Giáo án bài giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 13 – tiết 2: hoạt động giáo dục theo chủ đề – giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn I. Mục tiêu 1. Mức …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 13 – tiết 2: hoạt động giáo dục theo chủ đề

– giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Nhận biết được những người gặp hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình.

–           Hiểu được ý nghĩa của việc giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng: Hiểu được ý nghĩa của việc giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

–           SGK.

–           Tranh vẽ các nhân vật gặp hoàn cảnh khó khăn.

b. Đối với HS:

–           SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu:Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Cách tiến hành:

– GV giới thiệu trực tiếp vào bài học: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nhận biết người gặp hoàn cảnh khó khăn

a. Mục tiêu: HS nhận biết được những người gặp hoàn cảnh khó khăn xung quanh và hiểu được ý nghĩa của việc giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

b. Cách tiến hành

(1) Làm việc nhóm:

– GV chia lớp thành các nhóm.     

– GV tổ chức cho các nhóm quan sát tranh trong SGK trang 40 và thảo luận theo các câu hỏi:

+ Các nhân vật trong mỗi bức tranh gặp những khó khăn gì?

+ Họ cần nhận được sự giúp đỡ nào từ mọi người xung quanh?

(2) Chia sẻ trước lớp:

– GV mời đại diện 2 đến 3 nhóm lên chia sẻ trước lớp.

c. Kết luận: Xung quanh chúng ta có rất nhiều người gặp hoàn cặnh khó khăn: có người sống trong gia đình nghèo khó, có người vi thiên tai mà mất đi người thân, có người bị khuyết tật,… Chúng ta cần quan tâm và có những việc làm cụ thể để giúp đỡ họ.

Hoạt động 2: Những người gặp hoàn cảnh khó khăn quanh em

a. Mục tiêu:HS kể được một ví dụ về người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình.

b. Cách tiến hành:

GV tổ chức cho HS kể về một người gặp hoàn cảnh khó khăn mà bản thân biết theo gợi ý:

– Người gặp hoàn cảnh khó khăn đó là ai?

– Người đó gặp những khó khăn nào?

– Người đó cần nhận được những sự giúp đỡ gì?

c. Kết luận: Người gặp hoàn cảnh khó khăn rất cần sự chia sẻ, động viên, giúp đỡ từ mọi người xung quanh để cuộc sống của họ giảm bớt những khó khăn. Moi người trong chúng ta hãy cùng chia sẻ khó khăn với họ bằng những việc làm cụ thể và phù hợp với khả năng, lứa tuổi của mình.

– GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau vào thời gian ngoài giờ lên lớp:

+ Sưu tầm câu chuyện về tấm gương giúp đỡ người gặp hoàn cành khó khăn.

+ Tập kể chuyện cùng người thân để chuẩn bị trình bày trước lớp.    

– HS chia thành các nhóm.

– HS thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Các nhân vật trong mỗi bức tranh gặp những khó khăn: 2 chị em không có bố mẹ, người dân gặp lũ lụt, người đàn ông bị mù

+ Họ cần nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh: 2 chị em cần được đưa vào trung tâm bảo trợ trẻ em hoặc có người lớn chăm sóc nuôi dưỡng; người dân cần được đưa đến nơi an toàn, cung cấp lương thực, đồ uống; người đàn ông cần được giúp đỡ sang đường an toàn.

– HS trình bày trước lớp.

– HS kể về người gặp hoàn cảnh khó khăn theo gợi ý.

– HS thực hiện nhiệm vụ.

Leave a Comment