Giáo án bài hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 7 : hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật Tiết 1   I. Mục tiêu * Kiến thức. – Có biểu tượng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 7 : hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

Tiết 1

 

I. Mục tiêu

* Kiến thức.

– Có biểu tượng ban đầu ( trực quan, tổng thể ) về hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

– Nhận biết được các dạng hình trên thông qua các đồ vật thật , hình vẽ, các đồ dùng học tập.

* Phát triển năng lực và phẩm chất.

– Bước đầu biết so sánh , phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho.

-Làm quen với đếm và đưa số liệu vào bảng ( Có yếu tố thống kê đơn giản)

– Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh , trong lớp học

II. Chuẩn bị:

–    : Bảng phụ, bảng nhóm, PBT.

– : Vở bài tập, bảng con, bút màu.

III. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Khởi động (7’)

1.         Khởi động

– Hát bài “Món quà hình vuông” hoặc “Tròn tròn vuông vuông”

2. Bài cũ:

–  nêu cấu tạo số bất kì từ 7-10.

– Viết bảng con : Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : 8 ….9;   8…. 7

–     cho  đọc xuôi, đọc ngược các số từ 0 đến 10 và từ 10 về 0.           

-Hát bài hát.

– Nêu. VD 7 gồm 3 và 4

 -Viết.

– Đọc.

Luyenj tập (25’)

3.*Hướng dẫn  hoàn thành V BT Toán.                                                              

Bài 1/41:

–  Đọc yêu cầu của bài.

-Y/c  làm việc cá nhân.

– Y/c   chia sẻ kết quả.

–  Chấm vở, nhận xét, tuyên dương.

Bài 2/41:

–  Đọc yêu cầu của bài.

– Cho  quan sát các hình vẽ, thảo luận nhóm đôi, làm bài cá nhân.

–  Chấm điểm, nhận xét, tuyên dương.

Bài 3/42: PBT

–  Đọc yêu cầu của bài.

– Cho  làm PBT nhóm đôi.

– Cho  chia sẻ kết quả .

–  Nhận xét, tuyên dương.   

Bài 1/41:

-Nêu lại yêu cầu bài 1.

– Thực hiện.

– Trình bày kết quả.

–  Nêu lại yêu cầu của bài.

–  Thực hiện.

–  Chia sẻ kết quả: (a .10 ; b.7; c.7)

Bài 3/42: PBT

– Nêu lại yêu cầu của bài.

– Cho làm PBT nhóm đôi.

–  Chia sẻ kết quả .

Vận dụng (3’)

4. Củng cố, dặn dò:

– Kể tên một số đồ vật thực tế ở xung quanh, trong lớp học có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

– Dặn  ôn lại bài, hoàn thành các bài trong VBT, chuẩn bị bài sau.

– Nhận xét, tuyên dương.    

-Lắng nghe và thực hiện.

 

Leave a Comment