Giáo án bài hát, múa về chủ đề môi trường môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 24 – tiết 1: sinh hoạt dưới cờ – hát, múa về chủ đề môi trường 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Tự …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 24 – tiết 1: sinh hoạt dưới cờ

– hát, múa về chủ đề môi trường

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Tự tin tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ về chủ đề Môi trường.

–           Cổ vũ, động viên các bạn tham gia biểu diễn.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:Tham gia nhiệt tình các hoạt động biểu diễn văn nghệ.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Nhắc HS mặc đúng đồng phục, trang phục biểu diễn.

b. Đối với HS:

–           Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen với các hoạt động chào cờ.

b. Cách tiến hành: GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS tham gia các hoạt động biểu diễn các tiết mục văn nghệ về chủ đề Môi trường.

b. Cách tiến hành:

– GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

– HS nghe GV nhận xét kết quả thi đua của tuần vừa qua và phát động phong trào của tuần tới.

– GV Tổng phụ trách Đội tổ chức cho HS biểu diễn các tiết mục văn nghệ về chủ đề Môi trường:

+ Tổ chức biểu diễn đa dạng các tiết mục múa, hát, đóng kịch,….về chủ đề Môi trường đến từ HS tất cả các khối lớp.

+ Nhà trường động viên, khen ngợi cho các cá nhân, tập thể lớp đã tích cực tham gia biểu diễn văn nghệ.

– HS chào cờ.

– HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện.

Leave a Comment