Giáo án bài hình vuông, hình tròn,môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 7 : hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật Tiết 2 I. Mục tiêu * Kiến thức – Đếm, nêu  được các …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 7 : hình vuông, hình tròn,

hình tam giác, hình chữ nhật

Tiết 2

I. Mục tiêu

* Kiến thức

– Đếm, nêu  được các dạng hình trên thông qua các đồ vật thật , hình vẽ, các đồ dùng học tập.

* Phát triển năng lực và phẩm chất

– Bước đầu biết so sánh , phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho

-Làm quen với đếm và đưa số liệu vào bảng ( Có yếu tố thống kê đơn giản)

– Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh , trong lớp học

II. Chuẩn bị :

–    : Bảng phụ, bảng nhóm, PBT.

– : Vở bài tập, bảng con, bút màu,…

III. Các hoạt động dạy học:

            Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

2.         Khởi động

– Trò chơi “Xếp hình” .

2. Bài mới:

– Kể tên một số đồ vật thực tế trong lớp học có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

-Nhận xét, tuyên dương, giới thiệu bài.   

 – Lắng nghe và  thực hiện.

– Nêu. VD bảng lớp : hình chữ nhật,..

– Lắng nghe và  thực hiện.

2. Luyện tập (25’)

3.*Hướng dẫn  hoàn thành VBT                                                              

Bài 1/43:

– Đọc yêu cầu của bài.

– Làm việc cá nhân.

–  Chia sẻ kết quả.

–  Chấm vở, nhận xét, tuyên dương. Bài 2/43:

–  Đọc yêu cầu của bài.

– Cho  làm bài cá nhân.

–  Chấm điểm, nhận xét, tuyên dương.

Bài 3/44: PBT

–  Đọc yêu cầu của bài.

– Cho  làm PBT nhóm đôi.

– Cho  chơi “Tiếp sức” chia sẻ kết quả .

–  Nhận xét, tuyên dương.

Bài 4/43: PBT

–  Đọc yêu cầu của bài.

– Cho  làm cá nhân.

– Cho  chia sẻ kết quả .

– Nhận xét, tuyên dương.    

-Nêu lại yêu cầu bài 1.

-Thực hiện.

-Trình bày kết quả.

– Nêu lại yêu cầu của bài.

– Thực hiện.

– Chia sẻ kết quả: (6 tam giác; 4 hình vuông)

–  Nêu lại yêu cầu của bài.

– Cho  làm PBT nhóm đôi.

–  Chơi “Tiếp sức” và chia sẻ kết quả .

– Nêu lại yêu cầu của bài.

– Cho  làm cá nhân.

– Chia sẻ kết quả .

Vận dụng (3’)

4. Củng cố, dặn dò:

– Đếm xem có bao nhiêu đồ vật thực tế trong lớp học (đồ dùng học tập của em) có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

– Dặn  ôn lại bài, hoàn thành các bài trong VBT, chuẩn bị bài sau.

– Nhận xét, tuyên dương.    

-Lắng nghe và thực hiện.

Leave a Comment