Giáo án bài hoa, quả môn mỹ thuật sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Chủ đề 7: hoa, quả 2.7.1.  Mục tiêu Sau bài học, HS sẽ:          Sử dụng được các yếu tố tạo hình đã học để thể …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Chủ đề 7: hoa, quả

2.7.1.  Mục tiêu

Sau bài học, HS sẽ:

         Sử dụng được các yếu tố tạo hình đã học để thể hiện một số loại hoa, quả quen thuộc;

         Biết cách gọi tên các yếu tố được thể hiện trong sản phẩm mĩ thuật;

         Biết sử dụng hình ảnh, sắp xếp được vị trí trước, sau để thực hành, sáng tạo trong phần thực hành vẽ theo chủ đề;

         Thực hiện được thứ tự các bước bày mâm quả;

         Sử dụng được vật liệu sẵn có, công cụ an toàn, phù hợp với vật liệu để thực hành, sáng tạo;

         Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.

2.7.2.  Phương pháp/ hình thức dạy học

Dạy học theo chủ đề, phương pháp mô phỏng, phương pháp hình học, khám phá – sáng tạo và vận dụng linh hoạt những phương pháp dạy học phù hợp với nhận thức học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.

2.7.3.  Chuẩn bị

–           Giáo viên

         Một số mô hình hoa, quả hoặc hoa, quả thật để HS quan sát;

         Một số sản phẩm mĩ thuật theo chủ đề Hoa, quả như tranh vẽ, tranh xé dán, tranh đất nặn đắp nổi, tạo dang đất nặn,…;

         Một số tranh ảnh, clip liên quan đến mâm quả trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát.

–           Học sinh

Sách Mĩ thuật lớp 1, Vở thực hành Mĩ thuật lớp 1, đồ dùng học tập trong môn học; hoa, quả sẵn có tại nhà.

–           Bố trí lớp học

GV có thể chia lớp thành các nhóm (khoảng từ 5 – 6 HS/ nhóm) ở phòng học mĩ thuật, hoặc ngồi bình thường như trong các giờ học khác.

2.7.4.  Hoạt động dạy học

Tiết

(Thời gian  )  Hoạt động của GV    Hoạt động của HS    Đồ dùng, phương tiện DH

1          Hoạt động 1. Quan sát: (tìm hiểu hình dáng, màu sắc của một số loài hoa, loại quả trong thiên nhiên)

            GV đặt câu hỏi giúp HS quan sát và nhận biết màu sắc của loài hoa. HS trình bày hiểu biết của mình về hoa, quả.

            Máy chiếu (giá treo giấy A0), bút trình chiếu (nếu có);

Một số mô hình hoa, quả hoặc hoa, quả thật để HS quan sát;

 

            GV đặt câu hỏi giúp HS quan sát và nhận biết về hình dáng, đặc điểm bên ngoài loại quả.                       

            GV lưu ý: Hoa, quả có nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau.                      

            Hoạt động 2. Thể hiện: (nặn hoa/ quả em yêu thích)

            GV mời từng HS phát biểu về loại hoa, quả mình yêu thích và hỏi: với loại hoa/ quả em yêu thích thì sẽ thể hiện màu sắc, hình dáng thế nào?         HS phát biểu hoa/ quả mình yêu thích xong thì thực hành nặn.     Đất nặn

2          Hoạt động 1. Quan sát: (tìm hiểu hình dáng, màu sắc của một số loài hoa, loại quả trong sản phẩm mĩ thuật)

            GV cho HS quan sát hình minh họa trang 52 – 53, đặt câu hỏi trong SGV giúp HS nhận biết về nhiều cách thể hiện về chủ đề.       HS trình bày hiểu biết của mình về cách thể hiện về chủ đề hoa, quả.            Một số sản phẩm mĩ thuật theo chủ đề Hoa, quả như tranh vẽ, tranh xé dán, tranh đất nặn đắp nổi, tạo dang đất nặn,…;

Đồ dùng học tập thiết yếu trong môn học;

            GV lưu ý: Có nhiều  cách để thể hiện về chủ đề Hoa, quả                   

            Hoạt động 2. Thể hiện: (tạo hình hoa/ quả em theo hình thức tự chọn)

            GV mời từng HS phát biểu: với những loại hoa, quả mình yêu thích thì em sẽ sử dụng hình thức nào để thực hiện ra sản phẩm mĩ thuật?           HS phát biểu hoa/ quả mình yêu thích xong thì thực hành theo cách mình lựa chọn. Vở bài tập/ giấy A4;

Màu; giấy màu

Vật liệu tái sử dụng;

Đất nặn

            GV lưu ý: trong trường hợp HS vẫn lựa chọn hình thức nặn thì HĐ trước nặn hoa thì khuyến khích HS ở HĐ này nặn quả (hoặc ngược lại).

            Mức độ cần đạt  (tham khảo)         a.         Bắt buộc: HS nặn/ vẽ được một loại hoa, quả đơn giản.

b.         Khuyến khích: HS tạo hình được một sản phẩm mĩ thuật trong đó có hoa/ quả hoàn chỉnh, cả hình và nền.

c.         Tùy ý: HS tạo hình được một đĩa quả hay một lọ hoa.

3          Hoạt động 3. Thảo luận

            GV chia nhóm cho HS thảo luận theo câu hỏi gợi ý trong SGV.          HS quan sát bài của bạn và trả lời.  Tùy điều kiện sĩ số trong lớp học trả lời theo nhóm hoặc cá nhân.          Sản phẩm mĩ thuật từ tiết 1, 2.

 

            GV nói về lợi ích của hoa, quả trong đời sống.              

            Hoạt động 4. Vận dụng

            –           Bày mâm quả

            GV đặt câu hỏi để HS nhận biết về cách bày mâm quả, sách Mĩ thuật 1, trang 55.   HS quan sát và trả lời câu hỏi.           Quả mô hình;

Quả thật phù hợp với điều kiện tại địa phương;

            GV mời nhóm  HS lựa chọn kiểu bày và bày mâm quả theo gợi ý trong SHS.            HS bày mâm quả.           

            GV lưu ý: Bày quả to trước, quả nhỏ tạo điểm nhân và sắp xếp cho cân đối.            HS quan sát và đặt câu hỏi khi chưa hiểu.  

4          –           Vẽ hoặc xé dán mâm quả đã bày

            GV bày mâm quả ở vị trí thuận tiện cho HS quan sát.    HS lựa chọn hình thức phù hợp thể hiện lại mâm quả đã bày ở HĐ trước.          Vở bài tập/ giấy A4;

Màu; giấy màu

 

            Trưng bày, nhận xét cuối chủ đề

            GV bày một số sản phẩm mĩ thuật của học sinh trên bảng, bục/ kệ (nếu có) HS bày sản phẩm của mình lên trước mặt.  Sản phẩm mĩ thuật tạo hình mâm quả ở HĐ trước.

            GV đặt câu hỏi gợi ý để HS giới thiệu về sản phẩm mĩ thuật mâm quả của mình.     HS giới thiệu sản phẩm của mình theo các câu hỏi gợi ý mà GV đưa ra.  

            Mức độ cần đạt  (tham khảo  )       a.         Bắt buộc: HS tạo hình được mâm quả theo mẫu ở mức độ đơn giản.

b.         Khuyến khích: HS tạo hình được mâm quả, trong đó thể hiện được đặc điểm bên ngoài khác nhau của loại quả.

c.         Tùy ý: HS tạo hình được một sản phẩm mĩ thuật, trong đó có tương quan giữa hình và nền, có đặc điểm chi tiết trang trí cho sản phẩm sinh động.

 

Leave a Comment