Giáo án bài giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              Thực hành việc giúp đỡ người gặp …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              Thực hành việc giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn qua một số tình huống gần gũi.

–              Xây dựng được kế hoạch cụ thể để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng: Hiểu được ý nghĩa của việc giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

–              SGK.

–              Một số dụng cụ cần thiết để HS thực hiện việc đóng vai.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu:Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Cách tiến hành:

– GV giới thiệu trực tiếp vào bài học: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 3: Xử lí tình huống giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn

a. Mục tiêu: HS thực hành việc giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn qua một số tình huống gần gũi.

b. Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

– GV chia lớp thành các nhóm.

– GV phổ biến nhiệm vụ thảo luận:

+ Mỗi nhóm tìm hiểu một tình huống tương ứng với một bức tranh.

+ HS trong nhóm quan sát tranh và thảo luận theo các câu hỏi: Điều gì xảy ra với nhân vật trong tình huống? Nếu em là bạn trong tình huống thì em sẽ làm gì? Vì sao?

+ Đóng vai thể hiện cách ứng xử của bản thân trong nhóm.

(2) Làm việc cả lớp:

– GV yêu cầu các nhóm HS thực hiện đóng vai trước lớp.

– GV tổ chức cho HS chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của bản thân sau khi tham gia hoạt động đóng vai theo các câu hỏi gợi ý: Em đã từng gặp phải tình huống đó chưa? Em thích hoạt động đóng vai của nhóm nào nhất? Vì sao? Em học được điều gì từ việc đóng vai các tình huống này?

c. Kết luận:Mỗi chúng ta hãy có ý thức giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm phù hợp. Khi nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, người gặp hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm nguồn động viên, khích lệ để vươn lên, vượt qua những tự ti, mặc cảm trong cuộc sống.              

Hoạt động 4: Kế hoạch của em

a. Mục tiêu: HS xây dựng được kế hoạch để giúp đỡ một người cụ thể gặp hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình.

b. Cách tiến hành:

– GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân hoặc thảo luận nhóm để xây dựng kế hoạch giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn theo gợi ý:

+ Tên người cần giúp đỡ;

+ Khó khăn người đó gặp phải;

+ Việc em có thể làm để giúp đỡ người đó;

+ Dự kiến thời gian thực hiện.

– GV mời một sổ HS hoặc nhóm lên chia sẻ kế hoạch trước lớp.

c. Kết luận: Trong cuộc sống xung quanh chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Để thực hiện được những việc làm giúp đỡ họ, chúng ta cần lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Trong kế hoạch cần xác định được: người mình sẽ giúp đỡ, công việc cụ thể cần làm để giúp họ, thời gian, địa điểm thực hiện việc giúp đỡ và những giá trị mang lại cho người gặp hoàn cảnh khó khăn đó.

— HS chia thành các nhóm.

– HS thảo luận, trả lời câu hỏi.

+ Tranh 1: Bạn nữ bị đau chân, phải chống nạng. Nếu em là bạn trong tình huống thì em sẽ gọi những người bạn đi cùng và chúng em sẽ cùng dìu, đỡ bạn vào lớp.

+ Tranh 2: Người bà trong bức tranh đang dơ tay muốn sang đường. Nếu em là bạn nhỏ trong tranh em sẽ dắt bà qua đường an toàn.

+ HS đóng vai thể hiện cách ứng xử của bản thân.

Leave a Comment