệm vụ 2: Khảo sát các cách giữ gìn mối quan hệ với bạn bè, thầy cô

Buóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV yêu cầu HS mở SBT; xem lại nhiệm vụ 4 đã thực hiện ở nhà. GV cho HS bổ sung thêm những cách giữ gìn mối quan hệ với bạn bè, thầy cô của mình.

–           GV tô chức cho HS thực hành một số cách để giữ gìn mối quan hệ với bạn bè, thấy cô.

Buóc 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bu'ó’c 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           Đại diện các HS trình bày kết quả thảo luận của mình. 2. Khảo sát các cách giữ gìn mối quan hệ vói bạn bè, thầy cô

–           Tự giới thiệu về bản thân

–           Cùng tìm hiếu sở thích của nhau

–           Cùng nhau đọc chuyện, chơi trò chơi,..

–           GV và HS khác có thể đặt câu hỏi choHS trình bày

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.        

Hoạt động 2: Phát triên kĩ năng tạo thiện cảm trong giao tiêp

a.         Mục tiêu: giúp HS rèn kĩ năng thiện cảm với người giao tiếp qua việc sử dụng lời nói, cử chỉ, ánh mắt, khơi gợi ý tưởng cho nội dung giao tiếp phát triển. Qua đó, giúp HS hình thành kĩ năng lắng nghe, kĩ năng phản hồi và kĩ năng phát triến câu chuyện trong giao tiếp.

b.         Nội dung:

–           Lưu ý về kĩ năng lắng nghe, phản hồi và đặt câu hỏi gợi mở

–           Thực hành kĩ năng lắng nghe, phản hồi và đặt câu hỏi gợi mở

–           Thảo luận về kĩ năng nghe

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          DỤ KIÊN SẢN PHÂM

Buóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tạo thiện cảm trong quá trình giao tiếp với thầy cô và bạn bè. Bên cạnh sự chân thành, cần một số kĩ năng thế hiện tình cảm với người đối diện khi giao tiếp.

–           GV gọi lần lượt 3 HS đọc các mục 1, 2, 3 trong nhiệm vụ 5, trang 27, 28 SGK.

–           GV tạo các nhóm 3 HS, yêu cầu HS đứng về       2. Phát triển kĩ năng tạo thiện cảm trong giao tiếp

– Việc người nghe lắng nghe tốt đã tạo sự thiện cảm trong giao tiếp, người nói có ấn tượng tốt về người nghe này. Điều đó góp phần tạo quan hệ tốt đẹp. 

nhóm, phân rõ số 1, 2, 3 cho từng HS trong nhóm,

–           Hoạt động này được thực hiện theo 3 lượt với các vai trò được thay đối như sau: (bảng bên dưới)

–           GV trao đổi với HS về từng lượt sắm vai với 2 câu hỏi:

•           Người nói chuyện cảm thấy thế nào khi người nghe như vậy?

•           Người quan sát khi hai bạn nói chuyện với nhau như vậy có suy nghĩ gì?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           GV gọi một số HS ở các nhóm phát biếu.

–           GV và HS khác có thê đặt câu hỏi cho HS trình bày

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.        

            Lưọt 1 Lưọt 2 Lưọt 3

Phân vai         – Số 1 là người nghe

– Số 2 là người kể     – Số 1 là người quan sát – Số 2 là người nghe       – Số 1 là người kể chuyện

            chuyện

– Số 3 là người quan

sát       – Số 3 là người kể chuyện   –           Số 2 là người quan sát

–           Số 3 là người nghe

Nguôi kể chuyện      Kể về một niềm vui, một kỉ niệm đáng nhớ         Kể về nồi sợ hãi của bản thân        Kể về kế hoạch nghỉ hè, nghỉ tết

Nguôi nghe    Người nghe thể hiện sự không chú tâm, lơ đãng, làm việc riêng, không đe ý đến câu chuyện của người nói            Người nghe thể hiện nghe nhưng cứ nge được một câu thì đã đưa ra lời khuyên hoặc phủ nhận ý kiến của người nói, can thiệp quá nhiều vài quá trình người nói trình bày        Người nghe thế hiện lắng nghe chuẩn mực; ánh mắt chú tâm vào người nói, gương mặt biếu cảm theo người nói, gật đầu đồng ý; thinh thoảng hỏi thêm hoặc nói câu cảm thán the hiện sự đồng cảm thấu hiểu.

Nguôi quan sát          Quan sát thái độ người nghe và người nói. Đưa ra suy nghĩ của bản thân khi thấy hai bạn nói chuyện         Quan sát thái độ người nghe và người nói. Đưa ra suy nghĩ của bản thân khi thấu hai bạn nói chuyện         Quan sát thái độ người nghe và người nói. Đưa ra suy nghĩ của bản thân khi thấy hai bạn nói chuyện

Thòi gian       2 phút 2 phút 2 phút

 

Leave a Comment