Giáo án bài hạt đỗ nảy mầm môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Hạt đỗ nảy mầm I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Hiểu và biết làm theo một văn bản hướng dẫn hoạt …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Hạt đỗ nảy mầm

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Hiểu và biết làm theo một văn bản hướng dẫn hoạt động (gieo hạt đỗ và quan sát hạt đỗ nảy mầm).

–           Viết được đoạn văn ghi lại những điều đã quan sát được về hạt đồ nảy mầm hoặc viết được mấy dòng thơ tặng hạt đồ nảy mầm. Đoạn viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. Trang trí đoạn viết bằng tranh ảnh, cắt dán hoa lá, tô màu.

–           Biêt giới thiệu sản phẩm của mình với các bạn. Từ bài viết, có ý thức vun trồng, chăm sóc những mầm xanh.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng: Hiểu và biết làm theo một văn bản hướng dẫn hoạt động

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu.

–           Giáo án

–           Sưu tầm một số sản phẩm của HS năm trước.

–           Giấy A4, những mẩu giấy có dòng ô li, thơ.

–           Những viên nam châm để găn sản phẩm của HS lên bảng lớp.

2. Đối với học sinh

–           SHS.

–           Ảnh chụp những hạt đỗ nảy mầm, giấy bút, kéo, hồ dán.

–           Cốc đất có những hạt đỗ nảy mầm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em đã mang đển lớp ảnh chụp những hạt đỗ mà các em đã gieo trồng. Một số em mang đến lớp cả những cốc đất (chậu đất) gieo đỗ. Ở nhà, các em đã quan sát cốc đồ nảy mầm suốt tuần qua. Bây giờ, mỗi em sẽ viết đoạn văn ghi lại những điều các em đã quan sát được về những hạt đỗ đã nảy mầm và lớn lên như thễ nào nhờ sự chăm sóc của em. Các em cùng có thể viết mấy dòng thơ tặng hạt đỗ đã nảy mầm, sau đó trang trí đoạn viết.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học

a. Mục tiêu: Đọc bài thơ Hạt đỗ nảy mầm của bạn Ngọc Ánh; đăt lên bàn những dụng cụ đã chuẩn bị; nhận giấy A4, mẩu giấy nhỏ có dòng kẻ ô li từ GV.

b. Cách tiến hành:

– GV mời 3 HS đọc nối tiếp nhau đọc 3 yêu cầu bài tập:

+ HS1 (Câu 1): Chọn viết 1 trong 2 đề sau:

a. Viết lại những điều em đã ghi chép hằng ngày về hạt đỗ nảy mầm.

b. Viết 4-5 dòng thơ tặng hạt đỗ nảy mầm.

+ HS2 (Câu 2): Cùng các bạn trong tổ, nhóm chọn sản phẩm ấn tượng.

+ HS3 (Câu 3): Những bạn có sản phẩm được chọn giới thiệu bài làm của mình.

– GV nhắc HS: Viết những điều ghi chép hằng ngày về hạt đỗ nảy mầm sẽ gồm khá nhiều câu. Viết những dòng thơ tặng hạt đỗ đã nảy mầm có thể nhiều hơn 4-5 dòng.

– GV yêu cầu HS đặt lên bàn những gì đã chuẩn bị: cốc đất trồng đỗ; tranh ảnh mầm cây, giấy màu, bút màu,… GV khen những chậu cây tươi xanh, mập mạp chứng tỏ được chăm sóc tốt.

– GV phát thêm cho mỗi HS 1 tờ A4, 1 mẩu giấy nhỏ có dòng kẻ ô li để HS có thế viết đẹp, thẳng hàng.

Hoạt động 2: Làm bài

a. Mục tiêu: HS viết đoạn vãn, hoặc viết những dòng thơ vào mâu giấy nhỏ, dán vào tờ A4 hoặc VBT (hoặc trang giấy có dòng kẻ ô li).

b. Cách tiến hành:

– GV yêu cầu HS viết đoạn vãn, hoặc viết những dòng thơ vào mâu giấy nhỏ, dán vào tờ A4 hoặc VBT (hoặc trang giấy có dòng kẻ ô li).

– GV đến từng bàn giúp đỡ HS. Động viên để HS mạnh dạn làm thơ. Gợi ý cách trang trí đoạn văn hoặc các dòng thơ.

– GV sửa lỗi chính tả, ngắt câu cho một vài HS để các em viết lại vào mẩu giấy khác rồi đính lại vào sản phẩm.

Hoạt động 3: Bình chọn, trưng bày sản phẩm ấn tượng

a. Mục tiêu: Các bạn trong tổ, nhóm cùng xem sản phẩm của nhau; chọn 2-3 sản phẩm ấn tượng, sẽ được gắn lên bảng lớp để thi đua cùng các tô, nhóm bạn.

b. Cách tiến hành:

– GV hướng dẫn HS: Các bạn trong tổ, nhóm cùng xem sản phẩm của nhau; chọn 2-3 sản phẩm ấn tượng, sẽ được gắn lên bảng lớp để thi đua cùng các tô, nhóm bạn.

– GV chọn 8-10 HS có sản phẩm được chọn lần lượt giới thiệu sản phẩm của mình trước lớp. Cả lớp vỗ tay sau lời giới thiệu sản phẩm của mỗi HS.

– GV gắn những sản phẩm được cả lớp đánh giá cao lên vị trí trang trọng ở góc lớp trong suốt tuần.

III. CỦNG CỔ, DẶN DÒ

– GV nhắc HS chuẩn bị học tốt cho bài học mở đầu chủ điểm mới Thế giới loài chim.       

– HS đọc yêu cầu bài tập.

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS chuẩn bị đồ dùng học tập.

– HS nhận đồ dùng học tập.

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS vỗ tay khen ngợi bạn.

– HS lắng nghe, thực hiện.

Leave a Comment